Publikacje

Filtry

Wyczyść
Publikacja (251 do 300 z 28551) Rok wydania
Książka: "Ziemie Odzyskane" po drugiej wojnie światowej / pod redakcją Czesława Osękowskiego i Grzegorza Straucholda.. - Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015 2015
Rozdział: "Ziemie Zachodnie piękne, gospodarne i kulturalne" : działalność Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich w Szczecinie w latach 1957-1970 / Radosław Ptaszyński. - // W: Nad Odrą i Bałtykiem : myśl zachodnia : ludzie - koncepcje - realizacja do 1989 r / t. studiów pod red. Magdaleny Semczyszyn, Tomasza Sikorskiego i Adama Wątora.. - Szczecin : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział, 2013 2013
Rozdział: "Ziemniaki w niebezpieczeństwie" : udział uczniów w walce ze stonką ziemniaczaną / Małgorzata Machałek. - // W: "Jabłka zaś ziemne, a po teraźniejszemu kartofle" : znaczenie ziemniaka w Europie i na ziemniach polskich ze szczególnym uwzględnieniem Dolnego Śląska w kontekście historii i teraźniejszości / Joanna Nowosielska-Sobel, Grzegorz Strauchold, Rafał Nowakowski (red.).. - Kraków ; Wrocław : Księgarnia Akademicka ; Ośrodek Kultury i Sztuki, 2018 2018
Artykuł: "Zuzanna" Jana Kochanowskiego wobec konwencji wernakularnych pieśni hagiograficznych / Dorota Vincůrková. // Pamiętnik Literacki. 2018, t. 109 z.4, s.65-85 DOI: 10.18318/pl.2018.4.4 2018
Artykuł: "Zwin" czyli mężczyzna jako mysz w pułapce libido : Parafraza psychoanalityczno-animalistyczna / Piotr Krupiński. // Jednak Książki : gdańskie czasopismo humanistyczne. 2014, nr 2, s.98-111 2014
Rozdział: "Żaba" i "Mgła" - językowy wizerunek Jadwigi Janczewskiej na podstawie listów prywatnych Henryka Sienkiewicza (cechy charakteru, postawy) / Leonarda Mariak. - // W: Współczesny i dawny obraz kobiety w języku i literaturze / red. Leonarda Mariak, Joanna Rychter. - Szczecin : volumina.pl Daniel Krzanowski, 2015 2015
Artykuł: "Żeśmy w ogóle nie płakali" : diarystyka dziecięca okresu Holocaustu / Ewelina Konopczyńska-Tota. // Refleksje : zachodniopomorski dwumiesięcznik oświatowy.. 2013, nr 3, s.46-49 2013
Książka: "życie prze" / redakcja Maciej Byliniak, Agnieszka Karpowicz, Piotr Sobolczyk.. - Gdańsk : Fundacja Terytoria Książki, 2021 2021
Książka: #Engagement : literarische Potentiale nach den Wenden. Band 2 / Gudrun Heidemann, Joanna Jabłkowska, Elżbieta Tomasi-Kapral (Hrsg.).. - Frankfurt a.M. : Peter Lang, Internationaler Verlag der Wissenschaften, 2020 DOI: 10.3726/b16430 2020
Artykuł: (16) Psyche : a mesosiderite-like asteroid? / M. Viikinkoski, P. Vernazza, J. Hanuš, H. Le Coroller, K. Tazhenova, B. Carry, M. Marsset, A. Drouard, F. Marchis, R. Fetick, T. Fusco, J. Ďurech, M. Birlan, J. Berthier, P. Bartczak, C. Dumas, J. Castillo-Rogez, F. Cipriani, F. Colas, M. Ferrais, J. Grice, E. Jehin, L. Jorda, M. Kaasalainen, A. Kryszczynska, P. Lamy, A. Marciniak T. Michalowski, P. Michel, M. Pajuelo, E. Podlewska-Gaca, T. Santana-Ros, P. Tanga, F. Vachier, A. Vigan, B. Warner, O. Witasse, and B. Yang. // Astronomy & Astrophysics. 2018, vol. 619 DOI: 10.1051/0004-6361/201834091 2018
Artykuł: (2367) Proposal to conserve Carex leersii, nom. cons. (Cyperaceae) against an additional name, C. cuprina / Jacob Koopman, Helena Więcław, Rafaël Govaerts. // Taxon. 2015, vol. 64 no. 4, s.847-848 DOI: 10.12705/644.19 2015
Artykuł: (2796) Proposal to conserve the name Carex krausei (Cyperaceae) with that spelling / Jacob Koopman, Helena Więcław, Rafaël Govaerts. // Taxon. 2021, vol. 70 iss. 1, s.205-206 DOI: 10.1002/tax.12433 2021
Artykuł: (Anty)przysłowia vel innowacje przysłowiowe w przestrzeni e-tekstów : przyczynek do paremiologii w perspektywie tekstologicznej / Tomasz Szutkowski. // Studia Rossica Posnaniensia. 2019, Vol. 44/2, s.169-185 DOI: 10.14746/strp.2019.44.2.16 2019
Artykuł: (Auto)biografia jako medium odzyskiwania tożsamości : doświadczenia Polonii argentyńskiej w świetle wspomnień emigrantów / Nina Pielacińska. // Studia Filologiczne Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. 2021, t. 34 cz.2, s.401-415 DOI: 10.25951/4746 2021
Książka: (Des)canonizadas : escritoras i personajes femeninos / editión Caterina Duraccio, Milagro Martín Clavijo, Juan Aguilar González.. - Sevilla : Benilde Ediciones, 2018 2018
Artykuł: (Mis)translation as a literary success / Marta Skwara. // Przekłady Literatur Słowiańskich. 2020, t. 10 cz. 1, s.29-46 DOI: 10.31261/PLS.2020.10.01.07 2020
Artykuł: (Na)pisanie i (od)czytanie (hiper)tekstu / Rafał Sidorowicz. // Refleksje : zachodniopomorski dwumiesięcznik oświatowy.. 2014, nr 5, s.18-20 2014
Artykuł: (Neo)liberalne uwikłania emancypacyjnego paradygmatu pedagogiki specjalnej / Marcin Wlazło. // Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej. 2015, 10, s.33-50 2015
Artykuł: (Nie) pewność na otrzymanie dotacji z perspektywy oceny eksperckiej / Anna Bera, Małgorzata Porada-Rochoń. // Ekonomiczne Problemy Usług.. 2013, nr 103, s.111-124 2013
Artykuł: (Nie)atrakcyjność edukacyjna tablicy interaktywnej (TI) w drodze do innowacyjności w pracy nauczyciela / Elżbieta Perzycka. // Dydaktyka informatyki. 2021, 16, s.90-99 2021
Rozdział: (Nie)codzienna rzeczywistość edukacji akademickiej w czasie pandemii : doświadczenia studentki i nauczycielki akademickiej / Lidia Marek, Magdalena Wlazło. - // W: Wyzwania i dylematy edukacyjno-zawodowe. 7 / redakcja naukowa Eunika Baron-Polańczyk, Aneta Klementowska. - Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Nauk Społecznych, 2021 2021
Książka: (Nie)męskość w tekstach kultury XIX - XXI wieku / pod redakcją Barbary Zwolińskiej, Krystiana Macieja Tomali.. - Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2019 2019
Rozdział: (Nie)możliwy dialog z Innym - pedagog wobec radykalizmu heterologii / Marcin Wlazło. - // W: Miejsce innego we współczesnych naukach o wychowaniu. Inny w przestrzeni społecznej / red. Beata Jachimczak, Katarzyna Pawelczak, Aneta Wojciechowska.. - Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydawnictwo Naukowe, 2014 2014
Książka: (Nie)obecne dziedzictwo : rozważania o Kręgu z Krzyżowej / pod redakcją Tomasza Skoniecznego.. - Wrocław : Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego, 2017 2017
Rozdział: (Nie)poprawność w komunikowaniu politycznym : zarys problemu / Katarzyna Zawadzka. - // W: Komunikowanie polityczne : podmioty, wartości, kanały przekazu : studia, szkice, komunikaty naukowe / red. nauk. Ewa Maj.. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2014 2014
Książka: (Nie)przezroczystość normalności w literaturze polskiej XX i XXI wieku / pod red. nauk. Hanny Gosk i Bożeny Karwowskiej.. - Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, cop, 2014 2014
Książka: (Nie)śmiertelnie / Bogumiła Żongołłowicz ; z komentarzem Artura Cembika.. - Wyd. 3. z komentarzem. - Toruń, Melbourne : Oficyna Wydawnicza Kucharski, 2018 2018
Rozdział: (Nie)trwałość struktury współpracy transgranicznej w Euroregionie Pomerania / Agnieszka Malkowska. - // W: Gospodarka i społeczeństwo w europejskiej perspektywie : nowe trendy i zjawiska w rozwoju społeczno-gospodarczym Polski i Unii Europejskiej / redakcja Krzysztof Luks, Izabela Seredocha.. - Elbląg : Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna, 2015 2015
Rozdział: (Nie)widzialność cudów / Andrzej Draguła. - // W: Cud / redakcja naukowa Krzysztof Polkowski.. - Gdańsk : Wydawnictwo Akademii Sztuk Pięknych, 2017 2017
Artykuł: (Nie)Zaufanie społeczne względem samodzielności edukacyjnej rodziców w homeschoolingu / Emilia Mazurek. // Przegląd Pedagogiczny. 2017, nr 2, s.88-105 2016
Książka: (P)o zaborach, (p)o wojnie, (p)o PRL : polski dyskurs postzależnościowy dawniej i dziś / pod red. Hanny Gosk i Ewy Kraskowskiej.. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop, 2013 2013
Artykuł: (Pełno)sprawni są bez szans : czyli crip studies we współczesnym kinie / Marcin Wlazło. // Niepełnosprawność : dyskursy pedagogiki specjalnej. 2018, nr 32, s.168-179 2018
Artykuł: (Pop)Historie polskich emisariuszy : komiksy / Krzysztof Lichtblau. // Narracje o Zagładzie. 2015, nr 1, s.329-337 2015
Artykuł: (Post) kapłańska opowieść o ukaraniu Mojżesza i Aarona (LB 20,1-13) : przyczynek do dyskusji nad Dokumentem P i jego późniejszymi uzupełnieniami / Janusz Lemański. // Colloquia Theologica Ottoniana. 2019, 1, s.73-98 DOI: 10.18276/cto.2019.1-05 2019
Artykuł: (Post-)deuteronomistyczny zakaz transwestytyzmu (Pwt 22,5)? : pytanie o jego właściwy sens i motywację / Janusz Lemański. // Collectanea Theologica. 2020, t. 90 nr 1, s.77-104 DOI: 10.21697/ct.2020.90.1.03 2020
Rozdział: (Post)romantyczna biografia Tomasza Beksińskiego / Marta Zofia Bukała. - // W: Romantyzm w kulturze popularnej / pod red. Danuty Dąbrowskiej, Magdaleny Litwin.. - Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2016 2016
Rozdział: (Re)konstruowanie przeszłości / Sławomir Iwasiów. - // W: Literatura w Szczecinie 1945-2015 : książki siedemdziesięciolecia / pod red. Sławomira Iwasiowa, Jerzego Madejskiego, Pawła Wolskiego. - Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2016 2016
Książka: (W) sieci modernizmu : historia literatury, poetyka, krytyka : prace ofiarowane Włodzimierzowi Boleckiemu / pod redakcją Agnieszki Kluby i Magdaleny Rembowskiej-Płuciennik.. - Warszawa : Instytut Badań Literackich, 2017 2017
Rozdział: (Wie) Kann man Kleinkindern über Flüchtlinge berichten? / Ewelina Ossowska-Kamińska. - // W: #Engagement : literarische Potentiale nach den Wenden. Band 2 / Gudrun Heidemann, Joanna Jabłkowska, Elżbieta Tomasi-Kapral (Hrsg.).. - Frankfurt a.M. : Peter Lang, Internationaler Verlag der Wissenschaften, 2020 DOI: 10.3726/b16430 2020
Rozdział: ... e siccome sei molto lontano, piu' forte ti scrivero : una canzone italiana in forma epistolare e la sua applicazione nell'insegnamento della lingua italiana L2 / Angelo Sollano. - // W: Teksty epistolarne w polskiej i europejskiej edukacji szkolnej / red. Beata Kędzia-Klebeko, Leszek Jazownik. - Szczecin, Zielona Góra : Księgarnia Akademicka, 2016 2016
Artykuł: ...Jest taka biblioteka... jest taki bibliotekarz / rozmowa z Danielem Ziarkowskim. // Bibliotekarz : miesięcznik Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich i Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy. 2019, nr 1, s.21-23 2019
Artykuł: ["Spoglądałam w otchłań życia. To, co tam ujrzałam nie było piękne" : Alexy Hennig von Lange dialog z rzeczywistością - recenzja] / Ewelina Kamińska-Ossowska. // Studia Niemcoznawcze – Studien zur Deutschkunde. 2018, t. 61 a, s.1127-1130 2018
Rozdział: [Aktywność turystyczna i rekreacyjna] : etapy rozwoju turystyki / Beata Meyer. - // W: Obsługa uczestników turystyki i rekreacji : wybrane aspekty / Beata Meyer redakcja naukowa. - Warszawa : Difin, 2015 2015
Rozdział: [Aktywność turystyczna i rekreacyjna] : podstawowe pojęcia / Katarzyna Orfin. - // W: Obsługa uczestników turystyki i rekreacji : wybrane aspekty / Beata Meyer redakcja naukowa. - Warszawa : Difin, 2015 2015
Rozdział: [Aktywność turystyczna i rekreacyjna] : proces rozwoju rekreacji / Katarzyna Orfin. - // W: Obsługa uczestników turystyki i rekreacji : wybrane aspekty / Beata Meyer redakcja naukowa. - Warszawa : Difin, 2015 2015
Rozdział: [Aktywność turystyczna i rekreacyjna] : główne determinanty aktywności turystycznej i rekreacyjnej / Anna Tokarz-Kocik. - // W: Obsługa uczestników turystyki i rekreacji : wybrane aspekty / Beata Meyer redakcja naukowa. - Warszawa : Difin, 2015 2015
Artykuł: [Alfabet Jana Pawła II - recenzja] / Edward Sienkiewicz. // Teologia w Polsce. 2018, nr 1 (12), s.209-212 2018
Artykuł: [Antropologia i edukacja : etnograficzne badania edukacyjne w tradycji amerykańskiej - recenzja] / Dariusz Kubinowski. // Edukacja Międzykulturowa. 2019, nr 2(11), s.305-310 DOI: 10.15804/em.2019.02.21 2019
Rozdział: [Aspekty prawne komercjalizacji] : komercjalizacja projektu badawczego / Anna Szwajlik. - // W: Zarządzanie projektem badawczym / redakcja naukowa Joanna Rzempała, Magdalena Pieńkos, Tomasz Leśniowski ; [zespół autorów Agata Mesjasz-Lech, Marlena Grabowska, Barbara Grabińska, Konrad Grabiński, Grażyna Trzpiot, Dominik Krężołek, Justyna Majewska, Sebastian Twaróg, Joanna Rzempała, Katarzyna Zioło, Anna Szwajlik, Andrzej Masiarek]. - Kraków : [Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Dział Obsługi Projektów Unijnych], 2015 2015
Artykuł: [Better with age: the psychology of successful aging - recenzja] / Magdalena Leszko. // Journal of Women & Aging. 2019, vol. 31 iss. 4, s.363-364 DOI: 10.1080/08952841.2019.1613144 2019