Wszystkie publikacje z cechą "Oryginalny artykuł naukowy"

  1. Enhancement of Festuca rubra L. germination and seedling growth by seed treatment with pathogenic Agrobacterium rhizogenes / Paulina Król, Jolanta Adamska, Ewa Kępczyńska. // Acta Physiologiae Plantarum. 2014, vol. 36 iss. 12, s.3263-3274 DOI: 10.1007/s11738-014-1692-8 (WorkId 9881)