Publikacje

Filtry

Wyczyść
Publikacja (151 do 200 z 32079) Rok wydania
Rozdział: "Od zaoczu do przedgwieździa" : Juliana Przybosia autoportret przelotny / Piotr Michałowski. - // W: Przyboś dzisiaj / pod red. Zenona Ożoga, Janusza Pasterskiego, Magdaleny Rabizo-Birek.. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017 2017
Książka: "Odcisk palca - rozległy labirynt" : prace ofiarowane profesorowi Wojciechowi Ligęzie na jubileusz siedemdziesięciolecia / redakcja Mateusz Antoniuk, Dorota Siwor.. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Krakowskiego, 2021 2021
Rozdział: "Odhistoryzowywanie" historii w Pamiętniku z powstania warszawskiego Mirona Białoszewskiego / Barbara Więckowska. - // W: Rok 1944 w badaniach humanistycznych : studia i szkice / [redakcja naukowa Henryk Walczak, Andrzej Wojtaszak przy współpracy Arkadiusza Krawcewicza]. - Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2015 2015
Artykuł: "Oj dana, dana, nie ma szatana" : czyli o diabłach polskich / Karol Piasecki. // Dialogi : miesięcznik pedagogiczny. 2018, nr 2(219), s.4-7 2018
Książka: "Ojczysta święta mowo!...Wiąże nas twoje słowo" : polszczyzna w perspektywie diachronicznj : studia i szkice / redakcja naukowa Anetta Bogusława Strawińska.. - Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2020 2020
Książka: "Ojczyzna obrońcy swemu" : weterani i kombatanci jako problem polityczny i społeczny w Polsce w XX wieku / pod redakcją Marka Kornata, Marcina Kruszyńskiego i Tomasza Osińskiego ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział w Lublinie.. - Lublin ; Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział w Lublinie, 2017 2017
Rozdział: "Omijając sługę dostać się do Pana" : "nieznośny" trening realizmu Stefana Kisielewskiego : garść refleksji nad publicystyką z lat 1979 - 1983 / Tomasz Sikorski. - // W: Liberalizm nad Wisłą (XIX-XXI wiek) : koncepcje, ludzie, działalność / pod red. Eryka Krasuckiego, Tomasza Sikorskiego, Adama Wątora. - Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego "Minerwa", 2014 2014
Rozdział: "Opis miasta Szczecina" jako część opisu statystyczno-topograficznego Ludwiga Wilhelma Brüggemanna / Agnieszka Gut. - // W: Kronika Szczecina 2018 : miasto w stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości / redakcja naukowa Urszula Chęcińska, Tomasz Czapiewski. - Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2019 2019
Rozdział: "Outdoor Education" w procesie kształtowania pozytywnych postaw społecznych młodzieży wykluczonej / Wioletta Łubkowska, Małgorzata Paczyńska-Jędrycka, Marta Jońca. - // W: Resocjalizacja-Edukacja-Polityka społeczna : współczesne konteksty teorii i praktyki resocjalizacyjnej / pod red. Mirosława Kowalskiego, Anny Knocińskiej, Przemysława Frąckowiaka.. - Środa Wielkopolska : Wielkopolska Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna, 2014 2014
Książka: "Paleogeografia Schyłku Vistulianu" : sesja naukowa / red. Danuta Dzieduszyńska.. - Popów : [Uniwersytet Łódzki, 2022 2022
Artykuł: "Pan Kiehot" Guntera Grassa w serii przekładowej : naśladowanie, wyobraźnia, tłumaczenie / Małgorzata Wesołowska. // Poznańskie Studia Polonistyczne : Seria Literacka . 2014, nr 23 (43), s.119-147 DOI: 10.14746/pspsl.2014.23.7 2014
Książka: "Piekło i niebo Polaków" : powstania narodowe, bunty i rewolucje : inspiracje - kontynuacje - spory - pamięć. T. 2 / pod red. Tomasza Sikorskiego, Michała Śliwy, Adama Wątora. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN, 2014 2014
Książka: "Piekło i niebo Polaków" : powstania narodowe, bunty i rewolucje : inspiracje - kontynuacje - spory - pamięć. T. 1 / pod red. Tomasza Sikorskiego, Michała Śliwy, Adama Wątora. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2014 2014
Książka: "Piosenki prawdziwe" w kulturze PRL-u : studia / pod red. Ewy Paczoskiej i Dawida Marii Osińskiego.. - Warszawa : nakł. Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2013 2013
Rozdział: "Po pierwsze uwierzyć!" : determinanty pracy środowiskowej wśród dzieci i młodzieży zagrożonej / Barbara Chojnacka. - // W: Zagrożenia w rozwoju dzieci i młodzieży. T. 2, Edukacja jako życiowa szansa czy źródło szans utraconych? / redakcja Andrzej Olubiński, Monika Suska-Kuźmicka, Damian Labiak.. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2018 2018
Rozdział: "Polaku kim jesteś?" Witolda Wirpszy pytania o narodową tożsamość / Mariusz Strzeżek. - // W: Młodzi Naukowcy 2.0. Tom 2 / pod redakcją Jarosława Korpysy, Pauliny Niedźwiedzkiej-Rystwej, Artura Łabuza i Patrycji Bełtowskiej. - Szczecin : Wydawnictwo Fundacji Centrum Badań Socjologicznych, 2022 DOI: 10.14254/978-83-966582-4-1 2022
Rozdział: "Polska Bałtycka" w poglądach geopolitycznych Henryka Bagińskiego (1888-1973) : zarys koncepcji / Tomasz Sikorski. - // W: Morze i problematyka morska w polskiej myśli politycznej (XIX-XXI wiek) : studia i rozprawy / pod. red. Tomasza Sikorskiego, Adama Wątora. - Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Humanistycznego US Minerwa, 2014 2014
Artykuł: "Polski orzeł na tle szwajcarskiego krzyża" : refleksje na temat recepcji współczesnej niemieckojęzycznej literatury szwajcarskiej w Polsce w nawiązaniu do utworu Reto Hänny’ego „Am Boden des Kopfes. Verwirrungen eines Mitteleuropäers in Mitteleuropa” / Dorota Sośnicka. // Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Studia Neofilologiczne. 2015, z. 11, s.193-212 DOI: 10.16926/sn.2015.11.12 2015
Książka: "Portret kobiecy" : Polki w realiach epoki. T. 1 / red. nauk. Maria Korybut-Marciniak, Marta Zbrzeźniak.. - Łódź ; Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego ; Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 2014 2014
Artykuł: "Post-koiné", czyli Anity Jarzyny projekt krytyki nieantropocentrycznej / Tatiana Czerska. // Porównania. 2021, nr 1(28), s.537-546 DOI: 10.14746/por.2021.1.24 2021
Rozdział: "Poślij ludzi, aby zbadali kraj Kanaan..." (Lb 13,1a). kto i po co wprowadził tradycję o zwiadowcach wysłanych przez Mojżesza do Kanaanu? / Janusz Lemański. - // W: Dla dobra Jego Ciała, którym jest Kościół (Kol 1,24) : Księga Pamiątkowa Księdza Profesora Antoniego Paciorka z okazji Złotego Jubileuszu Kapłaństwa / redakcja Grzegorz M. Baran.. - Częstochowa : Święty Paweł, ©, 2019 2019
Rozdział: "Prawdziwe szczęście polega na tym, by móc szybko rozpoznać własne powołanie" : kilka uwag o walorach poznawczych prozy Elizabeth von Arnim / Agnieszka Szudarek. - // W: O pożytkach z lektury książek historycznych : eseje ofiarowane Profesorowi Krzysztofowi A. Makowskiemu na 60. rocznicę urodzin / pod redakcją Witolda Molika.. - Poznań : Instytut Historii UAM, 2016 2016
Artykuł: "Preparations" of Western Pomerania for the Thirty Years' War / Radosław Gaziński. // Przegląd Zachodniopomorski. 2019, z. 4(63), s.153-172 DOI: 10.18276/pz.2019.4-07 2019
Rozdział: "Prezydenckie" referendum z dnia 6 września 2015 roku / Andrzej Bałaban, Ewa Milczarek. - // W: Współczesne wyzwania państwa i prawa : księga jubileuszowa z okazji 45-lecia pracy naukowej profesora Jerzego Jaskierni / redakcja naukowa Łukasz Baratyński, Paweł Ramiączek, Kamil Spryszak.. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2017 2017
Rozdział: "PRL-owski nomadyzm" na przykładzie twórczości Joanny Chmielewskiej / Małgorzata Stadnik. - // W: Kolej na kolej : pociąg, dworzec, poczekalnia w literaturze i refleksji humanistycznej / redakcja Kamila Gieba, Janusz Łastowiecki, Mirosława Szott.. - Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015 2015
Rozdział: "Przebudzenie" Sejmu PRL I kadencji w roku 1956 / Andrzej Bałaban. - // W: Z prawem ustrojowym porównawczym przez ponad półwiecze : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Marianowi Grzybowskiemu z okazji 55-lecia pracy naukowej / redakcja naukowa Bogusław Przywora, Anna Rogacka-Łukasik, Krzysztof Skotnicki ; Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie.. - Częstochowa : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza, 2022 2022
Rozdział: "Przeciwdowód" / Małgorzata Żbikowska. - // W: Między stabilnością a zmiennością prawa karnego : dylematy ustawodawcy / pod redakcją Wojciecha Cieślaka, Marty Romańczuk-Grąckiej.. - Olsztyn : Pracownia Wydawnicza "ElSet", 2017 2017
Artykuł: "Przepaść, zaskoczenie" : [Recenzja pracy: Z ruchem / Adam Wiedemann // 2014.Poznań] // Elewator : kwartalnik literacko-kulturalny. 2015, nr 11, s.151-153 2015
Książka: "Radujcie się w Panu" Flp 3,1 : od radosnej przyjaźni do historycznego Jezusa / pod red. Cezarego Korca i Sylwii Mackiewicz. - Szczecin : volumina.pl, 2014 2014
Rozdział: "Ratio rei latentis proposita" jako metoda opracowania epigramatycznej argucji w ujęciu teoretyków jezuickich / Jarosław Nowaszczuk. - // W: Przez stulecia / pod red. Zofii Głombiowskiej.. - Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersyetu Gdańskiego, 2014 2014
Rozdział: "Recalling the Absent Spaces" : Ethnic Heritage and Memory in Marusya Bociurkiw’s Work / Weronika Suchacka. - // W: Ethnic Resonances in Performance, Literature, and Identity / edited by Yiorgos Kalogeras, Cathy C. Waegner.. - New York ; London : Routledge, 2020 2020
Rozdział: "Rewanż" Marcelego Najdera jako narracja o ekonomicznych uwarunkowaniach Zagłady / Tatiana Czerska. - // W: Adlojada : ekonomia i kultura / [red. Jaromir Brejdak, Dariusz Kacprzak, Jerzy Madejski, Beata Małgorzata Wolska]. - Szczecin : Muzeum Narodowe w Szczecinie, 2015 2015
Książka: "Rewolucja społeczna" czy "dzika przebudowa"? : społeczne skutki przekształceń własnościowych w Polsce (1944-1956) / pod red. Tomasza Osińskiego.. - Lublin : Instytut Pamięci Narodowej, 2016 2016
Artykuł: "Robotnicy Bogiem silni" : perswazja w Kazaniach Szczecińskich BP. Kazimierza Majdańskiego / Maria Kabata. // Colloquia Theologica Ottoniana. 2019, 1, s.59-71 DOI: 10.18276/cto.2019.1-04 2019
Rozdział: "Rock'n'Roll" (1990-1991) : niezbyt pomyślna próba transplantacji dobrych wzorców prasy muzycznej (rockowej) z PRL-u do III RP / Artur M. Trudzik. - // W: Dziennikarstwo i media muzyczne a polityka / pod redakcją Dariusza Barana, Artura M. Trudzika, ; [aut. : Sebastian Fikus, Nina Pielacińska, Rafał Ciesielski, Magdalena Żmijkowska, Marek Kurkiewicz, Jakub Kosek, Urszula Majdańska-Wachowicz, Iwona Grodź, Agnieszka Lniak, Karolina Golinowska, Natalie Moreno-Kamińska, Tadeusz Sznajderski]. - Opole : Wydawnictwo Scriptorium, 2020 2020
Artykuł: "Romantyczna" pedagogika specjalna : walory i ograniczenia hermeneutyki w badaniach edukacyjnych / Marcin Wlazło. // Przegląd Badań Edukacyjnych. 2014, nr 1 (18), s.75-90 DOI: 10.12775/PBE.2014.006 2014
Rozdział: "Rozhlad" : serbołużycki obraz świata pogranicza polsko-niemieckiego / Małgorzata Mieczkowska. - // W: Mniejszości narodowe, etniczne i religijne na Ziemiach Zachodnich i Północnych : perspektywa interdyscyplinarna / redakcja naukowa Piotr J. Krzyżanowski, Beata A. Orłowska, Krzysztof Wasilewski ; Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim.. - Gorzów Wielkopolski : Akademia im. Jakuba z Paradyża, 2020 2020
Książka: "Rozliczanie" przeszłości : relacje polsko-żydowskie w tekstach kultury XX i XXI wiek / pod redakcją Tadeusza Sucharskiego i Marty Murawskiej ; Akademia Pomorska w Słupsku.. - Słupsk : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej, 2016 2016
Rozdział: "Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią" a "Nędza z Biedą z Polski precz idą" : o oddziaływaniu dialogu średniowiecznego / Dominika Gruntkowska. - // W: Widzenie Polikarpa : średniowieczne rozmowy człowieka ze śmiercią / pod red. Andrzeja Dąbrówki i Pawła Stępnia.. - Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN, Wydawnictwo : Stowarzyszenie Pro Cultura Litteraria, cop, 2014 2014
Artykuł: "Rozprawa o istocie Balatonu" w kontekście badań pedagogicznych / Elżbieta Rogalska. // Publikacje Edukacyjne. 2017, 15, s.1-5 2017
Rozdział: "Różnorodność i jedność" : publicystyka katolicka na łamach "Słowa Powszechnego" w latach 1972-1980 / Sławomir Iwasiów. - // W: Sensus catholicus : katolicy świeccy w Polsce Ludowej : postawy - aktywność - myśl : studia i szkice / red. nauk. Radosław Ptaszyński, Tomasz Sikorski. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2014 2014
Rozdział: "Rzeczowość" głównym celem w programach Wolnych Stowarzyszeń Wyborczych w RFN / Joachim von Wedel. - // W: Partyjnie czy bezpartyjnie? : szkice o zdobywaniu władzy lokalnej / red. nauk. Maciej Drzonek. - Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2014 2014
Artykuł: "Rzeczy także wychowują" : o (tylko) pozornej kontradyktoryczności / Aneta Makowska. // Rocznik Lubuski. 2021, t. 47 cz. 1, s.119-127 DOI: 10.34768/rl.2021.v471.07 2021
Artykuł: "Samodzielni" doktorzy : przykład polskiego społeczeństwa / Katarzyna Włodarczyk. // Konsumpcja i Rozwój. 2017, nr 4 (21), s.127-137 2017
Książka: "Satelici" : "satelickie" partie polityczne i organizacje społeczno-polityczne w Polsce (1944/45-1989) / red. nauk. Radosław Ptaszyński i Tomasz Sikorski; [aut.: Urszula Kurcewicz, Bernadetta Nitschke-Szram, Barbara I. Rogowska, Joanna Jról, Filip Przytulski, Cecylia Kuta, Tomasz Sikorski, Piotr Grabowiec, Elżbieta Romanowska, Marek Białokur, Anna Lew-Machniak]. - Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2021 2021
Artykuł: "Savage Beauties" : Alexander McQueen’s performance of posthuman bodies / Justyna Stępień. // International Journal of Performance Arts and Digital Media. 2017, vol. 13 iss. 2, s.170-182 DOI: 10.1080/14794713.2017.1345584 2017
Artykuł: "Secesja - krnąbrne dziecko odwilży" : geneza Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Społecznego (październik 1956 - październik 1957) / Tomasz Sikorski. // Pamięć i Sprawiedliwość : pismo naukowe poświęcone historii najnowszej. 2021, nr 1 (37), s.280-305 DOI: 10.48261/pis213713 2021
Artykuł: "Serbske Nowiny" jako media lokalne / Małgorzata Mieczkowska. // Zeszyty Łużyckie. 2013, t. 47, s.162-172 2013
Rozdział: "Skąd się wzięła ta zabawa, nie wiadomo" : "Niebko" Brygidy Helbig jako przykład narracji polsko-niemieckiej / Sławomir Iwasiów. - // W: Doświadczenie (po)granicza : polsko-niemieckie Pomorze w historii, literaturze, kulturze / red. nauk. Paweł Wolski. - Warszawa : Wyd. Naukowe PWN, 2014 2014
Artykuł: "Słowa moich ust będą ale Greków chcenie" : reprezentacja poselstwa w III akcie Troas Łukasza Górnickiego / Michał Bajer. // Odrodzenie i Reformacja w Polsce. 2015, t. 59, s.5-45 2015