"Prezydenckie" referendum z dnia 6 września 2015 roku

Rozdział - publikacja recenzowana


Tytuł
"Prezydenckie" referendum z dnia 6 września 2015 roku
Odpowiedzialność
Andrzej Bałaban, Ewa Milczarek
Twórcy
  • Bałaban Andrzej ( Autor ) 5.7
    Afiliacja, Pracownik naukowy : Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Konstytucyjnego i Integracji Europejskiej
  • Milczarek Ewa ( Autor ) 5.7
    Afiliacja, Pracownik naukowy : Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Konstytucyjnego i Integracji Europejskiej
Dane z Ustawy 2.0 (punktacja zgodna z ewaluacją 2021). Więcej informacji
Osoba Dysc. Pc k m P U Pu Opis
11327 5.7 20 2 2 20,00 0,5000 10,0000 aut. roz.
15392 5.7 20 2 2 20,00 0,5000 10,0000 aut. roz.
Gł. język publikacji
Polski
Data publikacji
2017
Objętość
0,5 (arkuszy wydawniczych), 13 (stron).
Cechy publikacji
  • Publikacja pamiątkowa jubileuszowa
Słowa kluczowe
Dokument źródłowy
Współczesne wyzwania państwa i prawa : księga jubileuszowa z okazji 45-lecia pracy naukowej profesora Jerzego Jaskierni / redakcja naukowa Łukasz Baratyński, Paweł Ramiączek, Kamil Spryszak.. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2017
Strony: 246-258
Pobierz opis jako:
BibTeX, RIS
Data zgłoszenia do bazy Publi
2017-04-28
PBN
Wyświetl
WorkId
14845

Lista publikacji