Publikacje

Filtry

Wyczyść
Publikacja (301 do 350 z 32079) Rok wydania
Artykuł: (Post) kapłańska opowieść o ukaraniu Mojżesza i Aarona (LB 20,1-13) : przyczynek do dyskusji nad Dokumentem P i jego późniejszymi uzupełnieniami / Janusz Lemański. // Colloquia Theologica Ottoniana. 2019, 1, s.73-98 DOI: 10.18276/cto.2019.1-05 2019
Artykuł: (Post-)deuteronomistyczny zakaz transwestytyzmu (Pwt 22,5)? : pytanie o jego właściwy sens i motywację / Janusz Lemański. // Collectanea Theologica. 2020, t. 90 nr 1, s.77-104 DOI: 10.21697/ct.2020.90.1.03 2020
Rozdział: (Post)romantyczna biografia Tomasza Beksińskiego / Marta Zofia Bukała. - // W: Romantyzm w kulturze popularnej / pod red. Danuty Dąbrowskiej, Magdaleny Litwin.. - Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2016 2016
Rozdział: (Re)konstruowanie przeszłości / Sławomir Iwasiów. - // W: Literatura w Szczecinie 1945-2015 : książki siedemdziesięciolecia / pod red. Sławomira Iwasiowa, Jerzego Madejskiego, Pawła Wolskiego. - Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2016 2016
Książka: (Um)Wege zum Wissen : Festschrift fűr Bożena Chołuj / herausgegeben von Antonina Balfanz, Joanna Drejer, Corinna Kleinke, Daniela Marthin unter Mitwirkung von Christoph Maisch und Jennifer Ramme.. - Berlin : Logos Verlag, 2022 2022
Książka: (W) sieci modernizmu : historia literatury, poetyka, krytyka : prace ofiarowane Włodzimierzowi Boleckiemu / pod redakcją Agnieszki Kluby i Magdaleny Rembowskiej-Płuciennik.. - Warszawa : Instytut Badań Literackich, 2017 2017
Rozdział: (Wie) Kann man Kleinkindern über Flüchtlinge berichten? / Ewelina Ossowska-Kamińska. - // W: #Engagement : literarische Potentiale nach den Wenden. Band 2 / Gudrun Heidemann, Joanna Jabłkowska, Elżbieta Tomasi-Kapral (Hrsg.).. - Frankfurt a.M. : Peter Lang, Internationaler Verlag der Wissenschaften, 2020 DOI: 10.3726/b16430 2020
Rozdział: ... e siccome sei molto lontano, piu' forte ti scrivero : una canzone italiana in forma epistolare e la sua applicazione nell'insegnamento della lingua italiana L2 / Angelo Sollano. - // W: Teksty epistolarne w polskiej i europejskiej edukacji szkolnej / red. Beata Kędzia-Klebeko, Leszek Jazownik. - Szczecin, Zielona Góra : Księgarnia Akademicka, 2016 2016
Artykuł: ...Jest taka biblioteka... jest taki bibliotekarz / rozmowa z Danielem Ziarkowskim. // Bibliotekarz : miesięcznik Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich i Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy. 2019, nr 1, s.21-23 2019
Artykuł: ["Spoglądałam w otchłań życia. To, co tam ujrzałam nie było piękne" : Alexy Hennig von Lange dialog z rzeczywistością - recenzja] / Ewelina Kamińska-Ossowska. // Studia Niemcoznawcze – Studien zur Deutschkunde. 2018, t. 61 a, s.1127-1130 2018
Rozdział: [Aktywność turystyczna i rekreacyjna] : etapy rozwoju turystyki / Beata Meyer. - // W: Obsługa uczestników turystyki i rekreacji : wybrane aspekty / Beata Meyer redakcja naukowa. - Warszawa : Difin, 2015 2015
Rozdział: [Aktywność turystyczna i rekreacyjna] : podstawowe pojęcia / Katarzyna Orfin. - // W: Obsługa uczestników turystyki i rekreacji : wybrane aspekty / Beata Meyer redakcja naukowa. - Warszawa : Difin, 2015 2015
Rozdział: [Aktywność turystyczna i rekreacyjna] : proces rozwoju rekreacji / Katarzyna Orfin. - // W: Obsługa uczestników turystyki i rekreacji : wybrane aspekty / Beata Meyer redakcja naukowa. - Warszawa : Difin, 2015 2015
Rozdział: [Aktywność turystyczna i rekreacyjna] : główne determinanty aktywności turystycznej i rekreacyjnej / Anna Tokarz-Kocik. - // W: Obsługa uczestników turystyki i rekreacji : wybrane aspekty / Beata Meyer redakcja naukowa. - Warszawa : Difin, 2015 2015
Artykuł: [Alfabet Jana Pawła II - recenzja] / Edward Sienkiewicz. // Teologia w Polsce. 2018, nr 1 (12), s.209-212 2018
Rozdział: [Aspekty prawne komercjalizacji] : komercjalizacja projektu badawczego / Anna Szwajlik. - // W: Zarządzanie projektem badawczym / redakcja naukowa Joanna Rzempała, Magdalena Pieńkos, Tomasz Leśniowski ; [zespół autorów Agata Mesjasz-Lech, Marlena Grabowska, Barbara Grabińska, Konrad Grabiński, Grażyna Trzpiot, Dominik Krężołek, Justyna Majewska, Sebastian Twaróg, Joanna Rzempała, Katarzyna Zioło, Anna Szwajlik, Andrzej Masiarek]. - Kraków : [Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Dział Obsługi Projektów Unijnych], 2015 2015
Artykuł: [Das spätantik-frühmittelalterliche Gräberfeld von Jülich, Kr. Düren - recenzja] / Jörg Kleemann. // Jülicher Geschichtsblätter. 2017/2018, Bd. 85/86, s.366-376 2019
Artykuł: [Dawid Kostecki, The philosophy of law by Marian Ignacy Morawski SJ - recenzja] / Maciej Jońca. // Studia Prawnicze KUL. 2022, 4 (92), s.147-150 2022
Artykuł: [Editionswissenschaftliches Kolloquium 2017 - recenzja] / Agnieszka Gut. // Studia Źródłoznawcze = Commentationes . 2018, t. 56, s.207-209 2018
Rozdział: [Etyka a kultura organizacyjna firmy] : wyścig szczurów / Marta Łakomy-Zinowik. - // W: Etyka biznesu : studia przypadków / pod red. Jarosława Korpysy. - Szczecin : Grupa Copy Planet, 2014 2014
Rozdział: [Etyka a kultura organizacyjna firmy] : nadgorliwy dyrektor / Marta Łakomy-Zinowik. - // W: Etyka biznesu : studia przypadków / pod red. Jarosława Korpysy. - Szczecin : Grupa Copy Planet, 2014 2014
Rozdział: [Etyka a kultura organizacyjna firmy] : pierwsza praca / Jarosław Korpysa. - // W: Etyka biznesu : studia przypadków / pod red. Jarosława Korpysy. - Szczecin : Grupa Copy Planet, 2014 2014
Rozdział: [Etyka a kultura organizacyjna firmy] : good luck and good day / Jarosław Korpysa. - // W: Etyka biznesu : studia przypadków / pod red. Jarosława Korpysy. - Szczecin : Grupa Copy Planet, 2014 2014
Rozdział: [Etyka biznesu w relacji do konsumentów] : wycieczka na ocean / Jarosław Korpysa. - // W: Etyka biznesu : studia przypadków / pod red. Jarosława Korpysy. - Szczecin : Grupa Copy Planet, 2014 2014
Rozdział: [Etyka biznesu w relacji do konsumentów] : klient (nie) nasz pan / Yuriy Bilan. - // W: Etyka biznesu : studia przypadków / pod red. Jarosława Korpysy. - Szczecin : Grupa Copy Planet, 2014 2014
Rozdział: [Etyka biznesu w relacji do konsumentów] : spisek żarówkowy / Tomasz Bernat. - // W: Etyka biznesu : studia przypadków / pod red. Jarosława Korpysy. - Szczecin : Grupa Copy Planet, 2014 2014
Rozdział: [Etyka biznesu w relacji do konsumentów] : taxi proszę! / Tomasz Bernat. - // W: Etyka biznesu : studia przypadków / pod red. Jarosława Korpysy. - Szczecin : Grupa Copy Planet, 2014 2014
Rozdział: [Etyka menedżera i pracownika] : błędny przelew / Jarosław Korpysa. - // W: Etyka biznesu : studia przypadków / pod red. Jarosława Korpysy. - Szczecin : Grupa Copy Planet, 2014 2014
Rozdział: [Etyka menedżera i pracownika] : moja pierwsza praca / Yuriy Bilan. - // W: Etyka biznesu : studia przypadków / pod red. Jarosława Korpysy. - Szczecin : Grupa Copy Planet, 2014 2014
Rozdział: [Etyka menedżera i pracownika] : pięć etatów na sześciu pracowników / Yuriy Bilan. - // W: Etyka biznesu : studia przypadków / pod red. Jarosława Korpysy. - Szczecin : Grupa Copy Planet, 2014 2014
Rozdział: [Etyka menedżera i pracownika] : najlepszy z najlepszych / Yuriy Bilan. - // W: Etyka biznesu : studia przypadków / pod red. Jarosława Korpysy. - Szczecin : Grupa Copy Planet, 2014 2014
Rozdział: [Etyka reklamy] : spamerzy / Yuriy Bilan. - // W: Etyka biznesu : studia przypadków / pod red. Jarosława Korpysy. - Szczecin : Grupa Copy Planet, 2014 2014
Rozdział: [Etyka reklamy] : co jest złe dla konkurenta jest dobre dla nas / Yuriy Bilan. - // W: Etyka biznesu : studia przypadków / pod red. Jarosława Korpysy. - Szczecin : Grupa Copy Planet, 2014 2014
Rozdział: [Etyka reklamy] : kto nie ryzykuje, nie wygrywa? / Marta Łakomy-Zinowik. - // W: Etyka biznesu : studia przypadków / pod red. Jarosława Korpysy. - Szczecin : Grupa Copy Planet, 2014 2014
Rozdział: [Etyka reklamy] : słuszne atesty / Marta Łakomy-Zinowik. - // W: Etyka biznesu : studia przypadków / pod red. Jarosława Korpysy. - Szczecin : Grupa Copy Planet, 2014 2014
Rozdział: [Finanse w świetle etyki biznesu] : kreatywna księgowość / Marta Łakomy-Zinowik. - // W: Etyka biznesu : studia przypadków / pod red. Jarosława Korpysy. - Szczecin : Grupa Copy Planet, 2014 2014
Rozdział: [Finanse w świetle etyki biznesu] : co nie jest zabronione jest dozwolone? / Marta Łakomy-Zinowik. - // W: Etyka biznesu : studia przypadków / pod red. Jarosława Korpysy. - Szczecin : Grupa Copy Planet, 2014 2014
Rozdział: [Gospodarowanie w gałęziach i rodzajach transportu] : transport kolejowy / Juliusz Engelhardt, Józef Perenc. - // W: Transport : nowe wyzwania / redakcja naukowa Krystyna Wojewódzka-Król, Elżbieta Załoga.. - Wyd. 6. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016 2016
Artykuł: [Johannesbote Rundbrief des Heimatwerkes der Katholiken aus der Freien Prälatur Schneidemühl Prälatur Schneidemühl (Grenzmark Posen Westpreussen), Weihnachten 69(2017) - recenzja] / Tadeusz Ceynowa. // Rocznik Skrzatuski. 2018, t. 6, s.173-175 2018
Rozdział: [Legal aspects of commercialization] : commercialization of research project / Anna Szwajlik. - // W: Research project management / scientific editors Joanna Rzempała, Magdalena Pieńkos, Tomasz Leśniowski ; [authors Agata Mesjasz-Lech, Marlena Grabowska, Barbara Grabińska, Konrad Grabiński, Grażyna Trzpiot, Dominik Krężołek, Justyna Majewska, Sebastian Twaróg, Joanna Rzempała, Katarzyna Zioło, Anna Szwajlik, Andrzej Masiarek].. - Cracow : [Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Dział Obsługi Projektów Unijnych, 2015 2015
Artykuł: [Neo-Victorian humour : comic subversions and unlaughter in contemporary historical re-visions - recenzja] / Barbara Braid. // European Journal of Humour Research. 2018, 6 (3), s.113-118 2018
Rozdział: [Obsługa wybranych segmentów rynku turystycznego i rekreacyjnego] : rodziny z małymi dziećmi / Aneta Wolna-Samulak. - // W: Obsługa uczestników turystyki i rekreacji : wybrane aspekty / Beata Meyer redakcja naukowa. - Warszawa : Difin, 2015 2015
Rozdział: [Obsługa wybranych segmentów rynku turystycznego i rekreacyjnego] : osoby podróżujące samotnie / Aneta Wolna-Samulak. - // W: Obsługa uczestników turystyki i rekreacji : wybrane aspekty / Beata Meyer redakcja naukowa. - Warszawa : Difin, 2015 2015
Rozdział: [Odpowiedzialny biznes] : czy firmie potrzebny jest kodeks etyczny? / Grzegorz Chojnacki. - // W: Etyka biznesu : studia przypadków / pod red. Jarosława Korpysy. - Szczecin : Grupa Copy Planet, 2014 2014
Rozdział: [Odpowiedzialny biznes] : czy firmy są globalnie odpowiedzialne? / Marta Łakomy-Zinowik. - // W: Etyka biznesu : studia przypadków / pod red. Jarosława Korpysy. - Szczecin : Grupa Copy Planet, 2014 2014
Rozdział: [Odpowiedzialny biznes] : azjatyckie zabawki / Jarosław Korpysa. - // W: Etyka biznesu : studia przypadków / pod red. Jarosława Korpysy. - Szczecin : Grupa Copy Planet, 2014 2014
Rozdział: [Odpowiedzialny biznes] : dobra firma? / Jarosław Korpysa. - // W: Etyka biznesu : studia przypadków / pod red. Jarosława Korpysy. - Szczecin : Grupa Copy Planet, 2014 2014
Rozdział: [Organizacja imprez w turystyce i rekreacji] : bezpieczeństwo podczas imprez turystycznych / Agnieszka Sawińska. - // W: Obsługa uczestników turystyki i rekreacji : wybrane aspekty / Beata Meyer redakcja naukowa. - Warszawa : Difin, 2015 2015
Artykuł: [Ortografia polska : kodyfikacja, reformy i zmiany pisowni (1830-2010) oraz jej recepcja - recenzja] / Ewa Komorowska. // Poradnik Językowy. 2019, nr 7(766), s.112-116 2019
Rozdział: [Pilotaż, przewodnictwo i animacja czasu wolnego] : cechy i zasady funkcjonowania grupy turystycznej / Beata Meyer. - // W: Obsługa uczestników turystyki i rekreacji : wybrane aspekty / Beata Meyer redakcja naukowa. - Warszawa : Difin, 2015 2015