Publikacje

Filtry

Wyczyść
Publikacja (32001 do 32050 z 32786) Rok wydania
Artykuł: Zaufanie a wiedza zdobyta podczas studiów - analiza porównawcza wśród polskich studentów rozpoczynających i kończących studia / Rafał Nagaj. // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. 2017, nr 489, s.262-273 DOI: 10.15611/pn.2017.489.24 2017
Artykuł: Zaufanie Bogu podstawą zaangażowania społecznego człowieka : studium analityczne dzienniczka św. S. Faustyny Kowalskiej w aspekcie społecznym / Henryk Wejman. // Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie. 2021, 28, s.365-379 DOI: 10.18276/SKK.2021.28-19 2021
Rozdział: Zaufanie do informacji w społeczeństwie sieci / Sandra Malinowska. - // W: Wyzwania i dylematy edukacyjno-zawodowe. 3 / redakcja naukowa Eunika Baron-Polańczyk, Aneta Klementowska.. - Zielona Góra : Wydawnictwo Naukowe Polskiego Towarzystwa Profesjologicznego, 2016 2016
Artykuł: Zaufanie jako fundament współpracy menedżera z controllerem / Wojciech Naruć. // Controlling i Zarządzanie : profesjonalna baza wiedzy i praktycznych narzędzi.. 2017, nr 1, s.46-50 2017
Artykuł: Zaufanie jako kompetencja osobista w miejscu pracy / Marta Młokosiewicz. // Marketing i Rynek. 2016, r. 23 nr 3, s.639-649 2016
Artykuł: Zaufanie jako komponent kapitału społecznego / Piotr Szkudlarek. // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. 2015, nr 401, s.472-482 DOI: 10.15611/pn.2015.401.43 2015
Rozdział: Zaufanie jako komponent kapitału społecznego w kontekście społecznej odpowiedzialności biznesu / Ewa Mazur-Wierzbicka. - // W: Rozwój kapitału społecznego: możliwości, bariery różnice : wybrane zagadnienia / red. nauk. Marta Młokosiewicz. - Szczecin : Economicus, 2013 2013
Artykuł: Zaufanie jako podstawa budowania kapitału społecznego w przedsiębiorstwach / Katarzyna Gadomska-Lila. // Marketing i Rynek. 2017, nr 4, s.75-82 2017
Książka: Zaufanie jako sprawność moralna w wychowaniu / red. nauk. Iwona Jazukiewicz. - Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2015 2015
Artykuł: Zaufanie jako wartość społeczna / Danuta Miłaszewicz. // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. 2016, nr 259, s.80-88 2016
Artykuł: Zaufanie jako zasób systemowy w sektorze zdrowia : w świetle badania polskich pacjentów / Katarzyna Krot, Iga Rudawska. // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. 2018, nr 350, s.42-53 2018
Książka: Zaufanie w szkole w społeczeństwie sieciowym / [red.] Maria Czerepaniak-Walczak, Elżbieta Perzycka. - Szczecin : Szczecin : ZAPOL Dmochowski, Sobczyk, 2013, 2013 2013
Rozdział: Záujem a obľúbenosť o telesnú a športovú výchovu medzi žiakmi šiestych ročníkov základných škôl / Elena Bendikova, Miroslava Szark-Eckardt, Hanna Żukowska, Wioletta Łubkowska. - // W: Aktuálne problémy telesnej výchovy a športu V : zborník vedeckých prác z medzinárodnej konferencie : Telesná Výchova, Šport a Olympizmus, konanej dňa 4. 2. 2016 / red. Peter Krška.. - Ružomberok : Verbum - vydavateľstvo Katolíckej univerzity, 2016 2016
Rozdział: Zawartość komunikatu a spostrzeganie osób w komunikacji interpersonalnej / Eunice Hempolińska-Nowik. - // W: Granice komunikowania się / redakcja Waldemar Domachowski, Adam Kucharski. - Szczecin : volumina.pl Daniel Krzanowski, 2017 2017
Artykuł: Zawartość pyłku jesionu w powietrzu wybranych miast Polski w 2014 r / Elżbieta Weryszko-Chmielewska, Krystyna Piotrowska-Weryszko, Piotr Rapiejko, Agnieszka Lipiec, Małgorzata Puc, Kazimiera Chłopek, Dorota Myszkowska, Barbara Majkowska-Wojciechowska, Zofia Balwierz, Agnieszka Woźniak-Kosek, Katarzyna Modrzyńska, Ewa Kalinowska, Adam Rapiejko. // Alergoprofil. 2014, vol. 10 nr 3, s.36-41 2014
Artykuł: Zawiedzione nadzieje cyfrowej rewolucji / Krzysztof Łuszczek. // Refleksje : zachodniopomorski dwumiesięcznik oświatowy.. 2017, nr 2, s.22-26 2017
Artykuł: Zawiedzione nadzieje SB : w sprawie abp. Józefa Michalika / Dariusz Śmierzchalski-Wachocz. // Gość Zielonogórsko-Gorzowski. 2007, nr 9(45), s.3-3 2007
Artykuł: Zawieranie małżeństw na przedmieściach Szczecina w świetle akt stanu cywilnego z obwodu USC Gumieńce w latach 1875-1906 : cz. 2, Wiek nupturientów / Łukasz Kozłowski. // Przeszłość Demograficzna Polski. 2015, nr 4(37), s.105-124 DOI: 10.18276/pdp.2015.4.37-05 2015
Artykuł: Zawieranie małżeństw na przedmieściach Szczecina w świetle akt stanu cywilnego z obwodu USC Gumieńce w latach 1875-1906 : cz. 1, Roczne liczby małżeństw i sezonowość małżeństw / Łukasz Kozłowski. // Przeszłość Demograficzna Polski. 2015, nr 3 (37), s.119-146 DOI: 10.18276/pdp.2015.3.37-04 2015
Artykuł: Zawieszenie biegu przedawnienia zobowiązania podatkowego z uwagi na wszczęcie postępowania karnoskarbowego w świetle najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych / Łukasz Pilarczyk. // Acta Iuris Stetinensis. 2023, T.42 z.1, s.113-134 DOI: 10.18276/ais.2023.42-07 2023
Artykuł: Zawieszenie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego w związku z wszczęciem postępowania o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowa / Konrad Garnowski. // Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. 2016, nr 5 (83), s.177-185 DOI: 10.18276/frfu.2016.5.83/2-16 2016
Książka: Zawieszenie postępowania egzekucyjnego / Aleksandra Klich. - Sopot : Currenda, 2020 2020
Artykuł: Zawody wspinaczkowe na łuku Teatru Letniego w Szczecinie / Piotr Chrobak. // Kronika Szczecina. 2016, nr 34, s.125-128 2016
Książka: Zawody zaufania publicznego na gruncie Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r / Kamil Dąbrowski. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2022 2022
Książka: Zawstydzona mądrość : prace ofiarowane Ojcu Profesorowi Franciszkowi Rosińskiemu OFM / red. Małgorzata Łoboz, Alan Tomasz Brzyski.. - Wrocław : Franciszkańskie Wydawnictwo św. Antoniego, 2013 2013
Artykuł: Zawsze fragment : o polskim literaturoznawstwie i jego kanonie (Zagłady) / Paweł Wolski. // Narracje o Zagładzie. 2015, nr 1, s.62-74 2015
Książka: Zawsze gdzieś jest noc / Zbigniew Chojnowski.. - Szczecin-Bezrzecze : Wydawnictwo Forma ; Fundacja Literatury imienia Henryka Berezy, 2018 2018
Artykuł: Zaznaczenie środków unijnych dla wspierania zrównoważonego rozwoju turystyki w wybranych gminach uzdrowiskowych / Beata Meyer, Anna Gardzińska, Agnieszka Sawińska. // Ekonomiczne Problemy Turystyki. 2013, nr 2 (22) t. 1, s.155-173 2013
Książka: Zażalenie w postępowaniu cywilnym : komentarz praktyczny z orzecznictwem : wzory pism procesowych / Kinga Flaga-Gieruszyńska, Andrzej Zieliński ; wzory pism procesowych opracowała Marta Piotrowska ; aktualizacja wzorów Tomasz Aniukiewicz. - Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck, 2020 2020
Książka: Zbalansovanij rozvitok turističnih regioniv : nacional'nij i svitovij dosvid : zbirnik materialiv Mižnarodnoj naukovo-praktičnoj konferenciï (L'viv, 25-26 kvitnâ 2013 roku) - L'viv : Liga-Pres, 2013 2013
Rozdział: Zbawczy uniwersalizm Jezusa a katolicka teologia narodu / Edward Sienkiewicz. - // W: Piękna dama teologia : księga jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi Romanowi E. Rogowskiemu / pod redakcją Włodzimierza Wołyńca, Jacka Froniewskiego.. - Wrocław : Papieski Wydział Teologiczny, 2016 2016
Książka: Zbieg egzekucji sądowej i administracyjnej / Łukasz Dubiński, Przemysław Zdyb. - Sopot : Currenda, 2023 2023
Książka: Zbigniew Herbert - poeta miedzy kulturami / pod redakcją Anny Małgorzewicz, Ilony Czechowskiej i Małgorzaty Szajbel-Keck.. - Wrocław ; Dresden : Oficyna Wydawnicza "Atut" - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe ; Neisse Verlag, 2020 2020
Książka: Zbigniew Rykiel i przestrzeń społeczna / red. nacz. Grzegorz Ostasz ; oprac. red. Ewa Jadwiga Lipińska. - Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2019 2019
Rozdział: Zbigniew Zychowicz - socjolog wsi i samorządności (1953-2016) / Włodzimierz Durka. - // W: Wspólnoty samorządowe województwa zachodniopomorskiego 2010-2015 : społeczeństwo, gospodarka, praca, dochody : praca zbiorowa / pod red. Ryszarda Czyszkiewicza i Włodzimierza Durki. - Szczecin : Szczecińskie Towarzystwo Socjologiczne, 2016 2016
Artykuł: Zbilansowana karta wyników a kompleksowa karta wyników i zarządzanie przez otwarte księgi - wybrane zagadnienia / Ilona Kędzierska-Bujak. // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. 2013, nr 291, s.227-237 2013
Artykuł: Zbilansowana karta wyników i dylematy etyczne z nią związane : wybrane zagadnienia / Ilona Kędzierska-Bujak. // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. 2018, nr 514, s.139-148 DOI: 10.15611/pn.2018.514.14 2018
Artykuł: Zbilansowana karta wyników jako narzędzie wspierające komunikowanie i realizację strategii przedsiębiorstwa / Ilona Kędzierska-Bujak. // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. 2014, nr 343, s.211-219 2014
Książka: Zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi i pokrewnymi w związku z implementacją Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/26/UE / redakcja naukowa Jakub Kępiński.. - Poznań : Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych : [Ośrodek Badania Rynku Sztuki Współczesnej, 2016 2016
Rozdział: Zbiorowy kapitał społeczny determinantą rozwoju sektorów kreatywnych na przykładzie miasta Szczecina / Aneta Sokół. - // W: Human Potential Development : 14th international scientific conference : 6-8 June, 2017, Institute for Public Administration Prague, Benešov near Prague, Czech Republic : proceedings of scientific papers / eds. : [Martina Blašková, David Zámek, Vladimiras Gražulis].. - Prague : Institute for Public Administration, 2017 2017
Rozdział: Zbiory specjalne / Teresa Borówka. - // W: Sieć biblioteczna Uniwersytetu Szczecińskiego w trzydziestoleciu (1985-2015) / pod redakcją Mirosławy Różyckiej. - Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2015 2015
Książka: Zbiory specjalne w bibliotekach polskich : problematyka badawcza i organizacyjna / Agnieszka Borysowska. - Szczecin : Książnica Pomorska, 2015 2015
Artykuł: Zbiór fotografii w Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej / Tadeusz Ceynowa. // Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne. 2021, 117, s.9-27 DOI: 10.31743/abmk.13195 2021
Rozdział: Zbiór starych druków w Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej w Koszalinie / Tadeusz Ceynowa. - // W: W przestrzeni słowa i czasu : księga jubileuszowa dla księdza profesora Jana Walkusza / redakcja ks. Tomasz Moskal, ks. Marcin Nabożny.. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2020 2020
Książka: Zbliżenia : językoznawstwo, literaturoznawstwo, translatologia / red. nauk. Anna Stolarczyk-Gembiak, Marta Woźnicka. - Konin : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2014 2014
Książka: Zborník zo 7. medzinárodnej vedeckej konferencie : CMDTUR 2016 / Žilinská Univerzita v Žiline. Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov. Katedra cestnej a mestskej dopravy.. - B.m.] : [Żilinska Universita V Żilinie, 2016 2016
Książka: Zbrodnia i kara : refleksje o przeszłości, teraźniejszości i przyszłości prawa karnego : księga upamiętniająca Profesora Jarosława Warylewskiego / redakcja Wojciech Zalewski, Jacek Potulski, Tomasz Snarski.. - Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2022 2022
Rozdział: Zbrodnia z miłości… do pieniędzy. Analiza tła finansowego kobiecych morderstw we współczesnej literaturze kryminalnej polskich autorek / Julia Poświatowska. - // W: Księgowanie : literatura, kobiety, pieniądze / pod red. Ingi Iwasiów i Agaty Zawiszewskiej. - Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2014 2014
Artykuł: Zbycie rzeczy najętej w czasie trwania najmu : zakres zastosowania art. 678 § 1 KC / Daniel Dąbrowski. // Monitor Prawniczy : dwutygodnik prawa polskiego. 2013, nr 20, s.1082-1088 2013
Książka: Zbyszko Melosik - Doctor Honoris Causa Universitatis Stetinensis / red. nauk. Urszula Chęcińska ; Bogusław Śliwerski, Urszula Chęcińska, Zbyszko Melosik, Marek Konopczyński, Barbara Kromolicka, Edward Włodarczyk, Andrzej Lesicki, Agnieszka Cybal-Michalska, Maciej Bernasiewicz. - Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2019 2019