Wszystkie publikacje z cechą "Wstęp/Przedmowa"

  1. Nowa perspektywa badań nad dziennikarstwem i mediami muzycznymi / Dariusz Baran, Artur M. Trudzik. - // W: Dziennikarstwo i media muzyczne a polityka / pod redakcją Dariusza Barana, Artura M. Trudzika, ; [aut. : Sebastian Fikus, Nina Pielacińska, Rafał Ciesielski, Magdalena Żmijkowska, Marek Kurkiewicz, Jakub Kosek, Urszula Majdańska-Wachowicz, Iwona Grodź, Agnieszka Lniak, Karolina Golinowska, Natalie Moreno-Kamińska, Tadeusz Sznajderski]. - Opole : Wydawnictwo Scriptorium, 2020 (WorkId 24589)