Publikacje

Filtry

Wyczyść
Publikacja (251 do 300 z 32079) Rok wydania
Książka: "Wykluczeni" ludzie marginesu w kinematografii światowej : zbiór studiów / pod redakcją Macieja Kowalskiego i Tomasza Sikorskiego.. - Radzymin ; Warszawa : Wydawnictwo von borowiecky, 2017 2017
Artykuł: "Wymiana handlowa" na granicy polsko-niemieckiej na przykładzie regionu szczecińskiego w latach 1980-1989 / Grzegorz Racinowski. // Rocznik Chojeński : pismo historyczno-społeczne. 2014, t. 6, s.165-178 2014
Artykuł: "Wytrącanie z drętwoty zapomnienia". : [Recenzja pracy: Metonimie Zagłady / Marta Cuber // 2013.Katowice.] // Nowe Książki : przegląd nowości wydawniczych. 2013, nr 12, s.63-64 2013
Rozdział: "Wyznajemy zasady narodowe polskie i uniwersalne katolickie" : Stronnictwo Narodowe na emigracji (1939-1992) : zarys działalności i myśli politycznej / Tomasz Sikorski. - // W: Angielski łącznik : Albin Tybulewicz (1929-2014) / [redakcja: Krzysztof Niewiadomski, Maciej Jaworski].. - Warszawa : Muzeum Historii Polski, 2016 2016
Artykuł: "Yes, in Crisis We Pray” : the Role of Prayer in Coping with Pandemic Fears / Roman Szałachowski, Wioletta Tuszyńska-Bogucka. // Religions. 2021, vol. 12 iss. 10 DOI: 10.3390/rel12100824 2021
Książka: "Yn llawen, yn llawn iaith" : proceedings of the 6th International Colloquium of Societas Celto-Slavica / Dafydd Johnston, Elen Parina and maxim Fomin (ed.). - Aberystwyth : University of Wales Centre for Advanced Welsh and Celtic Studies, 2015 2015
Artykuł: "Zakochany Goethe" : wokół filmowej interpretacji "Cierpień młodego Wertera" / Ewelina Monika Kamińska. // Rocznik Komparatystyczny. 2014, nr 5, s.353-369 2014
Artykuł: "Zanurzanie się" w przeszłość, czyli kilka uwag o edukacyjnych aspektach muzeów narracyjnych / Małgorzata Machałek. // Muzealnictwo. 2016, nr 57, s.132-138 DOI: 10.5604/04641086.1212207 2016
Rozdział: "Zasmucam się na widok masy czekającej na śmierć" : zagłada w oczach Rutki Laskier / Ewelina Konopczyńska-Tota. - // W: Żydowskie dziecko / red. Anna Jeziorkowska-Polakowska ; Agnieszka Karczewska.. - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, cop, 2013 2013
Artykuł: "Zawżdy usty śpiewali”, czyli o muzyce wokalnej w Kronice, to jest historyi świata Marcina Bielskiego (1564) / Dorota Kozaryn. // Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Linguistica. 2022, nr 17, s.132-144 DOI: 10.24917/20831765.17.10 2022
Rozdział: "Zęby mi powypadały...". Jerzy Turowicz jako epistolograf / Jerzy Madejski. - // W: Stulecie urodzin Jerzego Turowicza / red. Joanna i Andrzej Sulikowscy.. - Szczecin : Volumina.pl Daniel Konarzewski, 2015 2015
Rozdział: "Zieleń Szczecina orzeźwia..." : "Polonizacja" w autobiografii Stanisława Helsztyńskiego / Jerzy Madejski. - // W: Autobiografie (po)graniczne) / pod red. Ingi Iwasiów i Tatiany Czerskiej. - Kraków : Universitas, 2016 2016
Rozdział: "Zielony rynek" - giełda towarowa / Yuriy Bilan. - // W: Mikroekonomia : studia przypadków / pod red. Tomasza Bernata. - Szczecin : Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, 2013 2013
Rozdział: "Ziemia rozdarta" : literatura szczecińska w latach sześćdziesiątych XX wieku / Sławomir Iwasiów. - // W: Literatura a polityka : Casus Pomorza i Kaszub ; praca monograficzna / pod red. Daniela Kalinowskiego.. - Słupsk : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej, 2018 2018
Książka: "Ziemie Odzyskane" po drugiej wojnie światowej / pod redakcją Czesława Osękowskiego i Grzegorza Straucholda.. - Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015 2015
Rozdział: "Ziemie Zachodnie piękne, gospodarne i kulturalne" : działalność Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich w Szczecinie w latach 1957-1970 / Radosław Ptaszyński. - // W: Nad Odrą i Bałtykiem : myśl zachodnia : ludzie - koncepcje - realizacja do 1989 r / t. studiów pod red. Magdaleny Semczyszyn, Tomasza Sikorskiego i Adama Wątora.. - Szczecin : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział, 2013 2013
Rozdział: "Ziemniaki w niebezpieczeństwie" : udział uczniów w walce ze stonką ziemniaczaną / Małgorzata Machałek. - // W: "Jabłka zaś ziemne, a po teraźniejszemu kartofle" : znaczenie ziemniaka w Europie i na ziemniach polskich ze szczególnym uwzględnieniem Dolnego Śląska w kontekście historii i teraźniejszości / Joanna Nowosielska-Sobel, Grzegorz Strauchold, Rafał Nowakowski (red.).. - Kraków ; Wrocław : Księgarnia Akademicka ; Ośrodek Kultury i Sztuki, 2018 2018
Artykuł: "Zuzanna" Jana Kochanowskiego wobec konwencji wernakularnych pieśni hagiograficznych / Dorota Vincůrková. // Pamiętnik Literacki. 2018, t. 109 z.4, s.65-85 DOI: 10.18318/pl.2018.4.4 2018
Artykuł: "Zwin" czyli mężczyzna jako mysz w pułapce libido : Parafraza psychoanalityczno-animalistyczna / Piotr Krupiński. // Jednak Książki : gdańskie czasopismo humanistyczne. 2014, nr 2, s.98-111 2014
Rozdział: "Żaba" i "Mgła" - językowy wizerunek Jadwigi Janczewskiej na podstawie listów prywatnych Henryka Sienkiewicza (cechy charakteru, postawy) / Leonarda Mariak. - // W: Współczesny i dawny obraz kobiety w języku i literaturze / red. Leonarda Mariak, Joanna Rychter. - Szczecin : volumina.pl Daniel Krzanowski, 2015 2015
Artykuł: "Żeśmy w ogóle nie płakali" : diarystyka dziecięca okresu Holocaustu / Ewelina Konopczyńska-Tota. // Refleksje : zachodniopomorski dwumiesięcznik oświatowy.. 2013, nr 3, s.46-49 2013
Książka: "życie prze" / redakcja Maciej Byliniak, Agnieszka Karpowicz, Piotr Sobolczyk.. - Gdańsk : Fundacja Terytoria Książki, 2021 2021
Książka: #Engagement : literarische Potentiale nach den Wenden. Band 2 / Gudrun Heidemann, Joanna Jabłkowska, Elżbieta Tomasi-Kapral (Hrsg.).. - Frankfurt a.M. : Peter Lang, Internationaler Verlag der Wissenschaften, 2020 DOI: 10.3726/b16430 2020
Artykuł: (16) Psyche : a mesosiderite-like asteroid? / M. Viikinkoski, P. Vernazza, J. Hanuš, H. Le Coroller, K. Tazhenova, B. Carry, M. Marsset, A. Drouard, F. Marchis, R. Fetick, T. Fusco, J. Ďurech, M. Birlan, J. Berthier, P. Bartczak, C. Dumas, J. Castillo-Rogez, F. Cipriani, F. Colas, M. Ferrais, J. Grice, E. Jehin, L. Jorda, M. Kaasalainen, A. Kryszczynska, P. Lamy, A. Marciniak T. Michalowski, P. Michel, M. Pajuelo, E. Podlewska-Gaca, T. Santana-Ros, P. Tanga, F. Vachier, A. Vigan, B. Warner, O. Witasse, and B. Yang. // Astronomy & Astrophysics. 2018, vol. 619 DOI: 10.1051/0004-6361/201834091 2018
Artykuł: (2367) Proposal to conserve Carex leersii, nom. cons. (Cyperaceae) against an additional name, C. cuprina / Jacob Koopman, Helena Więcław, Rafaël Govaerts. // Taxon. 2015, vol. 64 no. 4, s.847-848 DOI: 10.12705/644.19 2015
Artykuł: (2796) Proposal to conserve the name Carex krausei (Cyperaceae) with that spelling / Jacob Koopman, Helena Więcław, Rafaël Govaerts. // Taxon. 2021, vol. 70 iss. 1, s.205-206 DOI: 10.1002/tax.12433 2021
Artykuł: (Anty)przysłowia vel innowacje przysłowiowe w przestrzeni e-tekstów : przyczynek do paremiologii w perspektywie tekstologicznej / Tomasz Szutkowski. // Studia Rossica Posnaniensia. 2019, Vol. 44/2, s.169-185 DOI: 10.14746/strp.2019.44.2.16 2019
Artykuł: (Auto)biografia jako medium odzyskiwania tożsamości : doświadczenia Polonii argentyńskiej w świetle wspomnień emigrantów / Nina Pielacińska. // Studia Filologiczne Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. 2021, t. 34 cz. 2, s.401-415 DOI: 10.25951/4746 2021
Książka: (Des)canonizadas : escritoras i personajes femeninos / editión Caterina Duraccio, Milagro Martín Clavijo, Juan Aguilar González.. - Sevilla : Benilde Ediciones, 2018 2018
Artykuł: (Mis)translation as a literary success / Marta Skwara. // Przekłady Literatur Słowiańskich. 2020, t. 10 cz. 1, s.29-46 DOI: 10.31261/PLS.2020.10.01.07 2020
Artykuł: (Na)pisanie i (od)czytanie (hiper)tekstu / Rafał Sidorowicz. // Refleksje : zachodniopomorski dwumiesięcznik oświatowy.. 2014, nr 5, s.18-20 2014
Artykuł: (Neo)liberalne uwikłania emancypacyjnego paradygmatu pedagogiki specjalnej / Marcin Wlazło. // Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej. 2015, no. 10, s.33-50 2015
Artykuł: (Nie) pewność na otrzymanie dotacji z perspektywy oceny eksperckiej / Anna Bera, Małgorzata Porada-Rochoń. // Ekonomiczne Problemy Usług. 2013, nr 103, s.111-124 2013
Rozdział: (Nie-) zależność sztucznej inteligencji w ujęciu prawnym (zagadnienia podstawowe) / Łukasz Dubiński. - // W: Wykorzystanie dronów i robotów w systemach bezpieczeństwa : studia interdyscyplinarne / redakcja naukowa Rafał Kamprowski, Mirosław Skarżyński.. - Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, 2021 2021
Artykuł: (Nie)atrakcyjność edukacyjna tablicy interaktywnej (TI) w drodze do innowacyjności w pracy nauczyciela / Elżbieta Perzycka. // Dydaktyka informatyki. 2021, 16, s.90-99 DOI: 10.15584/di.2021.16.9 2021
Rozdział: (Nie)codzienna rzeczywistość edukacji akademickiej w czasie pandemii : doświadczenia studentki i nauczycielki akademickiej / Lidia Marek, Magdalena Wlazło. - // W: Wyzwania i dylematy edukacyjno-zawodowe. 7 / redakcja naukowa Eunika Baron-Polańczyk, Aneta Klementowska. - Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Nauk Społecznych, 2021 2021
Książka: (Nie)męskość w tekstach kultury XIX - XXI wieku / pod redakcją Barbary Zwolińskiej, Krystiana Macieja Tomali.. - Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2019 2019
Rozdział: (Nie)możliwy dialog z Innym - pedagog wobec radykalizmu heterologii / Marcin Wlazło. - // W: Miejsce innego we współczesnych naukach o wychowaniu. Inny w przestrzeni społecznej / red. Beata Jachimczak, Katarzyna Pawelczak, Aneta Wojciechowska.. - Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydawnictwo Naukowe, 2014 2014
Książka: (Nie)obecne dziedzictwo : rozważania o Kręgu z Krzyżowej / pod redakcją Tomasza Skoniecznego.. - Wrocław : Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego, 2017 2017
Książka: (Nie)pełnosprawni i seniorzy w (post)pandemicznym świecie : monografia / redakcja Józef Patkiewicz.. - Wrocław : Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem. Oddział Wojewódzki we Wrocławiu, 2022 2022
Rozdział: (Nie)poprawność w komunikowaniu politycznym : zarys problemu / Katarzyna Zawadzka. - // W: Komunikowanie polityczne : podmioty, wartości, kanały przekazu : studia, szkice, komunikaty naukowe / red. nauk. Ewa Maj.. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2014 2014
Książka: (Nie)przezroczystość normalności w literaturze polskiej XX i XXI wieku / pod red. nauk. Hanny Gosk i Bożeny Karwowskiej.. - Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, cop, 2014 2014
Artykuł: (Nie)sprawiedliwe narzędzia : pisanie bluszczowe / Aleksander Cywiński. // Parezja : czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN. 2021, nr 2 (16), s.79-93 DOI: 10.15290/parezja.2021.16.07 2021
Książka: (Nie)śmiertelnie / Bogumiła Żongołłowicz ; z komentarzem Artura Cembika.. - Wyd. 3. z komentarzem. - Toruń, Melbourne : Oficyna Wydawnicza Kucharski, 2018 2018
Rozdział: (Nie)trwałość struktury współpracy transgranicznej w Euroregionie Pomerania / Agnieszka Malkowska. - // W: Gospodarka i społeczeństwo w europejskiej perspektywie : nowe trendy i zjawiska w rozwoju społeczno-gospodarczym Polski i Unii Europejskiej / redakcja Krzysztof Luks, Izabela Seredocha.. - Elbląg : Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna, 2015 2015
Rozdział: (Nie)widzialność cudów / Andrzej Draguła. - // W: Cud / redakcja naukowa Krzysztof Polkowski.. - Gdańsk : Wydawnictwo Akademii Sztuk Pięknych, 2017 2017
Artykuł: (Nie)Zaufanie społeczne względem samodzielności edukacyjnej rodziców w homeschoolingu / Emilia Mazurek. // Przegląd Pedagogiczny. 2017, nr 2, s.88-105 2016
Książka: (P)o zaborach, (p)o wojnie, (p)o PRL : polski dyskurs postzależnościowy dawniej i dziś / pod red. Hanny Gosk i Ewy Kraskowskiej.. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop, 2013 2013
Artykuł: (Pełno)sprawni są bez szans : czyli crip studies we współczesnym kinie / Marcin Wlazło. // Niepełnosprawność : dyskursy pedagogiki specjalnej. 2018, nr 32, s.168-179 2018
Artykuł: (Pop)Historie polskich emisariuszy : komiksy / Krzysztof Lichtblau. // Narracje o Zagładzie. 2015, nr 1, s.329-337 2015