Publikacje ze słowem kluczowym "konserwacja"

  1. Opracowanie materiałów sfragistycznych w archiwach : wyniki prac zespołu naukowego powołanego przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych do przygotowania wskazówek metodycznych do opracowania materiałów sfragistycznych w zasobie archiwów państwowych / opracowali: Adam Baniecki, Dariusz Bednarek , Robert Forysiak-Wójciński, Robert Górski, Janusz Grabowski, Paweł Gut, Marcin Hlebionek, Ivona Jablonskaja, Elżbieta Jabłońska, Jagoda Jankowska, Anna Laszuk, Jolanta Leśniewska, Dorota Żygadło ; pod redakcją Pawła Guta i Marcina Hlebionka. - Warszawa : Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, 2020 (WorkId 27251)