Publikacje

Filtry

Wyczyść
Publikacja (201 do 250 z 32079) Rok wydania
Rozdział: "Służyć modlitwą i bronią" : arcybiskup Absalon twórcą sukcesów militarnych Danii w drugiej połowie XII wieku / Krzysztof Guzikowski. - // W: Ecclesia et bellum : Kościół wobec wojny i zaangażowania militarnego duchowieństwa w wiekach średnich : studia / pod redakcją Radosława Koteckiego i Jacka Maciejewskiego.. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2016 2016
Rozdział: "Społeczne ramię służby zdrowia" : aktywność Polskiego Czerwonego Krzyża na Pomorzu Zachodnim (1945-1948) / Urszula Kozłowska. - // W: Nie tylko partia? : organizacje społeczne w Polsce Ludowej 1944-1989 : geneza, funkcjonowanie, znaczenie / pod redakcją Tadeusza Ruzikowskiego ; Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w Warszawie.. - Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2017 2017
Artykuł: "Sport dla wszystkich" w promocji zdrowia : (na przykładzie siłowni na świeżym powietrzu) / Małgorzata Paczyńska-Jędrycka, Paweł Eider. // Marketing i Rynek. 2015, r. 22 nr 11, s.269-274 2015
Artykuł: "Stabilność sektora finansów publicznych" w warunkach pandemii COVID-19 / Wojciech Bożek. // Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu. 2021, t. 9 nr 4, s.69-85 2021
Książka: "Stare i Nowe" problemy badawcze w geografii społeczno-ekonomicznej / pod red. Sławomira Sitka.. - Sosnowiec : Polskie Towarzystwo Geograficzne. Oddział Katowicki, 2018 2018
Książka: "Stare" i "nowe" w literaturze dla dzieci i młodzieży - małe formy narracyjne / pod redakcja Bożeny Olszewskiej i Olafa Pajączkowskiego ; Uniwersytet Opolski.. - Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2017 2017
Książka: "Stoję i patrzę na czym ten świat stoi" : o twórczości Ewy Lipskiej / redakcja Wojciech Ligęza, Aneta Piech-Klikowicz.. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2018 2018
Rozdział: "suche liście malowane henną..." - obrazy jesieni słowami malowane : na przykładzie poezji Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej / Joanna Rychter. - // W: Słowo, dźwięk, obraz / red. nauk. Elżbieta Skorupska-Raczyńska, Joanna Rutkowska ; Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim.. - Gorzów Wielkopolski : Wydawnictwo Akademii im. Jakuba z Paradyża, 2016 2016
Rozdział: "Synodaler Weg" Kościoła katolickiego w Niemczech : geneza i pierwszy etap / Grzegorz Chojnacki. - // W: O Kościele Jezusa Chrystusa - dzisiaj : księga pamiątkowa dydykowana księdzu Doktorowi Wojciechowi Wójtowiczowi / pod redakcją Edwarda Sienkiewicza, ; [ aut. : Edward Dajczak, Edward Sienkiewicz, Tadeusz Cynowa, Przemysław Artemiuk, Jarosław Babiński, Paweł Beyga, Grzegorz Chojnacki, Bogdan Czyżewski, Bogdan Ferdek, Marek Jagodziński, Paweł Jasina, Sylwester Jaśkiewicz, Krzysztof Kaucha, Sebastian Kowal, Jarosław Kupczak, Janusz Lemański, Radosław Mazur, Jarosław Moskałyk, Remigiusz Szauer, Janusz Szulist, Jerzy Szymik, Henryk Wejman, Zbigniew J. Werra, Janusz Wilk ]. - Koszalin, Poznań : Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego, Wydawnictwo Pallottinum, 2020 2020
Książka: "Szczecin czechosłowackim oknem na morza i oceany" : Szczecin w stosunkach polsko-czechosłowackich 1945-1989 / Anna Szczepańska-Dudziak.. - 2021. - Szczecin ; Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2021 2021
Rozdział: "Szli na Zachód osadnicy..." / Włodzimierz Durka. - // W: Kultura-tożsamość-rozwój : 75-lecie polskiego Pomorza Zachodniego : praca zbiorowa / pod red. Marka Tałasiewicza i Kazimierza Kozłowskiego.. - Szczecin : Wydawnictwo Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica, 2020 2020
Rozdział: "Śmierć Prezydenta" (1977 r.), "Zamach stanu" (1980 r.) : metamorfozy polskiej niepodległości w polskim filmie historycznym dekady Edwarda Gierka / Tomasz Sikorski. - // W: Amor patriae nostra lex : oblicza polskiej niepodległości w literaturze dokumentu osobistego, dydaktyce i edukacji historycznej : studia i materiały dedykowane profesor Barbarze Kubis z okazji pięćdziesięciolecia pracy naukowo-dydaktycznej / pod redakcją Anny Gołębiowskiej.. - Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2017 2017
Artykuł: "Świadectwo" (‘ēdût) w kapłańskiej koncepcji sanktuarium i przymierza : "Testimony" (‘ēdût) in the priestly concept of sanctuary and covenant / Janusz Lemański. // Verbum Vitae : półrocznik biblijno-teologiczny . 2015, nr 27, s.47-76 2015
Rozdział: "Święte niewiasty" Klementyny z Tańskich Hoffmanowej : kilka uwag ogólnych / Dorota Kozaryn. - // W: Donum amicitiae : księga jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Ewie Kołodziejek / pod redakcją Jolanty Ignatowicz-Skowrońskiej i Rafała Sidorowicza. - Szczecin : Volumina.pl Daniel Krzanowski, 2016 2016
Rozdział: "Tajemnice alkowy" w słownikach i w tekstach / Jolanta Ignatowicz-Skowrońska. - // W: Homo communicans : čelovek v prostranstve mežkul'turnoj kommunikacii. 3 / pod red. Kristiny Ânašek, Jolanty Miturskoj-Boânovskoj.. - Ŝecin : Volumina.pl Daniel Krzanowski, 2013 2013
Książka: "Tax sovereignty and the concept of fiscal rule-making in the countries of Central and Eastern Europe" : conference poceedings / Marina Sentsova (Karaseva), Eugeniusz Ruskowski, Aleksei Paul, Michal Radvan (eds.).. - Voronezh : Voronezh State University. Faculty of Law, 2018 2018
Rozdział: "Teatr mój widzę ogromny..." : Medal za Zasługi dla Miasta Szczecina dla Anny Augustynowicz / Urszula Chęcińska. - // W: Kronika Szczecina 2016 / [redakcja Urszula Chęcińska, Tomasz Czapiewski].. - Szczecin : Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego, 2017 2017
Artykuł: "Tego milczenia dłużej tolerować nie można" : dziennik z podziemia Barbary Temkin-Bermanowej / Ewelina Tota. // Refleksje : zachodniopomorski dwumiesięcznik oświatowy.. 2013, nr 6, s.24-29 2013
Rozdział: "The Edward Curtis Project" Marie Clements i Rity Leistner : kobiecy teatr stereotypów / Kalina Kukiełko-Rogozińska. - // W: Miejsce pracy przyszłości - kobiety w organizacjach / pod red. Agnieszki Kołodziej-Durnaś i Karoliny Izdebskiej ; [Jolanta Gładys-Jakóbik, Sławomir Banaszak, Aleksandra Piekarska, Anna Ścibior-Butrym, Aleksandra Sileńska, Agata Krasowska, Aleksandra Drabina-Różewicz, Roland Łukasiewicz, Sławomira Kamińska-Berezowska, Anna Kozłowska, Andrzej Kokiel, Michał Urbas, Piotr Zbieranek, Ewelina Banaszek, Jakub Walczyk, Agnieszka Banach, Kalina Kukiełko-Rogozińska, Krystyna Leśniak-Moczuk]. - Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2020 2020
Rozdział: "The general with ramrod-straight posture and dark glasses” : wizerunek gen. Wojciecha Jaruzelskiego w "The New York Times" / Radosław Ptaszyński. - // W: Suweren, zwierzchnik, reprezentant państwa : głowa państwa w polskiej współczesnej refleksji politycznej : studia politologiczne / pod red. Radosława Ptaszyńskiego i Tomasza Sikorskiego. - Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2013 2013
Artykuł: "Time for wisdom" : the relationship between wisdom and the time perspetive / Celina Timoszyk-Tomczak, Małgorzata Szcześniak. // Socialization & Human Development : international scientific journal. 2020, vol.1 nr 1, s.107-121 DOI: 10.37096/SHDISJ-20-1.1-0010 2020
Książka: "To urzeczywistniajcie w Kościele, co w Chrystusie Jezusie" Flp 2,5 : księga pamiątkowa dla Księdza Profesora Jana Flisa w 70. rocznicę urodzin / pod. red. Piotra Goniszewskiego, Cezarego Korca. - Szczecin : volumina.pl, 2015 2015
Artykuł: "To znaczy, że wygraliśmy czy przegraliśmy?" : rozważania o komunikacji z nieprofesjonalnymi uczestnikami postępowania sądowego na podstawie badań empirycznych / Karolina Gmerek. // Państwo i Prawo. 2020, nr 8, s.55-68 2020
Rozdział: "Trudno jest ulepić nauczyciela" : problematyka kształcenia nauczycieli na łamach czasopisma "Wychowanie" w latach 1958-1973 / Joanna Król. - // W: Zachować dla przyszłości : sprawy szkolnictwa, oświaty i opieki w przekazie prasowym XIX i początków XX wieku / pod redakcją Iwonny Michalskiej i Grzegorza Michalskiego.. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018 2018
Rozdział: "Trzymamy straż nad Odrą" siedemdziesiąt lat później / Radosław Ptaszyński. - // W: Kronika Szczecina 2016 / [redakcja Urszula Chęcińska, Tomasz Czapiewski].. - Szczecin : Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego, 2017 2017
Książka: "Tu jestem / zamieszkuję własne życie" : studia i szkice o twórczości Anny Frajilch / pod redakcją Wojciecha Ligęzy, Jolanty Pasterskiej.. - Kraków : Księgarnia Akademicka, 2018 2018
Artykuł: "Two Poets" in Czesław Miłosz’s Unknown Letters and Other Writings / Marta Skwara. // Rocznik Komparatystyczny. 2013, nr 4, s.175-203 2013
Artykuł: "Twórczość obca nam klasowo" - analiza komunikacyjno-językowa doniesień agenturalnych, informacji, notatek i uwag osobowych źródeł informacji (OZI) o środowisku literackim w latach 1956-1990 / Ewa Pajewska. // Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza. 2020, t. 27 nr 1, s.149-162 DOI: 10.14746/pspsj.2020.27.1.10 2020
Rozdział: "Twórczy" status nauczyciela akademickiego w świetle prawa o szkolnictwie wyższym i nauce oraz prawa autorskiego / Dorota Sokołowska. - // W: Własność intelektualna a dziedzictwo kulturowe / red. M. Jankowska, P. Gwoździewicz-Matan, P. Stec.. - Warszawa : Wydawnictwo IUS PUBLICUM, 2020 2020
Rozdział: "Tygodnik Powszechny" Jerzego Turowicza wobec literatury : medium prawie doskonałe / Andrzej Sulikowski. - // W: Od pióra do sieci : zmienne media literatury : studia / pod redakcją Piotra Michałowskiego. - Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2015 2015
Rozdział: "Tyle czułości wobec ludzi, świata..." / Aleksandra Grzemska, Inga Iwasiów, Adam Lipszyc, Anna Nasiłowska, Jakub Skurtys, Marta Bukowiecka. - // W: "życie prze" / redakcja Maciej Byliniak, Agnieszka Karpowicz, Piotr Sobolczyk.. - Gdańsk : Fundacja Terytoria Książki, 2021 2021
Artykuł: "Tylko Rock" 1991-2002 / Artur Trudzik. // Zeszyty Prasoznawcze. 2014, nr 3, s.565-591 2014
Artykuł: "Uczta Babette" / Grzegorz Pełczyński. // Pielgrzym Polski : [pismo poświęcone myśli religijnej i społecznej]. 2013, nr 11-12 (889-890), s.10-10 2013
Artykuł: "Uradowałem się, gdy mi powiedziano : Pójdziemy do domu Pańskiego (Ps 122,1)" : formacja liturgiczna młodzieży / Radosław Mazur. // Rocznik Skrzatuski. 2020, t. 8, s.203-215 2020
Artykuł: "Victoria Parthica" w mennictwie cesarza Trajana / Hadrian L. Kryśkiewicz. // Studenckie Zapiski Historyczne. 2013, z. 6, s.57-84 2013
Rozdział: "Virtus vs ratio" : August i koncepcja polityki bezpieczeństwa państwa rzymskiego wobec Partii (ok. 31 p.n.e. - 14 n.e.) / Hadrian Ludwik Kryśkiewicz. - // W: Wojna, wojsko, bezpieczeństwo poprzez stulecia i epoki : studia i materiały / redakcja Andrzej Aksamitowski, Renata Gałaj-Dempniak, Henryk Walczak, Andrzej Wojtaszak. - Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Humanistycznego US Minerwa, 2016 2016
Rozdział: "Volk ohne Jugend" : strach przed starością demograficzną narodu niemieckiego (a młodością polskiego) na przykładzie poglądów Friedricha Burgdörfera / Dariusz K. Chojecki. - // W: Ludzie starzy i starość na ziemiach polskich od XVIII do XXI wieku (na tle porównawczym) / pod redakcją Agnieszki Janiak-Jasińskiej, Katarzyny Sierakowskiej, Andrzeja Szwarca.. - Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2016 2016
Książka: "Vorn die Ostsee, hinten die Friedrichstraße” : Tucholsky, die Ostsee und Polen : Dokumentation der Tagung in Szczecin 2016 / herausgegeben von Ian King, Dorota Sośnicka und Bartosz Wójcik ; im Auftrag der Kurt Tucholsky-Gesellschaft. - Leipzig-Weissenfels : Verlag Ille & Riemer, 2017 2017
Rozdział: "w moim pokoju" / Daniel Ziarkowski. - // W: Wzruszyłem się i zdenerwowałem troszkę też : wiersze nagrodzone i wyróżnione w XXII Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim im. Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej - Katowice : Miejski Dom Kultury "Szopienice - Giszowiec", 2015 2015
Artykuł: "We własnym imieniu..." - autonomia i samorzecznictwo osób niepełnosprawnych wobec wyzwań kultury (neo)liberalnej / Marcin Wlazło. // Niepełnosprawność : dyskursy pedagogiki specjalnej. 2015, nr 19, s.43-53 2015
Artykuł: "Wieczni prezydenci” są do pokonania : spostrzeżenia po wyborach 2014 r / Maciej Drzonek. // Studia Politicae Universitatis Silesiensis. 2015, T. 15, s.209-219 2015
Rozdział: "Wielki dramat krwi i ognia, polska rewolucja, wielka i święta sprawa" : czyli jak redaktorzy pism tajnych okresu powstania styczniowego nazywali walkę o wolność / Leonarda Mariak. - // W: Powstanie styczniowe w polskiej myśli humanistycznej : dziedzictwo w kulturze, języku, literaturze, sztuce i prasie / red. nauk. Joanna Rychter, Leonarda Mariak. - Gorzów Wielkopolski : Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża, 2013 2013
Rozdział: "Wo dieses Spiel herkommt, ist unbekannt" : "Niebko" von Brygida Helbig als Beispiel der Narration über deutsch-polnische Beziehungen / Sławomir Iwasiów. - // W: Die Erfahrung der Grenze des Grenzraumes : das polnisch-deutsche Gebiet Pommern in der Geschichte, Literatur und Kultur / wissenschaftliche Redaktion Paweł Wolski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014 2014
Artykuł: "Woda oczyszczenia" i jej parakultowe zastosowanie (Lb 19,1-22) jako problem egzegetyczny i teologiczny / Janusz Lemański. // Colloquia Theologica Ottoniana. 2020, nr 36, s.221-260 DOI: 10.18276/cto.2020.36-11 2020
Rozdział: "Work-life balance" and its importance for the work process in the hospitality industry : a perspective of generation Y employees / Aleksandra Grobelna, Anna Tokarz-Kocik. - // W: 16th International Scientific Conference on Economic and Social Development - “The Legal Challenges of Modern World”, Split, 1-2 September 2016 : book of proceedings / eds: Zeljka Primorac, Candida Bussoli and Nicholas Recker - Varazdin ; Split ; Koprivnica : Varazdin Development and Entrepreneurship Agency ; University of Split. Faculty of Law ; University North, 2016 2016
Artykuł: "Wpływy i sztuka narodowa” Józefa Czapskiego wobec sporów o pryncypia epoki / Diana Wasilewska. // Quart : kwartalnik Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego. 2013, nr 2 (28), s.55-61 2013
Rozdział: "Wróćcie jutro do pracy" / Patrycja Megger. - // W: Literatura w Szczecinie 1945-2015 : książki siedemdziesięciolecia / pod red. Sławomira Iwasiowa, Jerzego Madejskiego, Pawła Wolskiego. - Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2016 2016
Rozdział: "Wskaźniki sektorowe" w ocenie płynności finansowej przedsiębiorstw / Wanda Skoczylas. - // W: Metodyczne aspekty badań w rachunkowości / [Red. nauk. H.Lelusz.]. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2014 2014
Rozdział: "Wydarzenie skupiające" jako pojęcie naukowe w obszarze teorii polityki / Tomasz Czapiewski. - // W: Współczesne zagrożenia a polityka publiczna / pod redakcją naukową Henryka Ćwięka, Anny Zasuń.. - Częstochowa : Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza, 2015 2015
Artykuł: "Wyjść z cienia, wydostać się z szafy i piwnicy" : międzynarodowy program literacko-tłumaczeniowy TransStar Europa i jego wpływ na recepcję literatury niemieckojęzycznej XX i XXI wieku w Polsce / Karolina Matuszewska. // Transfer. Reception Studies. 2016, t. 1, s.255-271 DOI: 10.16926/trs.2016.01.13 2016