Publikacje

Filtry

Wyczyść
Publikacja (51 do 100 z 32079) Rok wydania
Książka: "Der du mein ferner Bruder bist ..." : polnische Deutschlandfreunde in Porträts / herausgegeben von Krzysztof Ruchniewicz und Marek Zybura.. - Osnabrück : fibre, 2017 2017
Rozdział: "Die Lieb ist mein Begin" : w kręgu lektur Sibylli Schwarz (1621-1638) : dialog z mistrzami / Joanna Kościelna. - // W: Czytanie. Kobieta, biblioteka, lektura / red. Agata Zawiszewska, Arleta Galant. - Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Sczecińskiego, 2015 2015
Artykuł: "Die sexuellen Neurosen unserer Eltern" von Lukas Bärfuss und die Frage nach der Taubuisierung von Sexualität / Justyna Kłopotowska. // Acta Universitatis Wratislaviensis. Germanica Wratislaviensia. 2018, 143, s.59-74 DOI: 10.19195/0435-5865.143.4 2018
Książka: "Dlaczego gęsi krzyczały?" : Zwierzęta i Zagłada w literaturze polskiej XX i XXI wieku / Piotr Krupiński. - Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN, 2016 2016
Artykuł: "Długa podroż" do kraju Dogonów / Jacek Łapott. // Afryka : biuletyn Polskiego Towarzystwa Afrykanistycznego. 2018, nr 47, s.147-152 2018
Rozdział: "Dobry etnolog potrafi słuchać" : z doktorem Piotrem Malińskim, adiunktem w Katedrze Etnologii i Antropologii Kulturowej Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego, rozmawia Sławomir Iwasiów / Sławomir Iwasiów, Piotr Maliński. - // W: Retrospekcje : 25 rozmów na 25-lecie "Refleksji" / red. Sławomir Iwasiów. - Szczecin : Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, 2016 2016
Artykuł: "Dove il diavolo dà la buonanotte" : la ricezione di Leonardo Sciascia in Polonia, fra tentazione del cliché e primato dell'etica / Andrea Schembari. // Todomodo : rivista internazionale di studi sciasciani. A Journal of Sciascia Studies. 2017, anno 7, s.319-334 2017
Rozdział: "Dramat skłócony z teatrem" : krytyka teatralna o "Róży" Stefana Żeromskiego / Mirosława Regina Kozłowska. - // W: Przerabianie Żeromskiego / red. Tatiana Czerska. - Wrocław : Wydawnictwo Chronicon, 2016 2016
Rozdział: "Dumb flag scum" vs. Love built around the sandy beaches" : engage lyrics by the Manic Street Preachers before and after 9/11 / Magdalena Zyga. - // W: Ideological battlegrounds - constructions of us and them before and after 9/11. Vol. 2, Perspectives in language / edited by Anna Gonerko-Frej and Małgorzata Sokół. - Newcastle : Cambridge Scholars Publishing, 2016 2016
Artykuł: "Dzieci ulicy" : problematyka (nie)nowa w pedagogice specjalnej / Irena Ramik-Mażewska. // Niepełnosprawność : dyskursy pedagogiki specjalnej. 2013, nr 12, s.101-113 2013
Rozdział: "Dziwny jest ten świat " : romantyzm polskich protest songów / Piotr Michałowski. - // W: Romantyzm w kulturze popularnej / pod red. Danuty Dąbrowskiej, Magdaleny Litwin.. - Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2016 2016
Książka: "Dźwigać się trzeba zawsze i walczyć ciągle" : wybór publicystyki Cecylii Walewskiej o sprawie kobiecej z lat 1897-1930 / Joanna Szyszko-Trojanowska. - Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2017 2017
Artykuł: "Egoistyczny altruizm" : z przymrużeniem oka / Elżbieta Rogalska. // Publikacje Edukacyjne. 2015, nr 14, s.1-1 2015
Artykuł: "Emil" Jana Jakuba Rousseau jako źródło inspiracji dla polskiej szkoły twórczej w okresie międzywojennym / Beata Kędzia-Klebeko. // Edukacja Humanistyczna (Zielona Góra). 2010, t. 6-7, s.143-155 2010
Artykuł: "Emil, czyli o wychowaniu" J. J. Rousseau wobec mitów i archetypów / Beata Kędzia-Klebeko. // Conversatoria Litteraria : międzynarodowy rocznik naukowy. 2007, r. 1, s.67-80 2007
Artykuł: "Es ist eine grosse Seligkeit - so allein - so ganz und gar allein mit seinen Träumen zu sein" : Paul Scheerbart und seine geistige Flucht in den Orient / Karolina Matuszewska. // Colloquia Germanica Stetinensia. 2017, nr 26, s.43-62 DOI: 10.18276/CGS.2017.26-03 2017
Rozdział: "Et signa nostro restituit Iovi..." : motyw zwycięstwa nad Partami w literaturze pięknej starożytnego Rzymu doby początków pryncypatu : (Wergiliusz, Horacy, Propercjusz, Owidiusz) / Hadrian Ludwik Kryśkiewicz. - // W: Z Bogiem czy bez Boga? : postrzeganie religii w dziejach ludzkości ... [...] / pod redakcją Konrada Banasia, Piotra Budzyńskiego i Roberta Stasiaka.. - Łódź : Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego, 2016 2016
Artykuł: "Europejka, obywatelka Danii, wieczna Żydówka, dzielna Polka" : o języku i tożsamości w twórczości Janiny Katz / Aleksandra Grzemska. // Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Humanistyczne. 2015, nr 10 (1/2015), s.39-51 2015
Rozdział: "Filologičeskaâ škola". O neoavangardnoj poetičeskoj gruppe leningradskogo andegraunda / Izabela Koval'ska-Pašt. - // W: Ot modernizma k postmodernizmu : russkaâ literatura XX-XXI vekov : sbornik statej v čest' professora Haliny Vaškelevič / pod red. Anny Skotnickoj i Ânuša Svežogo.. - Kraków, : Wydawnictwo "Scriptum" Tomasz Sekunda, 2014 2014
Artykuł: "Gdybym był bogaty..." : bogactwo jako jednostka aksjotyczna w świadomości językowej Polaków, Rosjan i Niemców / Barbara Rodziewicz. // Acta Universitatis Wratislaviensis Slavica Wratislaviensia. 2017, 165, s.339-348 DOI: 10.19195/0137-1150.165.30 2017
Artykuł: "Generałowie Piłsudskiego".Generalicja Wojska Polskiego : zarys problemu / Andrzej Wojtaszak. // Niepodległość : czasopismo poświęcone dziejom polskich walk wyzwoleńczych w dobie popowstaniowej : wydawnictwo Instytutu Badania Najnowszej Historji Polski. 2016, t. 65, s.101-143 2016
Rozdział: "Gnij i umieraj!" : ciała kobiece jako substancjalizacja rzeczywistości państwa snu Alfred Kubin "Po tamtej stronie" / Ewa Szczepan. - // W: Modele aktywności politycznej Polek od XIX do XXI wieku : Materiały z publicznego seminarium pt. "Ojczyzna...Kobieta, naród, państwo" doktorantów Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego zorganizowanego z okazji Dnia Niepodległości w dniu 16 listopada 2016 r / red. Agata Siwiec, Joanna Szyszko-Trojanowska, Agata Zawiszewska. - Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Książnica Pomorska, 2018 2018
Artykuł: "God and War" : The Jewish Population of Stettin in the Face of World War I / Dorota Kurek. // Kwartalnik Historii Żydów = Jewish History Quarterly. 2023, , s.33-60 2023
Rozdział: "Gospodarka wyłączona" i kobiety w PRL-u / Barbara Maria Kownacka. - // W: Księgowanie : literatura, kobiety, pieniądze / pod red. Ingi Iwasiów i Agaty Zawiszewskiej. - Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2014 2014
Rozdział: "Gramatyka" Letniej Szkoły Młodych Pedagogów / Maria Czerepaniak-Walczak. - // W: Naukowa wspólnota uczących się : XXX-lecie Letniej Szkoły Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN : praca zespołowa / pod red. Ewy Bochno i Alicji Korzenieckiej-Bondar.. - Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2016 2016
Rozdział: "Gronostaje i podszewka" : polemiki Włodzimierza Boleckiego / Jerzy Madejski. - // W: (W) sieci modernizmu : historia literatury, poetyka, krytyka : prace ofiarowane Włodzimierzowi Boleckiemu / pod redakcją Agnieszki Kluby i Magdaleny Rembowskiej-Płuciennik.. - Warszawa : Instytut Badań Literackich, 2017 2017
Rozdział: "Grüffelo" in drei Sprachen : eine übersetzungswissenschaftliche Untersuchung / Emil Daniel Lesner. - // W: Translation Landscapes : Internationale Schriften zur Übersetzungswissenschaft. Band 4 / redakcja : Piotr Sulikowski, Anna Sulikowska, Emil Lesner. ; [ aut. : Andrejs Gorbunovs, Zuzanna Jakubowska-Vorbrich, Ulrike Jekutsch, Ulrike A. Kaunzner, Emil Daniel Lesner, Małgorzata Osiewicz-Maternowska, Michael Schreiber, Brigitte Schultze, Anna Sulikowska, Andrzej Sulikowski, Alina Szwajczuk, Krzyszof Konstanty Vorbrich, Teresa Maria Włosowicz, Jolanta Bujak-Lechowicz ]. - Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2020 2020
Rozdział: "Hals- und Beinbruch!" : Semantische und kommunikativ-pragmatische Aspekte phraseologischer Wunschformeln / Magdalena Lisiecka-Czop. - // W: Phraseologie und Parömiologie der (Un)Höflichkeit : Sektionsbeiträge der internationalen EUROPHRAS-Tagung in Białystok/Polen, 10.-12. September 2018 / Anna Gondek & Joanna Szczęk (Hrsg.).. - Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2019 2019
Artykuł: "Historische Büchlein" i "Geheime Finanz Bücher" jako przykłady źródeł do dziejów społeczeństwa miejskiego na Pomorzu Pruskim w II połowie XVIII wieku / Radosław Gaziński, Paweł Gut. // Przeszłość Demograficzna Polski. 2014, t. 36, s.151-164 2015
Artykuł: "Homo pandemicus" jako nowy paradygmat antropologiczny : próba określenia przedmiotu filozofii pandemii / Krzysztof Jaworski. // Teologia i Człowiek. 2021, t. 56 nr 4, s.1-12 DOI: 10.12775/TiCz.2021.028 2021
Rozdział: "I chwast grzywy odrzucając z czoła, Nosisz godność niebycia człowiekiem" : językowa kreacja konia w poezji Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej / Joanna Rychter. - // W: Koń w kulturach świata / redakcja naukowa Elżbieta Skorupska-Raczyńska, Joanna Rutkowska ; Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim.. - Gorzów Wielkopolski : Wydawnictwo Naukowe Akademii im. Jakuba z Paradyża, 2016 2016
Artykuł: "I gdzie nas przygnało, dokąd nas zaniosło?" Witold Wirpsza (1918-1985) : tropy szczecińskie / Mariusz Strzeżek. // Pryzmat Literacki. 2021, nr 2, s.76-86 2021
Rozdział: "Ich kann nicht lustiger sein - als ich bin!" : Autobiographische Elemente im Werk Paul Scheerbarts / Karolina Matuszewska. - // W: Autobiografie intermedial : Fallstudien zur Literatur und zum Comic / Kupczyńska Halina, Kita-Huber Jadwiga (Hgg.). - Bielefeld : Aisthesis Verlag, 2019 2019
Artykuł: "In sickness and in health" : how neutrophil extracellular trap (NET) works in infections, selected diseases and pregnancy / Paulina Niedźwiedzka-Rystwej, Weronika Repka, Beata Tokarz-Deptuła, Wiesław Deptuła. // Journal of Inflammation. 2019, vol. 16 DOI: 10.1186/s12950-019-0222-2 2019
Rozdział: "Inny" i "obcy" w pamięci zbiorowej współczesnych Polaków i Niemców / Roman Gawarkiewicz. - // W: Wyraz i zdanie w językach słowiańskich : monografia I / redakcja naukowa Bogumił Gasek, Bartosz Juszczak. - Siedlce : IKR[i]BL Wydawnictwo Naukowe, 2019 2019
Rozdział: "Introite et hic dii sunt!" : Czesław Jankowski o teatrze / Mirosława Regina Kozłowska. - // W: Czesław Jankowski (1857-1929). Między tutejszością a europejskością : zbiór studiów / pod redakcją Ireny Fedorowicz i Mirosława Dawlewicza.. - Vilnius : Vilnius University Press, 2018 2018
Rozdział: "Ja ślepak" : Jadwiga Stańczakowa jako poetka osobna / Tatiana Czerska. - // W: Widma "Przeklętego" : pisarki i pisarze w kulturze XX i XXI wieku / redakcja Grzegorz Pertek, Beata Przymuszała.. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza, 2019 2019
Książka: "Jabłka zaś ziemne, a po teraźniejszemu kartofle" : znaczenie ziemniaka w Europie i na ziemniach polskich ze szczególnym uwzględnieniem Dolnego Śląska w kontekście historii i teraźniejszości / Joanna Nowosielska-Sobel, Grzegorz Strauchold, Rafał Nowakowski (red.).. - Kraków ; Wrocław : Księgarnia Akademicka ; Ośrodek Kultury i Sztuki, 2018 2018
Rozdział: "Jak się wszystko spisze to będzie klasyka!" : refleksje norweskie i nie tylko / Piotr Klafkowski. - // W: Folklor, folkloryzm, folk / red. Małgorzata Kowalik, Bogdan Matławski. - Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Akademii Sztuki w Szczecinie, 2016 2016
Rozdział: "Jak się wszystko spisze to będzie klasyka" : refleksje norweskie i nie tylko / Piotr Klafkowski. - // W: Folklor, folkloryzm, folk / red. Małgorzata Kowalik, Bogdan Matławski. - Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Akademii Sztuki w Szczecinie, 2016 2016
Rozdział: "Jakby patrzeć przez odwróconą lornetkę" : pierwsza wojna światowa w prozie Zygmunta Haupta / Sławomir Iwasiów. - // W: Postscriptum : Wielka wojna - ważne sprawy - zwykli ludzie / redakcja Agata Zawiszewska i Szymon Piotr Kubiak. - Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego : Muzeum Narodowe, 2015 2015
Rozdział: "Jakże milczeć" : pamięci Heleny Raszki / Urszula Chęcińska. - // W: Kronika Szczecina 2016 / [redakcja Urszula Chęcińska, Tomasz Czapiewski].. - Szczecin : Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego, 2017 2017
Rozdział: "Japońskie bajki" : twórczość plastyczna niekoniecznie dla dzieci / Agnieszka Materne. - // W: Dziecko i sztuka w kontekście wczesnej edukacji / pod redakcją Urszuli Chęcińskiej. - Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2018 2018
Rozdział: "Jdn. über den Löffel barbieren" : sprachliche und außersprachliche Ebenen des Bedeutungswandels in der Idiomatik / Barbara Komenda-Earle. - // W: Sprache und Meer/und mehr : linguistische Studien und Anwendungsfelder / Hrsg. Ryszard Lipczuk, Krzysztof Nerlicki, Magdalena Lisiecka-Czop. - Hamburg : Verlag Dr. Kovac, 2015 2015
Rozdział: "Je vous declare mari et femme" : conditions d'infélicité dans une situation heureuse et vice versa : une approche linguistique d'après John Langshaw Austin / Angelo Sollano. - // W: En quête du bonheur / sous la réd. de Beata Kędzia-Klebeko, Michał Bajer, Anna Kricka, Nelli Przybylska, Pierre-Frédéric Weber. - Szczecin : Éditions de l'Université de Szczecin, 2016 2016
Książka: "Jeden naród o dwóch sztandarach" : przymierze polsko-rumuńskie (1918) 1921-1926 : dokumenty i materiały = "Un singur popor cu două drapele" : alianța polono-română (1918) 1921-1926 : documente și materiale / redakcja naukowa = redactarea științifică Krzysztof Nowak, Henryk Walczak ; Polskie Towarzystwo Historyczne. - Warszawa : Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Historycznego, 2020 2020
Artykuł: "Jestem bardzo czułym medium" : o oniryczno-poetyckiej twórczości Marii Anto / Aleksandra Grzemska. // Elementy : sztuka i dizajn. 2022, , s.196-213 2022
Książka: "Jezus zwany Mesjaszem, co się tłumaczy Chrystus" (MtShemTob 1,17) : socjoretoryczna analiza Ewangelii dzieciństwa z hebrajskiej Ewangelii wg św. Mateusza (SzhemTob) / Piotr Goniszewski. - Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2021 2021
Rozdział: "Już się nie mogę tego Chamowa wyprzeć..." : czyli o Mironie Białoszewskim w szkole na nowo / Artur Cembik. - // W: Literatura współczesna w edukacji polonistycznej. T. 1, Analizy i (re)interpretacje / pod redakcją naukową Elzbiety Mazur.. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017 2017
Artykuł: "Kalt erwischt!" : zwischen Phraseographie und Sprachgebrauch : einige Anmerkungen zur Rolle der Korpusuntersuchungen in der lexikographischen Praxis / Anna Sulikowska. // Colloquia Germanica Stetinensia. 2013, nr 22, s.265-279 2013