Przydatne zasoby z MNiSW

Opis Linki
Rozp. MNiSW zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych
Dz.U. 2019 poz. 2341. z dnia 28 listopada 2019 r.
www
Konstytucja dla nauki www
Polska Bibliografia Naukowa www
POL-on www,
www (poprzednia wersja)
500 polskich czasopism naukowych ze wsparciem MNiSW www (komunikat),
pdf (lista)
Lista wydawnictw (z 18 stycznia 2019) www (komunikat),
pdf (lista)
Lista wydawnictw (z 17 grudnia 2019) www (komunikat),
pdf (lista)
Lista wydawnictw (z 29 września 2020) www (komunikat)
Lista wydawnictw (z 22 lipca 2021) www (komunikat)
Lista punktacji czasopism i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych (z 31 lipca 2019) www
Lista punktacji czasopism i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych (z 18 grudnia 2019) www
Lista punktacji czasopism i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych (z 9 lutego 2021) www
Lista punktacji czasopism i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych (z 18 lutego 2021) www
Lista punktacji czasopism i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych (z 1 grudnia 2021) www
Lista punktacji czasopism za lata 2013-2016 (z wyodrębnionymi latami) www (komunikat),
pdf (część A),
pdf (część B),
pdf (część C)
Lista punktacji czasopism za lata 2013-2016 (zbiorcza) www (komunikat),
pdf (część A),
pdf (część B),
pdf (część C)