Publikacje

Filtry

Wyczyść
Publikacja (401 do 450 z 32079) Rok wydania
Artykuł: [Recenzja pracy: Ci penserà il Signore : poema / Giovanni Dotoli // 2014.] // Skené : testi del teatro greco e latino, testi e percorsi del teatro moderno europeo. 2014, annuario 3 no. 4, s.190-192 2014
Artykuł: [Recenzja pracy: Community and frontier / John Lehr, Weronika Suchacka // 2013.] // Zeitschrift fűr Kanada-Studien. 2013, Jg. 33 Hef. 1, s.188-190 2013
Artykuł: [Recenzja pracy: Conversio gentis pomeranorum / Stanisław Rosik, rec. Paweł Migdalski // 2013.] // Baltische Studien. 2012, Bd. 98, s.206-208 2013
Artykuł: [Recenzja pracy: Człowiek jako słowo i ciało / Katarzyna Górczyńska-Sady // 2015.] // Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Sociologica . 2015, [nr] 7 vol. 1, s.123-135 2015
Artykuł: [Recenzja pracy: Danziger Umgangssprache und ihre Spezifik / Grażyna Łopuszańska-Kryszczuk // Frankfurt am Main,2013.] // Germanistik : internationales Referatenorgan mit bibliographischen Hinweisen. 2014, Bd. 55 H. 3-4, s.517-518 2014
Artykuł: [Recenzja pracy: Das Wörterbuch der Fußballsprache / Janusz Taborek // Hamburg,2014.] // Studia Niemcoznawcze – Studien zur Deutschkunde. 2014, t. 54, s.648-650 2014
Artykuł: [Recenzja pracy: DDR og Norden : Østtyske-nordiske relationer 1949-1989 / red. Thomas Wegener Friis, Andreas Linderoth, rec. Paweł Migdalski // 2015.] // Stargardia : rocznik Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie poświęcony przeszłości i kulturze Pomorza. 2014, brak, s.9 2014
Artykuł: [Recenzja pracy: Die katholische Kirche und die "Zeichen der Zeit" / Jőrg Lűer // 2013.] // Colloquia Theologica Ottoniana. 2013, 1, s.223-230 2013
Artykuł: [Recenzja pracy: Die schweizerischen Sprichwörter der Gegenwart in ausgewählter Sammlung / Otto Sutermeister // Hildesheim,2014.] // Germanistik : internationales Referatenorgan mit bibliographischen Hinweisen. 2015, Bd. 56 H. 1-2, s.93-94 2015
Artykuł: [Recenzja pracy: Doradztwo odszkodowawcze w Polsce / redakcja naukowa Eugeniusz Kowalewski // 2015.Toruń.] // Wiadomości Ubezpieczeniowe. 2015, nr 3, s.159-161 2015
Artykuł: [Recenzja pracy: Dyskrecjonalność w prawie antymonopolowym / Cezary Banasiński // Warszawa :2015.] // Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny. 2015, nr 2 (4), s.131-137 2015
Artykuł: [Recenzja pracy: Dzieje Stepnicy / Radosław Gaziński, Ewa Gwiazdowska, Maciej Szukała, Ryszard Techman // Szczecin,2014.] // Nautologia. 2015, nr 152, s.123-124 2015
Artykuł: [Recenzja pracy: Einführung in die Gesta Danorum des Saxo Grammaticus / Thomas Riis, rec. Paweł Migdalski // 2015.] // Stargardia : rocznik Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie poświęcony przeszłości i kulturze Pomorza. 2014, 9, s.261-263 2014
Artykuł: [Recenzja pracy: Erica e i suoi fratelli / Elio Vittorini // 2014.] // Skené : Rivista di Letteratura francase e italiana contemporanee=Revue de Littérature française et italienne contemporaines. 2014, no. 4, s.190-192 2014
Artykuł: [Recenzja pracy: Exodus 19-40 / Rainer Albertz // Zürich,2015.] // The Biblical Annals = Roczniki Biblijne. 2016, vol. 6 iss. 3, s.495-500 2016
Artykuł: [Recenzja pracy: Geschichtspolitik in Europa seit 1989 / hrsg. von Etienne François [et al.] // 2013.Göttingen,] // Stargardia : rocznik Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie poświęcony przeszłości i kulturze Pomorza. 2016, nr 10, s.325-329 2016
Artykuł: [Recenzja pracy: Glaserne Decke und Elefant im Raum / Sabine Fiedler // Berlin,2015.] // Germanistik : internationales Referatenorgan mit bibliographischen Hinweisen. 2015, Bd. 56 H. 1-2, s.53-53 2015
Artykuł: [Recenzja pracy: Gleichnisse - Fabeln - Parabeln / Kurt Erlemann, Irmgard Nickel-Bacon, Anika Loose // Tübingen,2014.] // Germanistik : internationales Referatenorgan mit bibliographischen Hinweisen. 2015, Bd. 56 H. 1-2, s.132-133 2015
Artykuł: [Recenzja pracy: Global terrorism and new media / Philip Seib, Dana M. Janbek // 2015.] // Colloquia Theologica Ottoniana. 2015, 1, s.243-245 DOI: 10.18276/cto.2015.1-13 2015
Artykuł: [Recenzja pracy: Gospodarowanie na obszarach przyrodniczych w Polsce w kontekście zrównoważonego rozwoju / Anetta Zielińska // Wrocław,2013.] // Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński. 2013, nr 32 t. 2, s.231-234 2013
Artykuł: [Recenzja pracy: Gospodarowanie na obszarach przyrodniczych w Polsce w kontekście zrównoważonego rozwoju / Anetta Zielińska // Wrocław,2013.] // Argumenta Oeconomica. 2014, nr 1 (32), s.203-206 2014
Artykuł: [Recenzja pracy: Handel międzynarodowy / Rett R. Ludwikowski // 2013.Warszawa :] // Państwo i Prawo. 2013, nr 10, s.118-119 2013
Artykuł: [Recenzja pracy: Homo Viator / Gabriel Marcel, Elżbieta Agata Rogalska // 2015.] // Publikacje Edukacyjne. 2015, 14, s.1-1 2015
Artykuł: [Recenzja pracy: Horyzontalny wymiar praw konstytucyjnych / Monika Florczak-Wątor // 2015.Kraków.] // Przegląd Sejmowy. 2015, nr 6, s.192-199 2015
Artykuł: [Recenzja pracy: I wojna światowa na Bałkanach / pod red. Andrzeja Krzaka // 2015.] // Bezpieczeństwo : teoria i praktyka. 2015, nr 1(17), s.109-114 2015
Artykuł: [Recenzja pracy: Johannesbote Rundbrief des Heimatwerkes der Katholiken aus der Freien Prälatur Schneidemühl (Grenzmark Posen-Westpreuβen), Weihnachten 67(2015) / rec. Tadeusz Ceynowa // 2016.] // Rocznik Skrzatuski. 2016, t. 4, s.173-175 2016
Artykuł: [Recenzja pracy: Kalifat terroru : kulisy działania Panstwa Islamskiego / Samuel Laurent, rec. Sylwia Ewelina Serwońska // 2015.] // Reality of Politics. 2015, No 6, s.137-139 2015
Artykuł: [Recenzja pracy: Kongresy i zjazdy pedagogiczne w rozwoju polskiej myśli i praktyki edukacyjnej (do 1939 roku) / Wiesław Jamrożek, rec. Elżbieta Magiera // 2016.] // Studia Edukacyjne. 2016, nr 38, s.385-388 DOI: 10.14746/se.2016.38.24 2016
Artykuł: [Recenzja pracy: Koszmar partycypacji / Markus Miessen // Warszawa,2013.] // Praktyka Teoretyczna. 2014, brak 2014
Artykuł: [Recenzja pracy: Kresowe Pokucie / Monika Agopsowicz // Łomianki,2014.] // Zwierciadło Etnologiczne : rocznik Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Szczecińskiego. 2015, nr 4, s.159-159 2015
Artykuł: [Recenzja pracy: Kultivierung der Katastrophe / Peter Utz // München,2013.] // Germanistik : internationales Referatenorgan mit bibliographischen Hinweisen. 2013, Bd. 54 H. 3-4, s.372-373 2013
Artykuł: [Recenzja pracy: Kultura w słužbje totalitarneho režima / Timo Meškank, rec. Małgorzata Mieczkowska // 2015.] // Acta Politica Polonica. 2015, nr 34, s.111-118 DOI: 10.18276/ap.2015.34-07 2015
Artykuł: [Recenzja pracy: Methodenkombination in der Metaphernforschung / Thomás Kispál // Frankfurt a. Main,2013.] // Germanistik : internationales Referatenorgan mit bibliographischen Hinweisen. 2013, Bd. 54 H. 3-4, s.273-273 2013
Artykuł: [Recenzja pracy: Między językami, kulturami, literaturami / Ewa Teodorowicz-Hellman & Janina Gesche (red.) przy współpr. Marion Brandt ; [tł. na jęz. ang. Anna Ryłek-Kostowska, tł. na jęz. niem. Danuta Serwotka] // Stockholm,2013.] // Studia Germanica Gedanensia. 2014, t. 30, s.267-272 2014
Artykuł: [Recenzja pracy: Migracje polityczne i ekonomiczne w krajach nadbałtyckich w XIX i XX w / pod red.Józefa Borzyszkowskiego i Mieczysława Wojciechowskiego // Toruń ; Gdańsk :1995.] // Zapiski Historyczne. 1999, nr 1, s.203-206 1999
Artykuł: [Recenzja pracy: Mityczni obcy / Tomasz Kaliniuk, rec. Waldemar Kopczyński // 2015.] // Rocznik Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. 2015, T. 6, s.102-103 2015
Artykuł: [Recenzja pracy: Młodzież akademicka a kariera zawodowa / Agnieszka Cybal-Michalska // 2013.] // Pedagogika Szkoły Wyższej. 2013, nr 2(14), s.165-170 2013
Artykuł: [Recenzja pracy: Na drogach i bezdrożach historii psychologii / pod red. Teresy Rzepy, Cezarego W. Domańskiego // 2014.] // Kwartalnik Historii Nauki i Techniki. 2014, nr 1, s.214-219 2014
Artykuł: [Recenzja pracy: O uczących i uczonych / Władysława Szulakiewicz // 2016.] // Przegląd Historyczno-Oświatowy : kwartalnik Związku Nauczycielstwa Polskiego poświęcony dziejom oświaty i wychowania.. 2016, 1-2, s.210-213 2016
Artykuł: [Recenzja pracy: Partie socjaldemokratyczne w wybranych państwach Europy Środkowo-Wschodniej / Jacek Wojnicki // Warszawa,2014.] // Reality of Politics. 2015, no. 6, s.140-143 2015
Artykuł: [Recenzja pracy: Podatki i inne daniny publiczne w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej / Adam Krzywoń // 2013.Warszawa :] // Państwo i Prawo. 2013, nr 1, s.101-103 2013
Artykuł: [Recenzja pracy: Polacy w Kazachstanie / Antoni Kuczyński // Krzeszowice.2014.] // Zwierciadło Etnologiczne : rocznik Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Szczecińskiego. 2015, nr 4, s.158-158 2015
Artykuł: [Recenzja pracy: Polityczna i gospodarcza aktywność II Rzeczypospolitej w regionie Morza Bałtyckiego / Janusz Czechowski // Słupsk,2015.] // Nautologia. 2016, r. 51 nr 153, s.100-100 2016
Artykuł: [Recenzja pracy: Polityka zagraniczna Polski wobec obszaru pojugosłowiańskiego / Renata Podgórzańska // 2013.Toruń,] // Reality of Politics. 2014, nr 5, s.243-247 2014
Artykuł: [Recenzja pracy: Polska Jasienicy / Arkadiusz Kierys, rec. Tomasz Sikorski // 2015.] // Polish Biographical Studies. 2015, nr 3, s.159-163 2015
Artykuł: [Recenzja pracy: Polskie drogi do wolności / oprac. Jarosław Wąsowicz, rec. Grzegorz Wejman // 2016.] // Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie. 2016, nr 23, s.423-425 DOI: 10.18276/skk.2016.23-28 2016
Artykuł: [Recenzja pracy: Polszczyzna Stefana Żeromskiego / Kwiryna Handke, rec. Adrianna Seniów // 2013.] // Studia Językoznawcze. Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny. 2013, t. 12, s.247-251 2013
Artykuł: [Recenzja pracy: Prinzip Perspektivierung / Zofia Bilut-Homplewicz // Frankfurt am Main,2013.] // Germanistik : internationales Referatenorgan mit bibliographischen Hinweisen. 2015, Bd. 56 H. 1-2, s.55-55 2015
Artykuł: [Recenzja pracy: Pruska statystyka językowa (1825-1911) a Polacy zaboru pruskiego, Mazur i Śląska / Leszek C. Belzyt // Zielona Góra,2013.] // Czasy Nowożytne. 2014, t. 27, s.330-337 2014
Artykuł: [Recenzja pracy: Raporty sytuacyjne Starosty Grodzkiego w Gdyni i Komisarza Rządu w Gdyni / wybór, wstęp i opracowanie Jarosław Drozd, Krzysztof Chalimoniuk // Gdańsk,2015.] // Nautologia. 2016, r. 51 nr 153, s.101-101 2016