Publikacje

Filtry

Wyczyść
Publikacja (301 do 350 z 28551) Rok wydania
Artykuł: [Book Review: Platforms, Protests, and the Challenge of Networked Democracy - recenzja] / Maciej Kowalewski. // New Media & Society. 2021, vol. 23 iss. 11, s.3417-3419 DOI: 10.1177/14614448211045660 2021
Artykuł: [Das spätantik-frühmittelalterliche Gräberfeld von Jülich, Kr. Düren - recenzja] / Jörg Kleemann. // Jülicher Geschichtsblätter. 2017/2018, Bd. 85/86, s.366-376 2019
Artykuł: [Determinanty przeżywalności mikro i małych przedsiębiorstw w Polsce - recenzja] / Iwona Markowicz. // Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński. 2018, nr 51/1, s.147-150 DOI: 10.18276/sip.2018.51/1-12 2018
Artykuł: [Editionswissenschaftliches Kolloquium 2017 - recenzja] / Agnieszka Gut. // Studia Źródłoznawcze = Commentationes . 2018, t. 56, s.207-209 2018
Rozdział: [Etyka a kultura organizacyjna firmy] : wyścig szczurów / Marta Łakomy-Zinowik. - // W: Etyka biznesu : studia przypadków / pod red. Jarosława Korpysy. - Szczecin : Grupa Copy Planet, 2014 2014
Rozdział: [Etyka a kultura organizacyjna firmy] : nadgorliwy dyrektor / Marta Łakomy-Zinowik. - // W: Etyka biznesu : studia przypadków / pod red. Jarosława Korpysy. - Szczecin : Grupa Copy Planet, 2014 2014
Rozdział: [Etyka a kultura organizacyjna firmy] : pierwsza praca / Jarosław Korpysa. - // W: Etyka biznesu : studia przypadków / pod red. Jarosława Korpysy. - Szczecin : Grupa Copy Planet, 2014 2014
Rozdział: [Etyka a kultura organizacyjna firmy] : good luck and good day / Jarosław Korpysa. - // W: Etyka biznesu : studia przypadków / pod red. Jarosława Korpysy. - Szczecin : Grupa Copy Planet, 2014 2014
Rozdział: [Etyka biznesu w relacji do konsumentów] : wycieczka na ocean / Jarosław Korpysa. - // W: Etyka biznesu : studia przypadków / pod red. Jarosława Korpysy. - Szczecin : Grupa Copy Planet, 2014 2014
Rozdział: [Etyka biznesu w relacji do konsumentów] : klient (nie) nasz pan / Yuriy Bilan. - // W: Etyka biznesu : studia przypadków / pod red. Jarosława Korpysy. - Szczecin : Grupa Copy Planet, 2014 2014
Rozdział: [Etyka biznesu w relacji do konsumentów] : spisek żarówkowy / Tomasz Bernat. - // W: Etyka biznesu : studia przypadków / pod red. Jarosława Korpysy. - Szczecin : Grupa Copy Planet, 2014 2014
Rozdział: [Etyka biznesu w relacji do konsumentów] : taxi proszę! / Tomasz Bernat. - // W: Etyka biznesu : studia przypadków / pod red. Jarosława Korpysy. - Szczecin : Grupa Copy Planet, 2014 2014
Rozdział: [Etyka menedżera i pracownika] : błędny przelew / Jarosław Korpysa. - // W: Etyka biznesu : studia przypadków / pod red. Jarosława Korpysy. - Szczecin : Grupa Copy Planet, 2014 2014
Rozdział: [Etyka menedżera i pracownika] : moja pierwsza praca / Yuriy Bilan. - // W: Etyka biznesu : studia przypadków / pod red. Jarosława Korpysy. - Szczecin : Grupa Copy Planet, 2014 2014
Rozdział: [Etyka menedżera i pracownika] : pięć etatów na sześciu pracowników / Yuriy Bilan. - // W: Etyka biznesu : studia przypadków / pod red. Jarosława Korpysy. - Szczecin : Grupa Copy Planet, 2014 2014
Rozdział: [Etyka menedżera i pracownika] : najlepszy z najlepszych / Yuriy Bilan. - // W: Etyka biznesu : studia przypadków / pod red. Jarosława Korpysy. - Szczecin : Grupa Copy Planet, 2014 2014
Rozdział: [Etyka reklamy] : spamerzy / Yuriy Bilan. - // W: Etyka biznesu : studia przypadków / pod red. Jarosława Korpysy. - Szczecin : Grupa Copy Planet, 2014 2014
Rozdział: [Etyka reklamy] : co jest złe dla konkurenta jest dobre dla nas / Yuriy Bilan. - // W: Etyka biznesu : studia przypadków / pod red. Jarosława Korpysy. - Szczecin : Grupa Copy Planet, 2014 2014
Rozdział: [Etyka reklamy] : kto nie ryzykuje, nie wygrywa? / Marta Łakomy-Zinowik. - // W: Etyka biznesu : studia przypadków / pod red. Jarosława Korpysy. - Szczecin : Grupa Copy Planet, 2014 2014
Rozdział: [Etyka reklamy] : słuszne atesty / Marta Łakomy-Zinowik. - // W: Etyka biznesu : studia przypadków / pod red. Jarosława Korpysy. - Szczecin : Grupa Copy Planet, 2014 2014
Rozdział: [Finanse w świetle etyki biznesu] : kreatywna księgowość / Marta Łakomy-Zinowik. - // W: Etyka biznesu : studia przypadków / pod red. Jarosława Korpysy. - Szczecin : Grupa Copy Planet, 2014 2014
Rozdział: [Finanse w świetle etyki biznesu] : co nie jest zabronione jest dozwolone? / Marta Łakomy-Zinowik. - // W: Etyka biznesu : studia przypadków / pod red. Jarosława Korpysy. - Szczecin : Grupa Copy Planet, 2014 2014
Rozdział: [Gospodarowanie w gałęziach i rodzajach transportu] : transport kolejowy / Juliusz Engelhardt, Józef Perenc. - // W: Transport : nowe wyzwania / redakcja naukowa Krystyna Wojewódzka-Król, Elżbieta Załoga.. - Wyd. 6. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016 2016
Artykuł: [Jezus w drodze do śmierci i zmartwychwstania - recenzja] / Janusz Lemański. // Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie. 2019, nr 26, s.367-371 2019
Artykuł: [Johannesbote Rundbrief des Heimatwerkes der Katholiken aus der Freien Prälatur Schneidemühl Prälatur Schneidemühl (Grenzmark Posen Westpreussen), Weihnachten 69(2017) - recenzja] / Tadeusz Ceynowa. // Rocznik Skrzatuski. 2018, t. 6, s.237-239 2018
Rozdział: [Legal aspects of commercialization] : commercialization of research project / Anna Szwajlik. - // W: Research project management / scientific editors Joanna Rzempała, Magdalena Pieńkos, Tomasz Leśniowski ; [authors Agata Mesjasz-Lech, Marlena Grabowska, Barbara Grabińska, Konrad Grabiński, Grażyna Trzpiot, Dominik Krężołek, Justyna Majewska, Sebastian Twaróg, Joanna Rzempała, Katarzyna Zioło, Anna Szwajlik, Andrzej Masiarek].. - Cracow : [Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Dział Obsługi Projektów Unijnych, 2015 2015
Artykuł: [Neo-Victorian humour : comic subversions and unlaughter in contemporary historical re-visions - recenzja] / Barbara Braid. // European Journal of Humour Research. 2018, 6 (3), s.113-118 2018
Rozdział: [Obsługa wybranych segmentów rynku turystycznego i rekreacyjnego] : rodziny z małymi dziećmi / Aneta Wolna-Samulak. - // W: Obsługa uczestników turystyki i rekreacji : wybrane aspekty / Beata Meyer redakcja naukowa. - Warszawa : Difin, 2015 2015
Rozdział: [Obsługa wybranych segmentów rynku turystycznego i rekreacyjnego] : osoby podróżujące samotnie / Aneta Wolna-Samulak. - // W: Obsługa uczestników turystyki i rekreacji : wybrane aspekty / Beata Meyer redakcja naukowa. - Warszawa : Difin, 2015 2015
Rozdział: [Odpowiedzialny biznes] : czy firmie potrzebny jest kodeks etyczny? / Grzegorz Chojnacki. - // W: Etyka biznesu : studia przypadków / pod red. Jarosława Korpysy. - Szczecin : Grupa Copy Planet, 2014 2014
Rozdział: [Odpowiedzialny biznes] : czy firmy są globalnie odpowiedzialne? / Marta Łakomy-Zinowik. - // W: Etyka biznesu : studia przypadków / pod red. Jarosława Korpysy. - Szczecin : Grupa Copy Planet, 2014 2014
Rozdział: [Odpowiedzialny biznes] : azjatyckie zabawki / Jarosław Korpysa. - // W: Etyka biznesu : studia przypadków / pod red. Jarosława Korpysy. - Szczecin : Grupa Copy Planet, 2014 2014
Rozdział: [Odpowiedzialny biznes] : dobra firma? / Jarosław Korpysa. - // W: Etyka biznesu : studia przypadków / pod red. Jarosława Korpysy. - Szczecin : Grupa Copy Planet, 2014 2014
Rozdział: [Organizacja imprez w turystyce i rekreacji] : bezpieczeństwo podczas imprez turystycznych / Agnieszka Sawińska. - // W: Obsługa uczestników turystyki i rekreacji : wybrane aspekty / Beata Meyer redakcja naukowa. - Warszawa : Difin, 2015 2015
Artykuł: [Organizacja wyborów samorządowych : wybrane zagadnienia] - recenzja / Agata Pyrzyńska. // Przegląd Prawa Konstytucyjnego. 2019, nr 1 (47), s.255-262 DOI: 10.15804/ppk.2019.01.14 2019
Artykuł: [Ortografia polska : kodyfikacja, reformy i zmiany pisowni (1830-2010) oraz jej recepcja - recenzja] / Ewa Komorowska. // Poradnik Językowy. 2019, nr 7(766), s.112-116 2019
Artykuł: [Pięcioksiąg odczytany na nowo - recenzja] / Janusz Lemański. // Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie. 2019, nr 26, s.373-379 DOI: 10.18276/skk.2019.26-20 2019
Rozdział: [Pilotaż, przewodnictwo i animacja czasu wolnego] : cechy i zasady funkcjonowania grupy turystycznej / Beata Meyer. - // W: Obsługa uczestników turystyki i rekreacji : wybrane aspekty / Beata Meyer redakcja naukowa. - Warszawa : Difin, 2015 2015
Artykuł: [Polemika z pracą: Dzień bez samochodu / Przemysław Jedlecki // 2016.] // Komunikacja Publiczna. 2016, 4(65), s.37-37 2016
Artykuł: [Polemika z pracą: Otwarte badanie wieloośrodkowe oceniające bezpieczeństwo i skuteczność stosowania jednorazowego autowstrzykiwacza z napełnioną ampułkostrzykawką do podawania produktu Avonex u chorych na stwardnienie rozsiane // 2014.] // Neurologia Praktyczna. 2014, t. 14 nr 4 (79), s.61-62 2014
Artykuł: [Polemika z pracą: Preparat BG-12 w stwardnieniu rozsianym / J. Theodore Phillips, Robert J. Fox // 2013.] // Polski Przegląd Neurologiczny. 2013, t. 9 nr 4, s.184-185 2013
Rozdział: [Popyt, podaż, rynek, równowaga, elastyczność] : elastyczne loty / Marta Łakomy-Zinowik. - // W: Mikroekonomia : studia przypadków. Vol. 2 / pod red. Tomasza Bernata ; [aut. (cz.) Tomasz Bernat, Yuriy Bilan, Jarosław Korpysa, Marta Łakomy-Zinowik, Benedykt Niemczynowicz]. - Szczecin : Grupa Copy Planet, 2014 2014
Rozdział: [Popyt, podaż, rynek, równowaga, elastyczność] : tabletowy zawrót głowy / Marta Łakomy-Zinowik. - // W: Mikroekonomia : studia przypadków. Vol. 2 / pod red. Tomasza Bernata ; [aut. (cz.) Tomasz Bernat, Yuriy Bilan, Jarosław Korpysa, Marta Łakomy-Zinowik, Benedykt Niemczynowicz]. - Szczecin : Grupa Copy Planet, 2014 2014
Rozdział: [Popyt, podaż, rynek, równowaga, elastyczność] : czarna porzeczka / Jarosław Korpysa. - // W: Mikroekonomia : studia przypadków. Vol. 2 / pod red. Tomasza Bernata ; [aut. (cz.) Tomasz Bernat, Yuriy Bilan, Jarosław Korpysa, Marta Łakomy-Zinowik, Benedykt Niemczynowicz]. - Szczecin : Grupa Copy Planet, 2014 2014
Rozdział: [Popyt, podaż, rynek, równowaga, elastyczność] : biuro podróży / Jarosław Korpysa. - // W: Mikroekonomia : studia przypadków. Vol. 2 / pod red. Tomasza Bernata ; [aut. (cz.) Tomasz Bernat, Yuriy Bilan, Jarosław Korpysa, Marta Łakomy-Zinowik, Benedykt Niemczynowicz]. - Szczecin : Grupa Copy Planet, 2014 2014
Rozdział: [Popyt, podaż, rynek, równowaga, elastyczność] : olej (nie tylko) w głowie / Yuriy Bilan. - // W: Mikroekonomia : studia przypadków. Vol. 2 / pod red. Tomasza Bernata ; [aut. (cz.) Tomasz Bernat, Yuriy Bilan, Jarosław Korpysa, Marta Łakomy-Zinowik, Benedykt Niemczynowicz]. - Szczecin : Grupa Copy Planet, 2014 2014
Rozdział: [Popyt, podaż, rynek, równowaga, elastyczność] : koniec „paktu samobójców” / Tomasz Bernat. - // W: Mikroekonomia : studia przypadków. Vol. 2 / pod red. Tomasza Bernata ; [aut. (cz.) Tomasz Bernat, Yuriy Bilan, Jarosław Korpysa, Marta Łakomy-Zinowik, Benedykt Niemczynowicz]. - Szczecin : Grupa Copy Planet, 2014 2014
Rozdział: [Popyt, podaż, rynek, równowaga, elastyczność] : drogo, drożej, bitcoin! / Tomasz Bernat. - // W: Mikroekonomia : studia przypadków. Vol. 2 / pod red. Tomasza Bernata ; [aut. (cz.) Tomasz Bernat, Yuriy Bilan, Jarosław Korpysa, Marta Łakomy-Zinowik, Benedykt Niemczynowicz]. - Szczecin : Grupa Copy Planet, 2014 2014
Rozdział: [Poradnictwo, pośrednictwo i informacja] : poradnictwo / Agnieszka Sawińska. - // W: Obsługa uczestników turystyki i rekreacji : wybrane aspekty / Beata Meyer redakcja naukowa. - Warszawa : Difin, 2015 2015
Rozdział: [Problemy transportu Unii Europejskiej w świetle nowych wyzwań] : [proces dostosowania infrastruktury transportu do wymagań europejskich] : sieć dróg kolejowych / Juliusz Engelhardt, Krystyna Wojewódzka-Król. - // W: Transport : nowe wyzwania / redakcja naukowa Krystyna Wojewódzka-Król, Elżbieta Załoga.. - Wyd. 6. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016 2016