Publikacje

Filtry

Wyczyść
Publikacja (201 do 250 z 28551) Rok wydania
Rozdział: "Święte niewiasty" Klementyny z Tańskich Hoffmanowej : kilka uwag ogólnych / Dorota Kozaryn. - // W: Donum amicitiae : księga jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Ewie Kołodziejek / pod redakcją Jolanty Ignatowicz-Skowrońskiej i Rafała Sidorowicza. - Szczecin : Volumina.pl Daniel Krzanowski, 2016 2016
Rozdział: "Tajemnice alkowy" w słownikach i w tekstach / Jolanta Ignatowicz-Skowrońska. - // W: Homo communicans : čelovek v prostranstve mežkul'turnoj kommunikacii. 3 / pod red. Kristiny Ânašek, Jolanty Miturskoj-Boânovskoj.. - Ŝecin : Volumina.pl Daniel Krzanowski, 2013 2013
Książka: "Tax sovereignty and the concept of fiscal rule-making in the countries of Central and Eastern Europe" : conference poceedings / Marina Sentsova (Karaseva), Eugeniusz Ruskowski, Aleksei Paul, Michal Radvan (eds.).. - Voronezh : Voronezh State University. Faculty of Law, 2018 2018
Rozdział: "Teatr mój widzę ogromny..." : Medal za Zasługi dla Miasta Szczecina dla Anny Augustynowicz / Urszula Chęcińska. - // W: Kronika Szczecina 2016 / [redakcja Urszula Chęcińska, Tomasz Czapiewski].. - Szczecin : Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego, 2017 2017
Artykuł: "Tego milczenia dłużej tolerować nie można" : dziennik z podziemia Barbary Temkin-Bermanowej / Ewelina Tota. // Refleksje : zachodniopomorski dwumiesięcznik oświatowy.. 2013, nr 6, s.24-29 2013
Rozdział: "The Edward Curtis Project" Marie Clements i Rity Leistner : kobiecy teatr stereotypów / Kalina Kukiełko-Rogozińska. - // W: Miejsce pracy przyszłości - kobiety w organizacjach / pod red. Agnieszki Kołodziej-Durnaś i Karoliny Izdebskiej ; [Jolanta Gładys-Jakóbik, Sławomir Banaszak, Aleksandra Piekarska, Anna Ścibior-Butrym, Aleksandra Sileńska, Agata Krasowska, Aleksandra Drabina-Różewicz, Roland Łukasiewicz, Sławomira Kamińska-Berezowska, Anna Kozłowska, Andrzej Kokiel, Michał Urbas, Piotr Zbieranek, Ewelina Banaszek, Jakub Walczyk, Agnieszka Banach, Kalina Kukiełko-Rogozińska, Krystyna Leśniak-Moczuk]. - Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2020 2020
Rozdział: "The general with ramrod-straight posture and dark glasses” : wizerunek gen. Wojciecha Jaruzelskiego w "The New York Times" / Radosław Ptaszyński. - // W: Suweren, zwierzchnik, reprezentant państwa : głowa państwa w polskiej współczesnej refleksji politycznej : studia politologiczne / pod red. Radosława Ptaszyńskiego i Tomasza Sikorskiego. - Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2013 2013
Artykuł: "Time for wisdom" : the relationship between wisdom and the time perspetive / Celina Timoszyk-Tomczak, Małgorzata Szcześniak. // Socialization & Human Development : international scientific journal. 2020, vol.1 nr 1, s.107-121 DOI: 10.37096/SHDISJ-20-1.1-0010 2020
Książka: "To urzeczywistniajcie w Kościele, co w Chrystusie Jezusie" Flp 2,5 : księga pamiątkowa dla Księdza Profesora Jana Flisa w 70. rocznicę urodzin / pod. red. Piotra Goniszewskiego, Cezarego Korca. - Szczecin : volumina.pl, 2015 2015
Artykuł: "To znaczy, że wygraliśmy czy przegraliśmy?" : rozważania o komunikacji z nieprofesjonalnymi uczestnikami postępowania sądowego na podstawie badań empirycznych / Karolina Gmerek. // Państwo i Prawo. 2020, nr 8, s.55-68 2020
Rozdział: "Trudno jest ulepić nauczyciela" : problematyka kształcenia nauczycieli na łamach czasopisma "Wychowanie" w latach 1958-1973 / Joanna Król. - // W: Zachować dla przyszłości : sprawy szkolnictwa, oświaty i opieki w przekazie prasowym XIX i początków XX wieku / pod redakcją Iwonny Michalskiej i Grzegorza Michalskiego.. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018 2018
Rozdział: "Trzymamy straż nad Odrą" siedemdziesiąt lat później / Radosław Ptaszyński. - // W: Kronika Szczecina 2016 / [redakcja Urszula Chęcińska, Tomasz Czapiewski].. - Szczecin : Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego, 2017 2017
Książka: "Tu jestem / zamieszkuję własne życie" : studia i szkice o twórczości Anny Frajilch / pod redakcją Wojciecha Ligęzy, Jolanty Pasterskiej.. - Kraków : Księgarnia Akademicka, 2018 2018
Artykuł: "Two Poets" in Czesław Miłosz’s Unknown Letters and Other Writings / Marta Skwara. // Rocznik Komparatystyczny. 2013, nr 4, s.175-203 2013
Artykuł: "Twórczość obca nam klasowo" - analiza komunikacyjno-językowa doniesień agenturalnych, informacji, notatek i uwag osobowych źródeł informacji (OZI) o środowisku literackim w latach 1956-1990 / Ewa Pajewska. // Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza. 2020, t. 27 nr 1, s.149-162 DOI: 10.14746/pspsj.2020.27.1.10 2020
Rozdział: "Twórczy" status nauczyciela akademickiego w świetle prawa o szkolnictwie wyższym i nauce oraz prawa autorskiego / Dorota Sokołowska. - // W: Własność intelektualna a dziedzictwo kulturowe / red. M. Jankowska, P. Gwoździewicz-Matan, P. Stec.. - Warszawa : Wydawnictwo IUS PUBLICUM, 2020 2020
Rozdział: "Tygodnik Powszechny" Jerzego Turowicza wobec literatury : medium prawie doskonałe / Andrzej Sulikowski. - // W: Od pióra do sieci : zmienne media literatury : studia / pod redakcją Piotra Michałowskiego. - Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2015 2015
Rozdział: "Tyle czułości wobec ludzi, świata..." / Aleksandra Grzemska, Inga Iwasiów, Adam Lipszyc, Anna Nasiłowska, Jakub Skurtys, Marta Bukowiecka. - // W: "życie prze" / redakcja Maciej Byliniak, Agnieszka Karpowicz, Piotr Sobolczyk.. - Gdańsk : Fundacja Terytoria Książki, 2021 2021
Artykuł: "Tylko Rock" 1991-2002 / Artur Trudzik. // Zeszyty Prasoznawcze. 2014, nr 3, s.565-591 2014
Artykuł: "Uczta Babette" / Grzegorz Pełczyński. // Pielgrzym Polski : [pismo poświęcone myśli religijnej i społecznej]. 2013, nr 11-12 (889-890), s.10-10 2013
Artykuł: "Uradowałem się, gdy mi powiedziano : Pójdziemy do domu Pańskiego (Ps 122,1)" : formacja liturgiczna młodzieży / Radosław Mazur. // Rocznik Skrzatuski. 2020, t. 8, s.203-215 2020
Artykuł: "Victoria Parthica" w mennictwie cesarza Trajana / Hadrian L. Kryśkiewicz. // Studenckie Zapiski Historyczne. 2013, z. 6, s.57-84 2013
Rozdział: "Virtus vs ratio" : August i koncepcja polityki bezpieczeństwa państwa rzymskiego wobec Partii (ok. 31 p.n.e. - 14 n.e.) / Hadrian Ludwik Kryśkiewicz. - // W: Wojna, wojsko, bezpieczeństwo poprzez stulecia i epoki : studia i materiały / redakcja Andrzej Aksamitowski, Renata Gałaj-Dempniak, Henryk Walczak, Andrzej Wojtaszak. - Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Humanistycznego US Minerwa, 2016 2016
Rozdział: "Volk ohne Jugend" : strach przed starością demograficzną narodu niemieckiego (a młodością polskiego) na przykładzie poglądów Friedricha Burgdörfera / Dariusz K. Chojecki. - // W: Ludzie starzy i starość na ziemiach polskich od XVIII do XXI wieku (na tle porównawczym) / pod redakcją Agnieszki Janiak-Jasińskiej, Katarzyny Sierakowskiej, Andrzeja Szwarca.. - Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2016 2016
Książka: "Vorn die Ostsee, hinten die Friedrichstraße” : Tucholsky, die Ostsee und Polen : Dokumentation der Tagung in Szczecin 2016 / herausgegeben von Ian King, Dorota Sośnicka und Bartosz Wójcik ; im Auftrag der Kurt Tucholsky-Gesellschaft. - Leipzig-Weissenfels : Verlag Ille & Riemer, 2017 2017
Rozdział: "w moim pokoju" / Daniel Ziarkowski. - // W: Wzruszyłem się i zdenerwowałem troszkę też : wiersze nagrodzone i wyróżnione w XXII Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim im. Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej - Katowice : Miejski Dom Kultury "Szopienice - Giszowiec", 2015 2015
Artykuł: "We własnym imieniu..." - autonomia i samorzecznictwo osób niepełnosprawnych wobec wyzwań kultury (neo)liberalnej / Marcin Wlazło. // Niepełnosprawność : dyskursy pedagogiki specjalnej. 2015, nr 19, s.43-53 2015
Artykuł: "Wieczni prezydenci” są do pokonania : spostrzeżenia po wyborach 2014 r / Maciej Drzonek. // Studia Politicae Universitatis Silesiensis. 2015, T. 15, s.209-219 2015
Rozdział: "Wielki dramat krwi i ognia, polska rewolucja, wielka i święta sprawa" : czyli jak redaktorzy pism tajnych okresu powstania styczniowego nazywali walkę o wolność / Leonarda Mariak. - // W: Powstanie styczniowe w polskiej myśli humanistycznej : dziedzictwo w kulturze, języku, literaturze, sztuce i prasie / red. nauk. Joanna Rychter, Leonarda Mariak. - Gorzów Wielkopolski : Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża, 2013 2013
Rozdział: "Wo dieses Spiel herkommt, ist unbekannt" : "Niebko" von Brygida Helbig als Beispiel der Narration über deutsch-polnische Beziehungen / Sławomir Iwasiów. - // W: Die Erfahrung der Grenze des Grenzraumes : das polnisch-deutsche Gebiet Pommern in der Geschichte, Literatur und Kultur / wissenschaftliche Redaktion Paweł Wolski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014 2014
Artykuł: "Woda oczyszczenia" i jej parakultowe zastosowanie (Lb 19,1-22) jako problem egzegetyczny i teologiczny / Janusz Lemański. // Colloquia Theologica Ottoniana. 2020, nr 36, s.221-260 DOI: 10.18276/cto.2020.36-11 2020
Rozdział: "Work-life balance" and its importance for the work process in the hospitality industry : a perspective of generation Y employees / Aleksandra Grobelna, Anna Tokarz-Kocik. - // W: 16th International Scientific Conference on Economic and Social Development - “The Legal Challenges of Modern World”, Split, 1-2 September 2016 : book of proceedings / eds: Zeljka Primorac, Candida Bussoli and Nicholas Recker - Varazdin ; Split ; Koprivnica : Varazdin Development and Entrepreneurship Agency ; University of Split. Faculty of Law ; University North, 2016 2016
Artykuł: "Wpływy i sztuka narodowa” Józefa Czapskiego wobec sporów o pryncypia epoki / Diana Wasilewska. // Quart : kwartalnik Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego. 2013, nr 2 (28), s.55-61 2013
Rozdział: "Wróćcie jutro do pracy" / Patrycja Megger. - // W: Literatura w Szczecinie 1945-2015 : książki siedemdziesięciolecia / pod red. Sławomira Iwasiowa, Jerzego Madejskiego, Pawła Wolskiego. - Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2016 2016
Rozdział: "Wskaźniki sektorowe" w ocenie płynności finansowej przedsiębiorstw / Wanda Skoczylas. - // W: Metodyczne aspekty badań w rachunkowości / [Red. nauk. H.Lelusz.]. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2014 2014
Rozdział: "Wydarzenie skupiające" jako pojęcie naukowe w obszarze teorii polityki / Tomasz Czapiewski. - // W: Współczesne zagrożenia a polityka publiczna / pod redakcją naukową Henryka Ćwięka, Anny Zasuń.. - Częstochowa : Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza, 2015 2015
Artykuł: "Wyjść z cienia, wydostać się z szafy i piwnicy" : międzynarodowy program literacko-tłumaczeniowy TransStar Europa i jego wpływ na recepcję literatury niemieckojęzycznej XX i XXI wieku w Polsce / Karolina Matuszewska. // Transfer. Reception Studies. 2016, t. 1, s.255-271 DOI: 10.16926/trs.2016.01.13 2016
Książka: "Wykluczeni" ludzie marginesu w kinematografii światowej : zbiór studiów / pod redakcją Macieja Kowalskiego i Tomasza Sikorskiego.. - Radzymin ; Warszawa : Wydawnictwo von borowiecky, 2017 2017
Artykuł: "Wymiana handlowa" na granicy polsko-niemieckiej na przykładzie regionu szczecińskiego w latach 1980-1989 / Grzegorz Racinowski. // Rocznik Chojeński : pismo historyczno-społeczne. 2014, t. 6, s.165-178 2014
Artykuł: "Wytrącanie z drętwoty zapomnienia". : [Recenzja pracy: Metonimie Zagłady / Marta Cuber // 2013.Katowice.] // Nowe Książki : przegląd nowości wydawniczych. 2013, nr 12, s.63-64 2013
Rozdział: "Wyznajemy zasady narodowe polskie i uniwersalne katolickie" : Stronnictwo Narodowe na emigracji (1939-1992) : zarys działalności i myśli politycznej / Tomasz Sikorski. - // W: Angielski łącznik : Albin Tybulewicz (1929-2014) / [redakcja: Krzysztof Niewiadomski, Maciej Jaworski].. - Warszawa : Muzeum Historii Polski, 2016 2016
Artykuł: "Yes, in Crisis We Pray” : the Role of Prayer in Coping with Pandemic Fears / Roman Szałachowski, Wioletta Tuszyńska-Bogucka. // Religions. 2021, vol. 12 iss.10 DOI: 10.3390/rel12100824 2021
Książka: "Yn llawen, yn llawn iaith" : proceedings of the 6th International Colloquium of Societas Celto-Slavica / Dafydd Johnston, Elen Parina and maxim Fomin (ed.). - Aberystwyth : University of Wales Centre for Advanced Welsh and Celtic Studies, 2015 2015
Artykuł: "Zakochany Goethe" : wokół filmowej interpretacji "Cierpień młodego Wertera" / Ewelina Monika Kamińska. // Rocznik Komparatystyczny. 2014, nr 5, s.353-369 2014
Artykuł: "Zanurzanie się" w przeszłość, czyli kilka uwag o edukacyjnych aspektach muzeów narracyjnych / Małgorzata Machałek. // Muzealnictwo. 2016, nr 57, s.132-138 DOI: 10.5604/04641086.1212207 2016
Rozdział: "Zasmucam się na widok masy czekającej na śmierć" : zagłada w oczach Rutki Laskier / Ewelina Konopczyńska-Tota. - // W: Żydowskie dziecko / red. Anna Jeziorkowska-Polakowska ; Agnieszka Karczewska.. - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, cop, 2013 2013
Rozdział: "Zęby mi powypadały...". Jerzy Turowicz jako epistolograf / Jerzy Madejski. - // W: Stulecie urodzin Jerzego Turowicza / red. Joanna i Andrzej Sulikowscy.. - Szczecin : Volumina.pl Daniel Konarzewski, 2015 2015
Rozdział: "Zieleń Szczecina orzeźwia..." : "Polonizacja" w autobiografii Stanisława Helsztyńskiego / Jerzy Madejski. - // W: Autobiografie (po)graniczne) / pod red. Ingi Iwasiów i Tatiany Czerskiej. - Kraków : Universitas, 2016 2016
Rozdział: "Zielony rynek" - giełda towarowa / Yuriy Bilan. - // W: Mikroekonomia : studia przypadków / pod red. Tomasza Bernata. - Szczecin : Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, 2013 2013
Rozdział: "Ziemia rozdarta" : literatura szczecińska w latach sześćdziesiątych XX wieku / Sławomir Iwasiów. - // W: Literatura a polityka : Casus Pomorza i Kaszub ; praca monograficzna / pod red. Daniela Kalinowskiego.. - Słupsk : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej, 2018 2018