"Poślij ludzi, aby zbadali kraj Kanaan..." (Lb 13,1a). kto i po co wprowadził tradycję o zwiadowcach wysłanych przez Mojżesza do Kanaanu?

Rozdział - publikacja recenzowana


Tytuł
"Poślij ludzi, aby zbadali kraj Kanaan..." (Lb 13,1a). kto i po co wprowadził tradycję o zwiadowcach wysłanych przez Mojżesza do Kanaanu?
Odpowiedzialność
Janusz Lemański
Twórcy
  • Lemański Janusz ( Autor ) 7.0
    Afiliacja, Pracownik naukowy : Wydział Teologiczny, Katedra Egzegezy i Teologii Biblijnej
Punktacja publikacji
Osoba Dysc. Pc k m P U Pu Opis
0000-0002-1512-997X 7.0 20 1 1 20,00 1,0000 20,0000 aut. roz.
Gł. język publikacji
Polski
Data publikacji
2019
Objętość
24 (stron).
Szacowana objętość
1,5 (arkuszy wydawniczych)
Cechy publikacji
Brak
Słowa kluczowe
Dokument źródłowy
Dla dobra Jego Ciała, którym jest Kościół (Kol 1,24) : Księga Pamiątkowa Księdza Profesora Antoniego Paciorka z okazji Złotego Jubileuszu Kapłaństwa / redakcja Grzegorz M. Baran.. - Częstochowa : Święty Paweł, ©, 2019
Strony: 223-246
Pobierz opis jako:
BibTeX, RIS
Data zgłoszenia do bazy Publi
2019-09-16
PBN
Wyświetl
WorkId
22359

Lista publikacji