Publikacje

Filtry

Wyczyść
Publikacja (351 do 400 z 32079) Rok wydania
Artykuł: [Polemika z pracą: Dzień bez samochodu / Przemysław Jedlecki // 2016.] // Komunikacja Publiczna. 2016, 4(65), s.37-37 2016
Artykuł: [Polemika z pracą: Otwarte badanie wieloośrodkowe oceniające bezpieczeństwo i skuteczność stosowania jednorazowego autowstrzykiwacza z napełnioną ampułkostrzykawką do podawania produktu Avonex u chorych na stwardnienie rozsiane // 2014.] // Neurologia Praktyczna. 2014, t. 14 nr 4 (79), s.61-62 2014
Artykuł: [Polemika z pracą: Preparat BG-12 w stwardnieniu rozsianym / J. Theodore Phillips, Robert J. Fox // 2013.] // Polski Przegląd Neurologiczny. 2013, t. 9 nr 4, s.184-185 2013
Rozdział: [Popyt, podaż, rynek, równowaga, elastyczność] : elastyczne loty / Marta Łakomy-Zinowik. - // W: Mikroekonomia : studia przypadków. Vol. 2 / pod red. Tomasza Bernata ; [aut. (cz.) Tomasz Bernat, Yuriy Bilan, Jarosław Korpysa, Marta Łakomy-Zinowik, Benedykt Niemczynowicz]. - Szczecin : Grupa Copy Planet, 2014 2014
Rozdział: [Popyt, podaż, rynek, równowaga, elastyczność] : tabletowy zawrót głowy / Marta Łakomy-Zinowik. - // W: Mikroekonomia : studia przypadków. Vol. 2 / pod red. Tomasza Bernata ; [aut. (cz.) Tomasz Bernat, Yuriy Bilan, Jarosław Korpysa, Marta Łakomy-Zinowik, Benedykt Niemczynowicz]. - Szczecin : Grupa Copy Planet, 2014 2014
Rozdział: [Popyt, podaż, rynek, równowaga, elastyczność] : czarna porzeczka / Jarosław Korpysa. - // W: Mikroekonomia : studia przypadków. Vol. 2 / pod red. Tomasza Bernata ; [aut. (cz.) Tomasz Bernat, Yuriy Bilan, Jarosław Korpysa, Marta Łakomy-Zinowik, Benedykt Niemczynowicz]. - Szczecin : Grupa Copy Planet, 2014 2014
Rozdział: [Popyt, podaż, rynek, równowaga, elastyczność] : biuro podróży / Jarosław Korpysa. - // W: Mikroekonomia : studia przypadków. Vol. 2 / pod red. Tomasza Bernata ; [aut. (cz.) Tomasz Bernat, Yuriy Bilan, Jarosław Korpysa, Marta Łakomy-Zinowik, Benedykt Niemczynowicz]. - Szczecin : Grupa Copy Planet, 2014 2014
Rozdział: [Popyt, podaż, rynek, równowaga, elastyczność] : olej (nie tylko) w głowie / Yuriy Bilan. - // W: Mikroekonomia : studia przypadków. Vol. 2 / pod red. Tomasza Bernata ; [aut. (cz.) Tomasz Bernat, Yuriy Bilan, Jarosław Korpysa, Marta Łakomy-Zinowik, Benedykt Niemczynowicz]. - Szczecin : Grupa Copy Planet, 2014 2014
Rozdział: [Popyt, podaż, rynek, równowaga, elastyczność] : koniec „paktu samobójców” / Tomasz Bernat. - // W: Mikroekonomia : studia przypadków. Vol. 2 / pod red. Tomasza Bernata ; [aut. (cz.) Tomasz Bernat, Yuriy Bilan, Jarosław Korpysa, Marta Łakomy-Zinowik, Benedykt Niemczynowicz]. - Szczecin : Grupa Copy Planet, 2014 2014
Rozdział: [Popyt, podaż, rynek, równowaga, elastyczność] : drogo, drożej, bitcoin! / Tomasz Bernat. - // W: Mikroekonomia : studia przypadków. Vol. 2 / pod red. Tomasza Bernata ; [aut. (cz.) Tomasz Bernat, Yuriy Bilan, Jarosław Korpysa, Marta Łakomy-Zinowik, Benedykt Niemczynowicz]. - Szczecin : Grupa Copy Planet, 2014 2014
Rozdział: [Poradnictwo, pośrednictwo i informacja] : poradnictwo / Agnieszka Sawińska. - // W: Obsługa uczestników turystyki i rekreacji : wybrane aspekty / Beata Meyer redakcja naukowa. - Warszawa : Difin, 2015 2015
Rozdział: [Problemy transportu Unii Europejskiej w świetle nowych wyzwań] : [proces dostosowania infrastruktury transportu do wymagań europejskich] : sieć dróg kolejowych / Juliusz Engelhardt, Krystyna Wojewódzka-Król. - // W: Transport : nowe wyzwania / redakcja naukowa Krystyna Wojewódzka-Król, Elżbieta Załoga.. - Wyd. 6. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016 2016
Rozdział: [Przedsiębiorstwo na rynkach : (struktury rynku)] : samochodowy boom! / Tomasz Bernat. - // W: Mikroekonomia : studia przypadków. Vol. 2 / pod red. Tomasza Bernata ; [aut. (cz.) Tomasz Bernat, Yuriy Bilan, Jarosław Korpysa, Marta Łakomy-Zinowik, Benedykt Niemczynowicz]. - Szczecin : Grupa Copy Planet, 2014 2014
Rozdział: [Przedsiębiorstwo na rynkach : (struktury rynku)] : AGD / Jarosław Korpysa. - // W: Mikroekonomia : studia przypadków. Vol. 2 / pod red. Tomasza Bernata ; [aut. (cz.) Tomasz Bernat, Yuriy Bilan, Jarosław Korpysa, Marta Łakomy-Zinowik, Benedykt Niemczynowicz]. - Szczecin : Grupa Copy Planet, 2014 2014
Rozdział: [Przedsiębiorstwo na rynkach : (struktury rynku)] : owoce i warzywa / Jarosław Korpysa. - // W: Mikroekonomia : studia przypadków. Vol. 2 / pod red. Tomasza Bernata ; [aut. (cz.) Tomasz Bernat, Yuriy Bilan, Jarosław Korpysa, Marta Łakomy-Zinowik, Benedykt Niemczynowicz]. - Szczecin : Grupa Copy Planet, 2014 2014
Rozdział: [Przedsiębiorstwo na rynkach : (struktury rynku)] : poczta kiedyś i dziś / Marta Łakomy-Zinowik. - // W: Mikroekonomia : studia przypadków. Vol. 2 / pod red. Tomasza Bernata ; [aut. (cz.) Tomasz Bernat, Yuriy Bilan, Jarosław Korpysa, Marta Łakomy-Zinowik, Benedykt Niemczynowicz]. - Szczecin : Grupa Copy Planet, 2014 2014
Rozdział: [Przedsiębiorstwo na rynkach : (struktury rynku)] : problemy z konkurencją / Marta Łakomy-Zinowik. - // W: Mikroekonomia : studia przypadków. Vol. 2 / pod red. Tomasza Bernata ; [aut. (cz.) Tomasz Bernat, Yuriy Bilan, Jarosław Korpysa, Marta Łakomy-Zinowik, Benedykt Niemczynowicz]. - Szczecin : Grupa Copy Planet, 2014 2014
Rozdział: [Przedsiębiorstwo na rynkach : (struktury rynku)] : kruszenie monopolu gazowego / Yuriy Bilan. - // W: Mikroekonomia : studia przypadków. Vol. 2 / pod red. Tomasza Bernata ; [aut. (cz.) Tomasz Bernat, Yuriy Bilan, Jarosław Korpysa, Marta Łakomy-Zinowik, Benedykt Niemczynowicz]. - Szczecin : Grupa Copy Planet, 2014 2014
Rozdział: [Przedsiębiorstwo na rynkach : (struktury rynku)] : twierdza Azoty / Benedykt Niemczynowicz. - // W: Mikroekonomia : studia przypadków. Vol. 2 / pod red. Tomasza Bernata ; [aut. (cz.) Tomasz Bernat, Yuriy Bilan, Jarosław Korpysa, Marta Łakomy-Zinowik, Benedykt Niemczynowicz]. - Szczecin : Grupa Copy Planet, 2014 2014
Rozdział: [Przedsiębiorstwo, produkcja, koszty, przychody i zyski] : Zakład Produkcji Betonu Komórkowego zwiększa zatrudnienie i produkcję / Benedykt Niemczynowicz. - // W: Mikroekonomia : studia przypadków. Vol. 2 / pod red. Tomasza Bernata ; [aut. (cz.) Tomasz Bernat, Yuriy Bilan, Jarosław Korpysa, Marta Łakomy-Zinowik, Benedykt Niemczynowicz]. - Szczecin : Grupa Copy Planet, 2014 2014
Rozdział: [Przedsiębiorstwo, produkcja, koszty, przychody i zyski] : sklep dla zmotoryzowanych / Yuriy Bilan. - // W: Mikroekonomia : studia przypadków. Vol. 2 / pod red. Tomasza Bernata ; [aut. (cz.) Tomasz Bernat, Yuriy Bilan, Jarosław Korpysa, Marta Łakomy-Zinowik, Benedykt Niemczynowicz]. - Szczecin : Grupa Copy Planet, 2014 2014
Rozdział: [Przedsiębiorstwo, produkcja, koszty, przychody i zyski] : rodzinny interes / Marta Łakomy-Zinowik. - // W: Mikroekonomia : studia przypadków. Vol. 2 / pod red. Tomasza Bernata ; [aut. (cz.) Tomasz Bernat, Yuriy Bilan, Jarosław Korpysa, Marta Łakomy-Zinowik, Benedykt Niemczynowicz]. - Szczecin : Grupa Copy Planet, 2014 2014
Rozdział: [Przedsiębiorstwo, produkcja, koszty, przychody i zyski] : firma na rozdrożu / Marta Łakomy-Zinowik. - // W: Mikroekonomia : studia przypadków. Vol. 2 / pod red. Tomasza Bernata ; [aut. (cz.) Tomasz Bernat, Yuriy Bilan, Jarosław Korpysa, Marta Łakomy-Zinowik, Benedykt Niemczynowicz]. - Szczecin : Grupa Copy Planet, 2014 2014
Rozdział: [Przedsiębiorstwo, produkcja, koszty, przychody i zyski] : rynek odzieżowy / Jarosław Korpysa. - // W: Mikroekonomia : studia przypadków. Vol. 2 / pod red. Tomasza Bernata ; [aut. (cz.) Tomasz Bernat, Yuriy Bilan, Jarosław Korpysa, Marta Łakomy-Zinowik, Benedykt Niemczynowicz]. - Szczecin : Grupa Copy Planet, 2014 2014
Rozdział: [Przedsiębiorstwo, produkcja, koszty, przychody i zyski] : potentat paliwowy / Jarosław Korpysa. - // W: Mikroekonomia : studia przypadków. Vol. 2 / pod red. Tomasza Bernata ; [aut. (cz.) Tomasz Bernat, Yuriy Bilan, Jarosław Korpysa, Marta Łakomy-Zinowik, Benedykt Niemczynowicz]. - Szczecin : Grupa Copy Planet, 2014 2014
Rozdział: [Przedsiębiorstwo, produkcja, koszty, przychody i zyski] : Urban Flavours / Tomasz Bernat. - // W: Mikroekonomia : studia przypadków. Vol. 2 / pod red. Tomasza Bernata ; [aut. (cz.) Tomasz Bernat, Yuriy Bilan, Jarosław Korpysa, Marta Łakomy-Zinowik, Benedykt Niemczynowicz]. - Szczecin : Grupa Copy Planet, 2014 2014
Rozdział: [Przedsiębiorstwo, produkcja, koszty, przychody i zyski] : kłajpedzki terminal / Tomasz Bernat. - // W: Mikroekonomia : studia przypadków. Vol. 2 / pod red. Tomasza Bernata ; [aut. (cz.) Tomasz Bernat, Yuriy Bilan, Jarosław Korpysa, Marta Łakomy-Zinowik, Benedykt Niemczynowicz]. - Szczecin : Grupa Copy Planet, 2014 2014
Artykuł: [rec.] Ryszard Wryk, Dzieje Akademickiego Związku Sportowego w Poznaniu 1919-2019, Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Poznań 2020, ss. 533 / Renata Urban. // Sport i Turystyka. 2021, tom 4 nr 2, s.139-144 DOI: 10.16926/sit.2021.04.15 2021
Artykuł: [Recenzja - Katarzyna Olbrycht, Edukacja kulturalna jako edukacja do wzrastania w człowieczeństwie] / Barbara Kromolicka. // Studia Edukacyjne. 2019, nr 55, s.297-302 2019
Artykuł: [Recenzja filmu dokumentalnego: Let’s play war, directed by Meelis Muhu] / Jörg Hackmann. // Nationalities Papers. 2018, vol. 46 iss. 2, s.333-335 DOI: 10.1080/00905992.2017.1379067 2017
Artykuł: [Recenzja książki : O metodach filozoficznych w Szkole Lwowsko-Warszawskiej / Anna Brożek, Marcin Będkowski, Alicja Chybińska, Stepan Ivanyk, Dominik Traczykowski. - Warszawa : Semper, [2020] / Artur Kosecki. // Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria. 2021, r. 30 nr 1(117), s.183-191 DOI: 10.24425/pfns.2021.136786 2021
Artykuł: [Recenzja książki: Better living with dementia : implications for individuals, families, communities, and societies] / Magdalena Leszko. // Dementia. 2019, vol. 18 iss. 6, s.2361-2363 2019
Artykuł: [Recenzja książki: Ukryte programy uniwersyteckiej edukacji i ich rezultaty : doświadczenia studentów pedagogiki / Dorota Pauluk] / Małgorzata Mikut. // Pedagogika Szkoły Wyższej. 2016, nr 2, s.157-162 2016
Artykuł: [Recenzja numeru czasopisma - Johannesbote Rundbrief des Heimatwerkes der Katholiken aus der Freien Prälatur Schneidemühl Prälatur Schneidemühl (Grenzmark Posen-Westpreuβen), Weihnachten 71(2019)] / Tadeusz Ceynowa. // Rocznik Skrzatuski. 2020, t. 8, s.329-330 2020
Artykuł: [Recenzja pracy: "Historia dye ist ein gezuyge der zijt…" / Monika Hanauska // Heidelberg,2015.] // Germanistik : internationales Referatenorgan mit bibliographischen Hinweisen. 2015, Bd. 56 H. 1-2, s.41-42 2015
Artykuł: [Recenzja pracy: "Johannesbote" Rundbrief des Heimatwerkes der Katholiken aus der Freien Prälatur Schneidemühl (Grenzmark Posen-Westpreuβen), Weihnachten 65 (2013) / Apostolischer Visitator für Priester und Gläubige aus der Freien Prälatur Schneidemühl // Fulda-Edelzell,2013.] // Rocznik Skrzatuski. 2014, t. 2, s.141-143 2014
Artykuł: [Recenzja pracy: "Johannesbote" Rundbrief des Heimatwerkes der Katholiken aus der Freien Prälatur Schneidemühl (Grenzmark Posen-Westpreuβen), Weihnachten 66 (2014) / Apostolischer Visitator für Priester und Gläubige aus der Freien Prälatur Schneidemühl // Fulda-Edelzell,2014.] // Rocznik Skrzatuski. 2015, t. 3, s.165-166 2015
Artykuł: [Recenzja pracy: "Piłsudski, Sikorski.... Mikołajczyk" / Tadeusz Kisielewski // Warszawa :1991.] // Acta Politica. 1993, nr 6, s.98-99 1993
Artykuł: [Recenzja pracy: „Ein Prinz auf der Erbse“ / Urška Valenčič Arh // Baltmannsweiler,2014.] // Germanistik : internationales Referatenorgan mit bibliographischen Hinweisen. 2015, Bd. 56 H. 1-2, s.344-345 2015
Artykuł: [Recenzja pracy: 35 lat Salezjańskiej Inspektorii pw. św. Wojciecha w Pile / [opracowanie i redakcja: Adam Popławski i Jarosław Wąsowicz ; wstęp: Marek Chmielewski] // Piła,2015.] // Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie. 2015, nr 22, s.299-300 DOI: 10.18276/skk.2015.22-20 2015
Artykuł: [Recenzja pracy: Adelige Frauen als Pionierinnen der Berufsbildung / Ortrud Wörner-Heil // 2016.] // Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych. 2016, 1 (1), s.155-165 DOI: 10.15290/cnisk.2016.01.01.09 2016
Artykuł: [Recenzja pracy: Akcja Wyborcza Solidarność / Arkadiusz Lewandowski // Płock,2016.] // Przegląd Sejmowy. 2018, r. 26 nr 1 (144), s.228-231 2018
Artykuł: [Recenzja pracy: Akty ustrojowe Wysp Owczych / wstęp i tłum. Katarzyna Szwed, rec. Małgorzata Mieczkowska // 2013.] // Acta Politica Polonica. 2013, nr 4 (26), s.139-146 2013
Artykuł: [Recenzja pracy: Archaeology from historical aerial and satellite archives / eds. William S. Hanson, Ioana A. Oltean // 2013.] // Folia Praehistorica Posnaniensia. 2013, t. 18, s.280-287 2013
Artykuł: [Recenzja pracy: Archaeology from historical aerial and satellite archives / William S. Hanson, Ioana A. Oltean (eds.) // New York,2013.] // Archaeologia Austriaca : Beiträge zur Paläanthropologie, Ur- und Frühgeschichte Österreichs . 2013-2014, Bd. 97-98, s.241-245 DOI: 10.1553/archaeologia9798s241 2013
Artykuł: [Recenzja pracy: Âzykovoj monumentalizm v Rossii XX veka / Jarosław Wierzbiński // 2013.] // Slavia Orientalis. 2013, R. 62 nr 4, s.652-655 2013
Artykuł: [Recenzja pracy: Bild, Reflexion, Dialog / Miłosława Borzyszkowska, Eliza Szymańska, Anastasia Telaak // Gdańsk,2014.] // Studia Niemcoznawcze – Studien zur Deutschkunde. 2015, T. 56, s.569-572 2015
Artykuł: [Recenzja pracy: Buddyzm w kulturze Zachodu / Leonard Fic // 2016.Lublin,] // Ateneum Kapłańskie. 2016, t. 166 z. 3, s.607-610 2016
Artykuł: [Recenzja pracy: Budowa potencjału bojowego Wojska Polskiego 1945-1990 / Franciszek Puchała // Warszawa,2013.] // Bezpieczeństwo : teoria i praktyka. 2014, nr 1, s.135-139 2014
Artykuł: [Recenzja pracy: Budowa rynku wewnętrznego usług w Unii Europejskiej / Alina Szypulewska-Porczyńska // Warszawa,2014.] // Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński. 2015, nr 41 t. 3, s.305-311 2015