Publikacje z roku 2014

  1. Ocena efektywności i skuteczności realizacji planów w układzie zadaniowym oraz osiągniętych celów na podstawie mierników przyjętych w ramach części budżetowej 20 : gospodarka ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb wynikających z zastosowania przepisu art. 175 ust. 1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych / redakcja: Małgorzata Guzowska, Tomasz Strąk, Małgorzata Araszkiewicz, Marek Chrzanowski. - Warszawa : MCC Grupa Sp. z o.o, 2014 (WorkId 279)
  2. Analiza metodologiczna i merytoryczna dotychczasowych możliwości dokonywania oceny osiągania/realizacji poszczególnych celów i mierników na poziomie zadań, podzadań oraz działań (w tym w zakresie poszczególnych programów wieloletnich), realizowanych w ramach części budżetowej 20 : gospodarka, ze szczególnym uwzględnieniem kryteriów efektywności i skuteczności, jako kryteriów tej oceny, przy uwzględnieniu m.in. wyników analiz, o których mowa w pkt 1, 2 oraz 3 / Tomasz Strąk, Małgorzata Araszkiewicz. - // W: Ocena efektywności i skuteczności realizacji planów w układzie zadaniowym oraz osiągniętych celów na podstawie mierników przyjętych w ramach części budżetowej 20 : gospodarka ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb wynikających z zastosowania przepisu art. 175 ust. 1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych / redakcja: Małgorzata Guzowska, Tomasz Strąk, Małgorzata Araszkiewicz, Marek Chrzanowski. - Warszawa : MCC Grupa Sp. z o.o, 2014 (WorkId 3349)
  3. Opracowanie katalogu propozycji celów, a także mierników (wraz z kartami mierników) pozwalających na optymalne, rzetelne i sprawne mierzenie poziomu osiągniętych celów w każdym działaniu /podzadaniu /zadaniu, uwzględniających specyfikę części budżetowej 20 : gospodarka i jednocześnie prawidłowo opisujących cele strategiczne gospodarki (zapewniających spójność budżetu zadaniowego ze strategią), w tym także w kontekście spójności z szeroko pojętą aktualną polityką gospodarczą realizowaną w zakresie innych funkcji państwa niż funkcja 6 / Tomasz Strąk, Małgorzata Araszkiewicz. - // W: Ocena efektywności i skuteczności realizacji planów w układzie zadaniowym oraz osiągniętych celów na podstawie mierników przyjętych w ramach części budżetowej 20 : gospodarka ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb wynikających z zastosowania przepisu art. 175 ust. 1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych / redakcja: Małgorzata Guzowska, Tomasz Strąk, Małgorzata Araszkiewicz, Marek Chrzanowski. - Warszawa : MCC Grupa Sp. z o.o, 2014 (WorkId 3347)
  4. Opracowanie modelu rozwiązań pozwalających na optymalną organizację procesów zarządzania oraz opracowanie procedur planowania wydatków w układzie zadaniowym (w tym harmonogramów przepływu informacji), przy zapewnieniu pełnych możliwości zastosowania propozycji, o których mowa w pkt 7 / Tomasz Strąk, Małgorzata Araszkiewicz. - // W: Ocena efektywności i skuteczności realizacji planów w układzie zadaniowym oraz osiągniętych celów na podstawie mierników przyjętych w ramach części budżetowej 20 : gospodarka ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb wynikających z zastosowania przepisu art. 175 ust. 1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych / redakcja: Małgorzata Guzowska, Tomasz Strąk, Małgorzata Araszkiewicz, Marek Chrzanowski. - Warszawa : MCC Grupa Sp. z o.o, 2014 (WorkId 3346)
  5. Opracowanie propozycji optymalizacji katalogu zadań/podzadań/działań obejmującego pełen zakres działalności finansowanej w ramach części budżetowej 20 : gospodarka, spójnego z dokumentami strategicznymi dotyczącymi, lub odnoszącymi się także do obszaru właściwego dla działu administracji rządowej Gospodarka, wraz z określeniem szczegółowego zakresu przedmiotowego poszczególnych zadań, podzadań i działań / Tomasz Strąk, Małgorzata Araszkiewicz. - // W: Ocena efektywności i skuteczności realizacji planów w układzie zadaniowym oraz osiągniętych celów na podstawie mierników przyjętych w ramach części budżetowej 20 : gospodarka ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb wynikających z zastosowania przepisu art. 175 ust. 1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych / redakcja: Małgorzata Guzowska, Tomasz Strąk, Małgorzata Araszkiewicz, Marek Chrzanowski. - Warszawa : MCC Grupa Sp. z o.o, 2014 (WorkId 3348)