Publikacje

Filtry

Wyczyść
Publikacja (28501 do 28550 z 28551) Rok wydania
Rozdział: Żądanie sprzedaży lokalu w drodze licytacji : uwagi na tle art. 16 ustawy o własności lokali / Katarzyna Malinowska-Woźniak. - // W: Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi : księga jubileuszowa z okazji X-lecia Samorządu Komorniczego w Apelacji Szczecińskiej / redakcja naukowa Kinga Flaga-Gieruszyńska. - Sopot : Currenda, 2016 2016
Rozdział: Żądze ciała i ich poskramianie w czeskiej prozie parenetycznej XVI i XVII wieku / Klaudia Koczur-Lejk. - // W: Rozkosz w kulturze / red. Łukasz Wróblewski, Aleksandra Giza.. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2016 2016
Rozdział: Żebro z mojego żebra / Eliasz Rajzman; przekład Piotr Michałowski. - // W: Mech płonący : wiersze / Eliasz Rajzman.. - Szczecin : Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce, 2015 2015
Artykuł: Żeby Bóg nie odszedł wraz z dzieciństwem / Andrzej Draguła. // Życie Duchowe. 2018, nr 95, s.39-46 2018
Książka: Żegluga śródlądowa : Wisła / red. Agnieszka Chilmon ; autorzy tekstów: Maciej H. Grabowski [i in.].. - Warszawa] : Global Compact Poland, 2015 2015
Książka: Żegluga śródlądowa - Odra 2016 : w ramach programu Żegluga Śródlądowa 2015-2020 - Warszawa : Global Compact Poland, 2016 2016
Książka: Żelazny krok potężnych, zdyscyplinowanych szeregów : oblicze ideowo-polityczne środowiska "Zaczynu" (1936-1939) : studium z dziejów myśli politycznej piłsudczyków / Tomasz Sikorski. - Warszawa : Wydawnictwo von borowiecky, 2014 2014
Artykuł: Żelbetowa flota III Rzeszy na Pomorzu Zachodnim : historia i współczesność / Piotr Maliński. // Przegląd Uniwersytecki : pismo Uniwersytetu Szczecińskiego. 2019, nr 1-3 (314-316), s.70-72 2019
Rozdział: Żeromski reportażysta / Joanna Popławska. - // W: Przerabianie Żeromskiego / red. Tatiana Czerska. - Wrocław : Wydawnictwo Chronicon, 2016 2016
Rozdział: Żeromski w kadrach komiksowych / Krzysztof Lichtblau. - // W: Przerabianie Żeromskiego / red. Tatiana Czerska. - Wrocław : Wydawnictwo Chronicon, 2016 2016
Artykuł: Żerowanie na resztkach. : [Recenzja pracy: Pięćdziesiątka / Inga Iwasiów // 2016.] // Nowa Dekada Krakowska : dwumiesięcznik kulturalny. 2016, nr 1/2, s.136-138 2016
Artykuł: Żołnierz wobec wojny : refleksje nad etosem najemników okresu wojny trzydziestoletniej / Kamil Kaniuka. // Refleksje : zachodniopomorski dwumiesięcznik oświatowy.. 2014, nr 6, s.35-42 2014
Rozdział: Żołnierze na froncie kultury : o polsko-brytyjskich przypadkach w czasie II wojny światowej / Joanna Witkowska. - // W: Homo communicans : człowiek w przestrzeni komunikacji międzykulturowej. 5 / pod red. Barbary Rodziewicz, Krystyny Janaszek i Romana Gawarkiewicza ; Uniwersytet Szczeciński. - Szczecin : Volumina.pl, Daniel Krzanowski, 2015 2015
Książka: Żołnierze z Pomorza Zachodniego w Afganistanie : wspomnienia, relacje, refleksje / red. Grzegorz Ciechanowski. - Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Humanistycznego US Minerwa, 2015 2015
Książka: Żołnierze z Pomorza Zachodniego w komisjach rozjemczych i operacjach pokojowych ONZ : wspomnienia, relacje, refleksje / red. nauk. Grzegorz Ciechanowski. - Szczecin : Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Zapol Dmochowski, Sobczyk, 2013 2013
Książka: Żołnierze z Pomorza Zachodniego w rejonie Zatoki Perskiej / [red.] Grzegorz Ciechanowski. - Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Humanistycznego US "Minerwa", 2014 2014
Rozdział: Życie "miedzą w śmierć worane" : ekspresyjny wymiar choroby w liryce Ludwika Marii Staffa / Monika Sieradzka. - // W: Emocje, literatura, medycyna / pod redakcją Diany Saniewskiej.. - Kraków : Wydawnictwo Libron - Filip Lohner, cop, 2015 2015
Książka: Życie codzienne, gospodarka, kultura i społeczeństwo polskie w latach 1772-1918 : rozprawy z dziejów ziem polskich w okresie zaborów / pod redakcją Waldemara Łazugi i Damiana Szymczaka.. - Poznań : Instytut Historii UAM, 2015 2015
Rozdział: Życie gospodarcze / Edward Włodarczyk. - // W: Dzieje Szczecina. T. 3, 1806-1945 / pod red. Bogdana Wachowiaka. - Szczecin : Wydawnictwo "13 Muz", 1994 1994
Rozdział: Życie gospodarcze mieszkańców Sowna w XX wieku / Agnieszka Gut, Paweł Petrusiewicz. - // W: Z dziejów Sowna w XX wieku / pod red. Agnieszki Gut i Moniki Ogiewy-Sejnoty. - Szczecin, Stargard : Uniwersytet Szczeciński, Muzeum Archeologiczno-Historyczne, 2014 2014
Rozdział: Życie kobiet wschodniego i południowego pogranicza w XVI-XVII wieku : przyczynek do badań nad dziejami kobiety staropolskiej na ziemiach objętych zagrożeniem / Renata Gałaj-Dempniak. - // W: Aktywność publiczna kobiet na ziemiach polskich : wybrane zagadnienia / red. Tomasz Pudłocki, Katarzyna Sierakowska.. - Warszawa : Wydawnictwo Neriton, 2013 2013
Książka: Życie na przekór : młodzieżowa kontestacja systemu w ostatniej dekadzie PRL (1980-1989) : nowe tropy i pytania badawcze / red. Bartłomiej Noszczak.. - Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2016 2016
Książka: Życie na skraju : marginesy społeczne wielkiego miasta / red. nauk. Zbigniew Galor, Barbara Goryńska-Bittner, Sławomir Kalinowski. - Bielefeld : Societas Pars Mundi, 2014 2014
Rozdział: Życie na ziemi w kontekście kosmohydrosfery : woda w kosmosie, na ziemi i w żywych organizmach / Wiesław Dyk. - // W: Sozjologia Systemowa : człowiek i jego środowisko w aspekcie przyrodniczym, filozoficznym i teologicznym / pod red. Wiesława Dyka, Wiesława Skrzypczaka, Tadeusza Dyka.. - Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2016 2016
Rozdział: Życie polityczne Gryfic po roku 1945 / Radosław Ptaszyński. - // W: Gryfice : dzieje miasta : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Białeckiego.. - Szczecin ; Gryfice : Uniwersytet Szczeciński : Oficyna Wydawnicza Archiwum Państwowego "Dokument" ; Urząd Miasta, 2013 2013
Książka: Życie umowy konsumenckiej po uznaniu jej postanowienia za nieuczciwe na tle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE / redaktor Michał Romanowski ; autorzy: Ewa Bagińska, Iwona Karasek-Wojciechowicz, Maciej Kaliński, Zbigniew Kuniewicz, Zbigniew Ofiarski, Jerzy Pisuliński, Michał Romanowski.. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2017 2017
Książka: Życie w starości / red. nauk. Beata Bugajska.. - Szczecin : Zapol, 2007 2007
Artykuł: Życie wewnętrzne Hansa Grafa von Lehndorff w „Dzienniku wschodniopruskim” / Andrzej Sulikowski. // Konteksty Kultury. 2014, t. 11 nr 3, s.232-255 DOI: 10.4467/23531991KK.14.014.2875 2014
Książka: Życie wieczne : przyczynek do eschatologii filozoficznej / Ireneusz Ziemiński. - Poznań, Kraków : Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów W drodze, Kolegium Filozoficzno-Teologiczne Polskiej Prowincji Dominikanów, Fundacja "Dominikańskie Studium Filozofii i Teologii", 2013 2013
Książka: Życie wieczne : eschatologia filozoficzna : wokół książki Ireneusza Ziemińskiego / redakcja naukowa Mateusz Przanowski OP.. - Kraków : Fundacja "Dominikańskie Studium Filozofii i Teologii" : Kolegium Filozoficzno-Teologiczne Polskiej Prowincji Dominikanów, 2016 2016
Rozdział: Życie wieczne jako rzeczywistość wiary : filozoficzna uwaga na temat idei nieśmiertelności / Ireneusz Ziemiński. - // W: Życie wieczne : eschatologia filozoficzna : wokół książki Ireneusza Ziemińskiego / redakcja naukowa Mateusz Przanowski OP.. - Kraków : Fundacja "Dominikańskie Studium Filozofii i Teologii" : Kolegium Filozoficzno-Teologiczne Polskiej Prowincji Dominikanów, 2016 2016
Artykuł: Życie z pasją : Kazimierz Twardowski - filozof, nauczyciel, mistrz / Jacek Moroz. // Refleksje : zachodniopomorski dwumiesięcznik oświatowy.. 2015, nr 1, s.49-51 2015
Artykuł: Żyć to opowiadać o życiu : na marginesie Placu Wolności Krzysztofa Derdowskiego / Ireneusz Ziemiński. // Filo-Sofija. 2017, vol. 17 no. 39/2, s.205-226 2017
Rozdział: Żydowska prasa wobec nadchodzącej wojny : charakterystyka komunikacyjno-językowa "Naszego Przeglądu" na postawie numeru z dnia 1 września 1939 roku / Ewa Pajewska. - // W: Dyskursy trzeciego tysiąclecia. 3 / pod red. Beaty Afeltowicz i Ewy Pajewskiej. - Szczecin : Volumina.pl Daniel Krzanowski, 2015 2015
Książka: Żydowskie dziecko / red. Anna Jeziorkowska-Polakowska ; Agnieszka Karczewska.. - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, cop, 2013 2013
Rozdział: Żydzi i judaizm w Tradycji Kościoła i deklaracja Nostra aetate Soboru Watykańskiego II / Piotr Goniszewski. - // W: Sobór Watykański II (1962-1965) i jego wpływ na Kościół katolicki : perspektywa tradycjonalistyczna : zbiór studiów / pod redakcją naukową Przemysława Benkena i Arkadiusza Krawcewicza.. - Zabrze ; Tarnowskie Góry : Wydawnictwo inforteditions, 2018 2018
Książka: Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich. T. 6 / pod redakcją Stefana Gąsiorowskiego i Magdaleny Ruty ; Polska Akademia Umiejętności, Polskie Towarzystwo Studiów Żydowskich.. - Kraków : Polska Akademia Umiejętności, 2017 2017
Książka: Żydzi na Kresach Wschodnich w XIX i XX wieku / pod redakcją naukową Joanny Lusek.. - Bytom : Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, 2019 2019
Książka: Żydzi szczecińscy w świetle "Tygodnika Informacyjnego" - organu WKŻP w Szczecinie / Janusz Mieczkowski, Dorota Kowalewska.. - 2021. - Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Szczecińskiego ; Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce Oddział w Szczecinie, 2021 2021
Rozdział: Żył Polską / Tomasz Sikorski. - // W: Angielski łącznik : Albin Tybulewicz (1929-2014) / [redakcja: Krzysztof Niewiadomski, Maciej Jaworski].. - Warszawa : Muzeum Historii Polski, 2016 2016
Artykuł: Żywe słowa i puste obrazy. : [Recenzja pracy: [Kontrapunkt 2013] / Piotr Michałowski // 2013.] // Odra. 2013, nr 7-8, s.98-100 2013
Książka: Żywienie osób o zwiększonej aktywności fizycznej / Piotr Dominik, Ewa Szczepanowska. - Warszawa : Szkoła Główna Turystyki i Rekrteacji w Warszawie, 2017 2017
Książka: Żywność kulturowo przetworzona / redakcja Anna Gomóła, Barbara Bokus.. - Piaseczno : Studio Lexem, 2017 2017
Rozdział: Żywot uczonego (w internecie) / Jerzy Madejski. - // W: Od pióra do sieci : zmienne media literatury : studia / pod redakcją Piotra Michałowskiego. - Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2015 2015
Artykuł: ΛCDM suitably embedded in f(R) with a non-minimal coupling to matter / María Ortiz-Baños, Mariam Bouhmadi-López, Ruth Lazkoz, Vincenzo Salzano. // The European Physical Journal C : particles and fields. 2021, vol. 81 iss. 3 DOI: 10.1140/epjc/s10052-021-09004-z 2021
Książka: Актуальні проблеми психології особистості та міжособистісних взаємин, 23 квітня 2019 р : Матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції / За ред. С.Д. Максименка, Л.А. Онуфрієвої.. - Кам’янець-Подільський : Медобори-2006, 2019 2019
Książka: Навчання, виховання та розвитоку контексті життєвих перспектив особистостi : Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю (м.Бердянськ, Україна, 25 квітня 2019 року) / За заг. ред. О.В. Горецької.. - Бердянськ : БДПУ, 2019 2019
Rozdział: Оbraz kobiety w Kronice, to jest historyi wszytkiego świata Marcina Bielskiego / Dorota Kozaryn. - // W: Kobieta - w zwierciadle języka i kultury / pod redakcją Ałły Archangielskiej i Mirosławy Hordy. - Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2017 2017
Rozdział: Оranževyj cvet v sovremennom pol'skom i russkom âzykah : associacii i prototipy / Eva Komorovska, Danuta Stanulevič. - // W: Professional'no-orientirovannoe obyčenie âzykam : real'nost' i perspektivy. Sbornik statej učastnikov Ežegodnoj vserossijskoj naučno-praktičeskoj konferencii s meždunarodnym učastiem Sankt-Peterburg 18-19 fevralâ 2020 goda - Sankt-Peterburg : Izdatel'stvo Sankt-Peterburskogo Gosudarstvennogo Ekonomičeskogo Universiteta, 2020 2020
Książka: Сборник Научни четения на тема "Правни норми и правни принципи" - Сборник доклади от научна конференция, организирана от катедра "Теория и история на държавата и правото" и катедра "Наказателноправни науки" на ЮФ на СУ, проведена в София на 15 май 2017 г. / cъставители : Д. Вълчев, Пл. Панайотов, С. Гройсман, Кр. Манов. Scholarly Readings: Legal Norms and Legal Principles / editet by Daniel Valchev, Plamen Panayotov, Simeon Groysman, Krasimir Manov.. - Sofia : St. Kliment Ohridski University Press, 2017 2017