Wszystkie publikacje z cechą "Wyodrębnione autorstwo rozdziałów"

  1. Zachowania konsumentów : wybrane problemy / Red. nauk. Augustyna Burlita ; autorzy: Mirosław Antonowicz, Marcin Awdziej, Radosław Baran, Sebastian Białoskurski, Felicjan Bylok, Anna Drapińska, Anna Gogołek, Ewa Kasperska, Monika Kicińska-Jezierska, Małgorzata Kieżel, Wiesława Kuźniar, Marcin Lewicki, Izabela Ostrowska, Robert Romanowski, Magda Stachowiak, Jadwiga Stobiecka, Katarzyna Szalonka, Joanna Szwacka-Mokrzycka, Grażyna Światowy, Jolanta Tkaczyk, Robert Wolny, Patrycja Wyciszkiewicz-Zawadzka, Tomasz Zawadzki. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2020 (WorkId 24845)