Wszystkie publikacje typu "Rozdział"

  1. Postępowanie z odpadami opakowaniowymi / Ewa Badowska-Domagała, Marek Górski. - // W: Prawo ochrony środowiska / red. Marek Górski.. - Wyd. 2, stan prawny na 1 września 2013. - Warszawa : LEX a Wolters Kluwer Business, 2014 (WorkId 1845)
  2. Prawne zasady postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym / Ewa Badowska-Domagała, Marek Górski. - // W: Prawo ochrony środowiska / red. Marek Górski.. - Wyd. 2, stan prawny na 1 września 2013. - Warszawa : LEX a Wolters Kluwer Business, 2014 (WorkId 1847)