Publikacje

Filtry

Wyczyść
Publikacja (32051 do 32100 z 32818) Rok wydania
Artykuł: Zawieranie małżeństw na przedmieściach Szczecina w świetle akt stanu cywilnego z obwodu USC Gumieńce w latach 1875-1906 : cz. 1, Roczne liczby małżeństw i sezonowość małżeństw / Łukasz Kozłowski. // Przeszłość Demograficzna Polski. 2015, nr 3 (37), s.119-146 DOI: 10.18276/pdp.2015.3.37-04 2015
Artykuł: Zawieszenie biegu przedawnienia zobowiązania podatkowego z uwagi na wszczęcie postępowania karnoskarbowego w świetle najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych / Łukasz Pilarczyk. // Acta Iuris Stetinensis. 2023, T.42 z.1, s.113-134 DOI: 10.18276/ais.2023.42-07 2023
Artykuł: Zawieszenie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego w związku z wszczęciem postępowania o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowa / Konrad Garnowski. // Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. 2016, nr 5 (83), s.177-185 DOI: 10.18276/frfu.2016.5.83/2-16 2016
Książka: Zawieszenie postępowania egzekucyjnego / Aleksandra Klich. - Sopot : Currenda, 2020 2020
Artykuł: Zawody wspinaczkowe na łuku Teatru Letniego w Szczecinie / Piotr Chrobak. // Kronika Szczecina. 2016, nr 34, s.125-128 2016
Książka: Zawody zaufania publicznego na gruncie Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r / Kamil Dąbrowski. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2022 2022
Książka: Zawstydzona mądrość : prace ofiarowane Ojcu Profesorowi Franciszkowi Rosińskiemu OFM / red. Małgorzata Łoboz, Alan Tomasz Brzyski.. - Wrocław : Franciszkańskie Wydawnictwo św. Antoniego, 2013 2013
Artykuł: Zawsze fragment : o polskim literaturoznawstwie i jego kanonie (Zagłady) / Paweł Wolski. // Narracje o Zagładzie. 2015, nr 1, s.62-74 2015
Książka: Zawsze gdzieś jest noc / Zbigniew Chojnowski.. - Szczecin-Bezrzecze : Wydawnictwo Forma ; Fundacja Literatury imienia Henryka Berezy, 2018 2018
Artykuł: Zaznaczenie środków unijnych dla wspierania zrównoważonego rozwoju turystyki w wybranych gminach uzdrowiskowych / Beata Meyer, Anna Gardzińska, Agnieszka Sawińska. // Ekonomiczne Problemy Turystyki. 2013, nr 2 (22) t. 1, s.155-173 2013
Książka: Zażalenie w postępowaniu cywilnym : komentarz praktyczny z orzecznictwem : wzory pism procesowych / Kinga Flaga-Gieruszyńska, Andrzej Zieliński ; wzory pism procesowych opracowała Marta Piotrowska ; aktualizacja wzorów Tomasz Aniukiewicz. - Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck, 2020 2020
Książka: Zbalansovanij rozvitok turističnih regioniv : nacional'nij i svitovij dosvid : zbirnik materialiv Mižnarodnoj naukovo-praktičnoj konferenciï (L'viv, 25-26 kvitnâ 2013 roku) - L'viv : Liga-Pres, 2013 2013
Rozdział: Zbawczy uniwersalizm Jezusa a katolicka teologia narodu / Edward Sienkiewicz. - // W: Piękna dama teologia : księga jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi Romanowi E. Rogowskiemu / pod redakcją Włodzimierza Wołyńca, Jacka Froniewskiego.. - Wrocław : Papieski Wydział Teologiczny, 2016 2016
Książka: Zbieg egzekucji sądowej i administracyjnej / Łukasz Dubiński, Przemysław Zdyb. - Sopot : Currenda, 2023 2023
Książka: Zbigniew Herbert - poeta miedzy kulturami / pod redakcją Anny Małgorzewicz, Ilony Czechowskiej i Małgorzaty Szajbel-Keck.. - Wrocław ; Dresden : Oficyna Wydawnicza "Atut" - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe ; Neisse Verlag, 2020 2020
Książka: Zbigniew Rykiel i przestrzeń społeczna / red. nacz. Grzegorz Ostasz ; oprac. red. Ewa Jadwiga Lipińska. - Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2019 2019
Rozdział: Zbigniew Zychowicz - socjolog wsi i samorządności (1953-2016) / Włodzimierz Durka. - // W: Wspólnoty samorządowe województwa zachodniopomorskiego 2010-2015 : społeczeństwo, gospodarka, praca, dochody : praca zbiorowa / pod red. Ryszarda Czyszkiewicza i Włodzimierza Durki. - Szczecin : Szczecińskie Towarzystwo Socjologiczne, 2016 2016
Artykuł: Zbilansowana karta wyników a kompleksowa karta wyników i zarządzanie przez otwarte księgi - wybrane zagadnienia / Ilona Kędzierska-Bujak. // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. 2013, nr 291, s.227-237 2013
Artykuł: Zbilansowana karta wyników i dylematy etyczne z nią związane : wybrane zagadnienia / Ilona Kędzierska-Bujak. // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. 2018, nr 514, s.139-148 DOI: 10.15611/pn.2018.514.14 2018
Artykuł: Zbilansowana karta wyników jako narzędzie wspierające komunikowanie i realizację strategii przedsiębiorstwa / Ilona Kędzierska-Bujak. // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. 2014, nr 343, s.211-219 2014
Książka: Zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi i pokrewnymi w związku z implementacją Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/26/UE / redakcja naukowa Jakub Kępiński.. - Poznań : Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych : [Ośrodek Badania Rynku Sztuki Współczesnej, 2016 2016
Rozdział: Zbiorowy kapitał społeczny determinantą rozwoju sektorów kreatywnych na przykładzie miasta Szczecina / Aneta Sokół. - // W: Human Potential Development : 14th international scientific conference : 6-8 June, 2017, Institute for Public Administration Prague, Benešov near Prague, Czech Republic : proceedings of scientific papers / eds. : [Martina Blašková, David Zámek, Vladimiras Gražulis].. - Prague : Institute for Public Administration, 2017 2017
Rozdział: Zbiory specjalne / Teresa Borówka. - // W: Sieć biblioteczna Uniwersytetu Szczecińskiego w trzydziestoleciu (1985-2015) / pod redakcją Mirosławy Różyckiej. - Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2015 2015
Książka: Zbiory specjalne w bibliotekach polskich : problematyka badawcza i organizacyjna / Agnieszka Borysowska. - Szczecin : Książnica Pomorska, 2015 2015
Artykuł: Zbiór fotografii w Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej / Tadeusz Ceynowa. // Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne. 2021, 117, s.9-27 DOI: 10.31743/abmk.13195 2021
Rozdział: Zbiór starych druków w Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej w Koszalinie / Tadeusz Ceynowa. - // W: W przestrzeni słowa i czasu : księga jubileuszowa dla księdza profesora Jana Walkusza / redakcja ks. Tomasz Moskal, ks. Marcin Nabożny.. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2020 2020
Książka: Zbliżenia : językoznawstwo, literaturoznawstwo, translatologia / red. nauk. Anna Stolarczyk-Gembiak, Marta Woźnicka. - Konin : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2014 2014
Książka: Zborník zo 7. medzinárodnej vedeckej konferencie : CMDTUR 2016 / Žilinská Univerzita v Žiline. Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov. Katedra cestnej a mestskej dopravy.. - B.m.] : [Żilinska Universita V Żilinie, 2016 2016
Książka: Zbrodnia i kara : refleksje o przeszłości, teraźniejszości i przyszłości prawa karnego : księga upamiętniająca Profesora Jarosława Warylewskiego / redakcja Wojciech Zalewski, Jacek Potulski, Tomasz Snarski.. - Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2022 2022
Rozdział: Zbrodnia z miłości… do pieniędzy. Analiza tła finansowego kobiecych morderstw we współczesnej literaturze kryminalnej polskich autorek / Julia Poświatowska. - // W: Księgowanie : literatura, kobiety, pieniądze / pod red. Ingi Iwasiów i Agaty Zawiszewskiej. - Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2014 2014
Artykuł: Zbycie rzeczy najętej w czasie trwania najmu : zakres zastosowania art. 678 § 1 KC / Daniel Dąbrowski. // Monitor Prawniczy : dwutygodnik prawa polskiego. 2013, nr 20, s.1082-1088 2013
Książka: Zbyszko Melosik - Doctor Honoris Causa Universitatis Stetinensis / red. nauk. Urszula Chęcińska ; Bogusław Śliwerski, Urszula Chęcińska, Zbyszko Melosik, Marek Konopczyński, Barbara Kromolicka, Edward Włodarczyk, Andrzej Lesicki, Agnieszka Cybal-Michalska, Maciej Bernasiewicz. - Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2019 2019
Artykuł: Zdalna realizacja usług w internecie z uwzględnieniem profilu użytkownika / Grzegorz Szyjewski. // Zeszyty Naukowe. Studia Informatica / Uniwersytet Szczeciński. 2015, nr 38, s.189-201 DOI: 10.18276/si.2015.38-14 2015
Artykuł: Zdalny dostęp do cen transakcyjnych w Szczecinie - relacja ze szkolenia / Sebastian Kokot. // Rzeczoznawca Majątkowy. 2018, nr 1 (97), s.41-41 2018
Rozdział: Zdalny tryb obrad rady gminy w procesie stosowania prawa w aspekcie szczególnych rozwiązań prawnych związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 / Ewa Koniuszewska. - // W: Proces stosowania prawa w dobie koronawirusa SARS-COV-2 : szanse i zagrożenia / redakcja naukowa Patrycja J. Suwaj, Przemysław Kledzik, Katarzyna Samulska. - Gorzów Wielkopolski : Akademia im. Jakuba z Paradyża, 2022 2022
Rozdział: Zdanění příjmů v zemědělství v Polsku a České republice : komparatistika / Piotr Buława, Ewa Kowalewska. - // W: Dny práva 2016 - Days of law 2016. Část 2, Rekodifikace daní z příjmů (90 let od Englišovy daňové reformy) / eds. Petr Mrkývka, Damian Czudek, Jiří Valdhans.. - Brno : Masarykova univerzita, 2017 2017
Rozdział: Zdecentralizowane modele funkcjonowania Policji w wybranych państwach europejskich / Luiza Wojnicz-Smal. - // W: Zagrożenia dla bezpieczeństwa publicznego w województwie zachodniopomorskim : diagnoza i profilaktyka / red. naukowa Tomasz Czapiewski, Mariusz Sikora ; [aut. Renata Podgórzańska, Mariusz Sikora, Tomasz Zalewski, Artur Staszczyk, Mariusz Cyrulewski, Szczepan Stempiński, Marek Cupryjak, Ewelina Madoń, Luiza Wojnicz-Smal, Tomasz Czapiewski]. - Szczecin : Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ZAPOL, 2013 2013
Rozdział: Zderzenie cywilizacji : jeden z aspektów kryzysu migracyjnego w Europie / Piotr Briks. - // W: Social services in work with refugees on Polish german cross-border region : Służby społeczne w pracy z uchodźcami na pograniczu polsko-niemieckim / redakcja naukowa Barbara Kromolicka, Anna Linka. - Szczecin : Volumina.pl Daniel Krzanowski, 2018 2018
Rozdział: Zderzenie cywilizacji : jeden z aspektów kryzysu migracyjnego w Europie / Piotr Briks. - // W: Social services in work with refugees on Polish german cross-border region : Służby społeczne w pracy z uchodźcami na pograniczu polsko-niemieckim / redakcja naukowa Barbara Kromolicka, Anna Linka. - Szczecin : Volumina.pl Daniel Krzanowski, 2018 2018
Artykuł: Zdeterminowani : fragmenty życiorysów trzech rządców Kurii Gorzowskiej (1945-1956) / Marta Cichocka. // Polish Biographical Studies. 2016, nr 4, s.65-98 2016
Artykuł: Zdobywanie władzy w mieście : efektywność strategii „wiecznego prezydenta” / Maciej Drzonek. // Management and Business Administration. Central Europe. 2013, vol. 21 no. 1 (120), s.145-160 DOI: 10.7206/mba.ce.2084-3356.53 2013
Rozdział: Zdolności studentów neofilologów i ich wpływ na wyniki kształcenia językowego / Krystyna Janaszek. - // W: Tradicii i innovacii v metodike prepodavaniâ inostrannyh âzìkov. T. 3 / pod redakcją Ewy Dźwierzyńskiej, Katarzyny Buczek.. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019 2019
Artykuł: Zdolność do bycia w dialogu jako kompetencja komunikacyjna w kontekście dozoru kuratorskiego / Łukasz Storch. // Zeszyty Pracy Socjalnej. 2017, t. 22 nr 3, s.213-223 DOI: 10.4467/24496138ZPS.17.013.8008 2017
Rozdział: Zdolność do organizacyjnego uczenia się jako kluczowa dynamiczna zdolność organizacji / Aleksandra Rudawska. - // W: Perspektywa strategiczna w zarządzaniu : wybrane zagadnienia / red. nauk. Aleksandra Rudawska. - Szczecin : Wydawnictwo WestEnd, 2013 2013
Artykuł: Zdolność kredytowa w przepisach ustawy o kredycie hipotecznym / Zbigniew Ofiarski. // Monitor Prawa Bankowego. 2018, nr 7-8, s.71-90 2018
Artykuł: Zdolność odczuwania bólu przez zwierzęta / Adriana Schetz. // Ethos : kwartalnik Instytutu Jana Pawła II KUL. 2017, nr 4(120), s.226-242 2017
Artykuł: Zdolność osób z zespołem Aspergera do zawarcia małżeństwa w świetle kan. 1095 n. 3 Kodeksu Prawa Kanonicznego / Dariusz Mazurkiewicz. // Studia Paradyskie. 2017, t. 27, s.107-121 2017
Rozdział: Zdrapywanie Stettina/Szczecina (w literaturze i prasie) / Sławomir Iwasiów. - // W: Odbudowa miast Pomorza Zachodniego po drugiej wojnie światowej : wybrane problemy / redakcja Paweł Migdalski, ; [aut. : Paweł Migdalski, Jörg Hackmann, Kazimierz Kozłowski, Jolanta Aniszewska, Maciej Płotkowiak, Ewa Stanecka, Beata Makowska, Arkadiusz Małecki, Michał Gierke, Błażej Bubnowicz, Katja Bernhardt, Jan Musekamp, Paweł Zaremba, Konrad Zaremba, Małgorzata Gwiazdowska, Justyna Bądkowska, Sławomir Iwasiów, Marian Rębkowski, Andrzej Kuczkowski, Aleksandra Hamberg-Federowicz]. - Poznań, Stargard : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie, 2021 2021
Rozdział: Zdrowa rodzina drogą odrodzenia społeczeństwa : studium analityczne homilii Jana Pawła wygłoszonej na szczecińskich Jasnych Błoniach / Henryk Wejman. - // W: Św. Jan Paweł II : pamięć i wdzięczność na Pomorzu Zachodnim / red. Aleksander Ziejewski, Grzegorz Wejman. - Szczecin : Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego ; Parafia św. Jana Chrzciciela ; Archiwum Państwowe, 2014 2014
Książka: Zdrowie : konteksty i pogranicza / redakcja naukowa Lidia Kataryńczuk-Mania, Jolanta Gebreselassie, Dorota Skrocka.. - Gorzów Wielkopolski : Wydawnictwo Naukowe Akademii im. Jakuba z Paradyża, 2019 2019