Publikacje

Filtry

Wyczyść
Publikacja (31651 do 31700 z 32786) Rok wydania
Rozdział: Zarządzanie jakością w projekcie / Marian Gołębiowski. - // W: Zarządzanie projektami w organizacji / red. nauk. Krzysztof Janasz, Joanna Wiśniewska. - Warszawa : Difin, 2014 2014
Rozdział: Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwach usługowych / Anna Bielawa. - // W: Innowacje i jakość w zarządzaniu organizacjami / red. nauk. Joanna Wiśniewska, Krzysztof Janasz. - Warszawa : CeDeWu, 2013 2013
Rozdział: Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie przemysłowym / Anna Bielawa. - // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem przemysłowym we współczesnej gospodarce / redakcja naukowa: Joanna Wiśniewska, Krzysztof Janasz. - Warszawa : CeDeWu.pl, 2016 2016
Rozdział: Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie przemysłowym / Anna Bielawa. - // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem przemysłowym we współczesnej gospodarce / redakcja naukowa: Joanna Wiśniewska, Krzysztof Janasz ; [aut. WładysławJanosz, Krzysztof Janasz, Marian Gołębiowski, Katarzyna Kozioł-Nadolna, Joanna Wiśniewska, Roman Tylżanowski, Katarzyna Szopik-Depczyńska, Anna Bielawa].. - Wyd. 2. - Warszawa : CeDeWu.pl, 2018 2018
Książka: Zarządzanie kapitałem ludzkim : wyzwania / redakcja naukowa Joanna Cewińska, Anna Krejner-Nowecka, Sławomir Winch.. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza SGH - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2020 2020
Książka: Zarządzanie kapitałem ludzkim - aspekty teoretyczne i praktyczne / redakcja naukowa: Wojciech Jarecki, Anna Bąkiewicz. - Łódź ; Warszawa : Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, 2019 2019
Artykuł: Zarządzanie kapitałem ludzkim w procesie kształtowania kapitału intelektualnego / Karolina Beyer. // Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński. 2016, nr 43/1, s.89-97 DOI: 10.18276/sip.2016.43/1-08 2016
Książka: Zarządzanie kapitałem ludzkim w uczelniach / redakcja naukowa Łukasz Sułkowski, Justyna Fijałkowska.. - Łódź : Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, 2019 2019
Książka: Zarządzanie kapitałem ludzkim w warunkach niestabilności otoczenia / [ red. nauk. J. Kardas]. - Warszawa : Wydawnictwo Studio Emka, 2014 2014
Książka: Zarządzanie kapitałem społecznym w organizacji / redakcja naukowa Elżbieta Jędrych, Justyna Berniak-Woźny.. - Warszawa : Akademia Finansów i Biznesu Vistula, 2019 2019
Artykuł: Zarządzanie kompetencjami fachowymi pracowników banków / Anna Wieczorek-Szymańska. // Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński. 2013, nr 34 t. 2, s.177-190 2013
Artykuł: Zarządzanie kompetencjami pracowników banków w zmiennym otoczeniu / Anna Wieczorek-Szymańska. // Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. 2013, nr 4, s.101-116 2013
Artykuł: Zarządzanie kompetencjami w gospodarce opartej na wiedzy na przykładzie uniwersalnych banków komercyjnych / Anna Wieczorek-Szymańska. // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. 2013, nr 32, s.458-468 2013
Rozdział: Zarządzanie komunikacją w międzynarodowym zespole projektowym / Karolina Muszyńska. - // W: Zarządzanie zasobami cyfrowymi w muzeach oceanograficznych / pod redakcją Zygmunta Drążka. - Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2016 2016
Rozdział: Zarządzanie konfliktem / Thomas Naprawski. - // W: Informatyka i zarządzanie : problemy i wyzwania gospodarki cyfrowej / pod redakcją Zygmunta Drążka, Tomasza Komorowskiego ; [autorzy Zygmunt Drążek, Tomasz Komorowski, Grażyna Musiatowicz-Podbiał, Mateusz Gil, Magdalena Malinowska, Andrzej Rzeczycki, Szymon Owsianowski, Mariusz Sowa, Tomasz Zając, Thomas Naprawski]. - Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", 2021 2021
Artykuł: Zarządzanie konfliktem w zespole projektowym : podejście tradycyjne i zwinne / Hanna Soroka-Potrzebna. // Przegląd Organizacji. 2021, nr 11, s.9-10 DOI: 10.33141/po.2021.11.05 2021
Rozdział: Zarządzanie koniecznością zmian w wieku średnim na rynku pracy / Monika Różycka. - // W: Zeszyty Naukowe Nr 2 Instytutu Ekonomiczno-Społecznego w Kamieńcu Wrocławskim / pod redakcją Michała Kruszewskiego.. - Kamieniec Wrocławski : Instytut Ekonomiczno - Społecznego w Kamieńcu Wrocławskim, 2015 2015
Książka: Zarządzanie kosztami : teoria i dobre praktyki / Waldemar Gos, Teresa Kiziukiewicz, Przemysław Mućko, Bożena Nadolna.. - Stan prawny na 10 listopada 2018 r. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2019 2019
Książka: Zarządzanie kosztami przedsiębiorstwa w warunkach ryzyka : aspekty teoretyczne / [Red. nauk. J.Chluska, J.Rubik.]. - Częstochowa : Politechnika Częstochowska, 2014 2014
Rozdział: Zarządzanie kosztami samozatrudnionych / Piotr Szczypa. - // W: Indywidualna działalność gospodarcza (samozatrudnienie) : uproszczone formy ewidencji : praca zbiorowa / pod redakcją Piotra Szczypy.. - Warszawa : CeDeWu.pl, 2014 2014
Rozdział: Zarządzanie kreatywnością w przedsiębiorstwie / Aneta Sokół. - // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem / red. nauk. Juliusz Engelhardt. - Warszawa : CeDeWu, 2014 2014
Artykuł: Zarządzanie krysysowe w organizacji na przykładzie Domu Studenckiego nr 1 "Bakałarz" w Szczecinie / Artur Łabuz, Filip Ruszkowski. // Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński. 2019, , s.131-141 DOI: 10.18276/sip.2019.56-11 2019
Rozdział: Zarządzanie kryzysem w małym i średnim przedsiębiorstwie : perspektywa przerwy w działalności gospodarczej / Agnieszka Pawłowska, Maciej Pawłowski. - // W: Ryzyko w działalności przedsiębiorstw : wybrane aspekty / redakcja naukowa Agnieszka Strzelecka, Ewa Szafraniec-Siluta, Anna Szczepańska-Przekota.. - Koszalin : Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 2022 2022
Rozdział: Zarządzanie kryzysowe / Piotr Chrobak. - // W: Leksykon bezpieczeństwa wewnętrznego / redakcja Włodzimierz Fehler, Jarosław J. Piątek, Renata Podgórzańska ; Uniwersytet Szczeciński. - Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Humanistycznego US Minerwa, 2017 2017
Książka: Zarządzanie kryzysowe : doskonalenie procedur reagowania na przykładzie Gminy Miasto Szczecin / Cezary Guźniczak, Szczepan Stempiński. - Toruń : Adam Marszałek, 2021 2021
Rozdział: Zarządzanie kryzysowe na szczeblu lokalnym a siły zbrojne państwa / Jarosław Piątek. - // W: 25 lat samorządu z perspektywy Szczecina : doświadczenia i wyzwania / redakcja Jarosław J. Piątek, Renata Podgórzańska, Szczepan Stempiński. - Szczecin : Volumina.pl Daniel Krzanowski : Fundacja Centrum Badań i Analiz Strategicznych, 2015 2015
Artykuł: Zarządzanie kryzysowe w czasach epidemii a ograniczenie wolności i praw człowieka i obywatela / Dominika Skoczylas. // Przegląd Prawa Konstytucyjnego. 2022, nr 3 (67), s.145-159 2022
Rozdział: Zarządzanie kryzysowe w województwie zachodniopomorskim / Artur Staszczyk. - // W: Edukacja dla bezpieczeństwa : szkoła - turystyka - rekreacja / red. nauk. Zbigniew Dziemianko, Andrzej Kusztelak.. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Usług, 2013 2013
Rozdział: Zarządzanie logistyczne podczas ataku bioterrorystycznego / Ewelina Kochanek. - // W: Zarządzanie logistyczne w sytuacjach kryzysowych : historia, teraźniejszość, przyszłość / red. nauk. Marka Cupryjaka i Jana Pilżysa. - Szczecin : Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Zapol Dmochowski, Sobczyk, 2013 2013
Książka: Zarządzanie logistyczne w sytuacjach kryzysowych : historia, teraźniejszość, przyszłość / red. nauk. Marka Cupryjaka i Jana Pilżysa. - Szczecin : Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Zapol Dmochowski, Sobczyk, 2013 2013
Rozdział: Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie przemysłowym / Katarzyna Kozioł-Nadolna. - // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem przemysłowym we współczesnej gospodarce / redakcja naukowa: Joanna Wiśniewska, Krzysztof Janasz. - Warszawa : CeDeWu.pl, 2016 2016
Rozdział: Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie przemysłowym / Katarzyna Kozioł-Nadolna. - // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem przemysłowym we współczesnej gospodarce / redakcja naukowa: Joanna Wiśniewska, Krzysztof Janasz ; [aut. WładysławJanosz, Krzysztof Janasz, Marian Gołębiowski, Katarzyna Kozioł-Nadolna, Joanna Wiśniewska, Roman Tylżanowski, Katarzyna Szopik-Depczyńska, Anna Bielawa].. - Wyd. 2. - Warszawa : CeDeWu.pl, 2018 2018
Artykuł: Zarządzanie logistyką wewnętrzną w aspekcie złożoności sieci organizacyjnych / Marzena Frankowska, Justyna Maria Myszak, Sylwia Czaban. // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. 2017, t. 18 z. 8 cz. 2, s.79-91 2017
Książka: Zarządzanie ludźmi / [red. H. Karaszewska]. - Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2013 2013
Artykuł: Zarządzanie łańcuchem dostaw w dobie Smart Industry : Supply chain management in the era of Smart Industry / Marzena Frankowska, Katarzyna Nowicka. // Gospodarka Materiałowa & Logistyka. 2018, 3, s.2-12 2018
Książka: Zarządzanie łańcuchem dostaw w XXI wieku : w poszukiwaniu nowych źródeł przewagi konkurencyjnej / redakcja naukowa Krzysztof Rutkowski.. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza SGH - Szkoła Główna Handlowa, 2016 2016
Rozdział: Zarządzanie majątkiem inwestorów na alternatywnym rynku win inwestycyjnych / Patrycja Bełtowska. - // W: Współczesne trendy w zarządzaniu / pod redakcją naukową Marii Mazur.. - Warszawa : Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie, 2022 2022
Rozdział: Zarządzanie marketingowe / Izabela Ostrowska. - // W: Marketing przyszłości : od ujęcia tradycyjnego do nowoczesnego / redakcja naukowa Grażyna Rosa, Józef Perenc, Izabela Ostrowska ; autorzy Urszula Chrąchol-Barczyk, Leszek Gracz, Izabela Ostrowska, Józef Perenc, Kamila Peszko, Grażyna Rosa, Anna Szwajlik, Monika Wojtkiewicz. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2016 2016
Książka: Zarządzanie miastem kreatywnym a rozwój zawodów kreatywnych : aspekty teoretyczne i empiryczne / Aneta Sokół, Kamila Słupińska, Karolina Drela, Magdalena Kogut-Jaworska. - Warszawa : CeDeWu, 2020 2020
Rozdział: Zarządzanie mobilnością a poprawa jakości życia mieszkańców miast / Ewa Puzio. - // W: Wieloaspektowe wymiary doskonalenia / red. Anna Zielińska.. - Gdańsk : Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2020 2020
Książka: Zarządzanie należnościami w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw w okresie kryzysu gospodarczego / pod red. Piotra Możyłowskiego.. - Radom : Instytut Naukowo-Wydawniczy "Spatium", 2014 2014
Rozdział: Zarządzanie nieruchomościami / Iwona Foryś. - // W: Rynek nieruchomości : finansowanie rozwoju miast / [red. nauk. M.Bryx]. - Warszawa : CeDeWu Sp. z o.o, 2013 2013
Książka: Zarządzanie nieruchomościami handlowymi / pod red. Iwony Foryś ; aut. Iwona Foryś, Dorota Gromadowska, Janusz Gutowski, Piotr Krajewski, Witold Malinowski, Zbigniew Mazurek, Bartosz Nowak. - Warszawa : Wydawnictwo Poltext, 2014 2014
Artykuł: Zarządzanie nieruchomościami handlowymi / Iwona Foryś. // Świat Nieruchomości. 2014, nr 1 (87), s.78-79 2014
Artykuł: Zarządzanie nieruchomością wspólną przez wspólnotę mieszkaniową jako wykonywanie działalności gospodarczej / Katarzyna Malinowska-Woźniak. // Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego. 2014, nr 10, s.31-35 2014
Książka: Zarządzanie organizacjami w przestrzeni publiczno-prywatnej / Dominik Kabus, Łukasz Czarnecki, Bernard Długosz, Andrzej Łączak, Anna Bazan-Krzywoszańska, Maria Mrówczyńska, Marta Skiba, Anna Matel, Łukasz Menard, Aneta Sobieraj, Natalia Jędrzejas, Krystyna Zimnoch, Michał Matuszak, Marzena Sylwia Kruk, Waldemar Jagodziński, Marzena Sielenzak, Małgorzata Martynoga, Anna Zych, Jadwiga Korzeniowska, Sylwia Król, Ewa Dębińska-Rudy, Angelika Gumieniak; red. nauk. Joanna Nowakowska-Grunt, Ireneusz Miciuła. - Katowice : Wydawnictwo Naukowe Sophia, 2016 2016
Książka: Zarządzanie organizacjami w społeczeństwie informacyjnym : innowacje, projekty, procesy / pod redakcją Pawła Cabały i Małgorzaty Tyrańskiej.. - Warszawa : Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "Orgmasz", 2017 2017
Książka: Zarządzanie organizacjami w społeczeństwie informacyjnym : projekty, procesy, struktury / pod redakcją Jolanty Walas-Trębacz i Tomasza Małkusa.. - Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", 2020 2020
Artykuł: Zarządzanie organizacją w aspekcie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw / Marcin Janowski. // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. 2016, nr 417, s.38-45 DOI: 10.15611/pn.2016.417.04 2016
Książka: Zarządzanie organizacją XXI wieku : innowacje, gospodarka, społeczeństwo / redakcja naukowa Joanna Nowakowska-Grunt, Ireneusz Miciuła ; [autorzy: Ewa Dębińska-Rudy, Radosław Czahajda, Monika Kosacka, Karolina Werner-Skorecka, Filip Nowak, Tadeusz Trębacz, Anna Orlikowska, Agnieszka Bera, Karolina Karbownik, Piotr Lenik, Kamila Sacharczuk, Jan Zacharewicz, Ewa Kuzionko-Ochrymiuk, Kinga Kozłowska, Anna Matel, Magdalena Rozenek, Marcin Król, Sylwia Król, Dominik Kabuz, Waldemar Jagodziński. - Katowice : Wydawnictwo Naukowe Sophia, 2016 2016