Publikacje

Filtry

Wyczyść
Publikacja (151 do 200 z 28551) Rok wydania
Książka: "Piekło i niebo Polaków" : powstania narodowe, bunty i rewolucje : inspiracje - kontynuacje - spory - pamięć. T. 2 / pod red. Tomasza Sikorskiego, Michała Śliwy, Adama Wątora. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN, 2014 2014
Książka: "Piekło i niebo Polaków" : powstania narodowe, bunty i rewolucje : inspiracje - kontynuacje - spory - pamięć. T. 1 / pod red. Tomasza Sikorskiego, Michała Śliwy, Adama Wątora. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2014 2014
Książka: "Piosenki prawdziwe" w kulturze PRL-u : studia / pod red. Ewy Paczoskiej i Dawida Marii Osińskiego.. - Warszawa : nakł. Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2013 2013
Rozdział: "Po pierwsze uwierzyć!" : determinanty pracy środowiskowej wśród dzieci i młodzieży zagrożonej / Barbara Chojnacka. - // W: Zagrożenia w rozwoju dzieci i młodzieży. T. 2, Edukacja jako życiowa szansa czy źródło szans utraconych? / redakcja Andrzej Olubiński, Monika Suska-Kuźmicka, Damian Labiak.. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2018 2018
Rozdział: "Polska Bałtycka" w poglądach geopolitycznych Henryka Bagińskiego (1888-1973) : zarys koncepcji / Tomasz Sikorski. - // W: Morze i problematyka morska w polskiej myśli politycznej (XIX-XXI wiek) : studia i rozprawy / pod. red. Tomasza Sikorskiego, Adama Wątora. - Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Humanistycznego US Minerwa, 2014 2014
Artykuł: "Polski orzeł na tle szwajcarskiego krzyża" : refleksje na temat recepcji współczesnej niemieckojęzycznej literatury szwajcarskiej w Polsce w nawiązaniu do utworu Reto Hänny’ego „Am Boden des Kopfes. Verwirrungen eines Mitteleuropäers in Mitteleuropa” / Dorota Sośnicka. // Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Studia Neofilologiczne. 2015, z. 11, s.193-212 DOI: 10.16926/sn.2015.11.12 2015
Książka: "Portret kobiecy" : Polki w realiach epoki. T. 1 / red. nauk. Maria Korybut-Marciniak, Marta Zbrzeźniak.. - Łódź ; Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego ; Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 2014 2014
Artykuł: "Post-koine", czyli Anity Jarzyny projekt krytyki nieantropocentrycznej / Tatiana Czerska. // Porównania. 2021, nr 1(28), s.537-546 DOI: 10.14746/por.2021.1.24 2021
Rozdział: "Poślij ludzi, aby zbadali kraj Kanaan..." (Lb 13,1a). kto i po co wprowadził tradycję o zwiadowcach wysłanych przez Mojżesza do Kanaanu? / Janusz Lemański. - // W: Dla dobra Jego Ciała, którym jest Kościół (Kol 1,24) : Księga Pamiątkowa Księdza Profesora Antoniego Paciorka z okazji Złotego Jubileuszu Kapłaństwa / redakcja Grzegorz M. Baran.. - Częstochowa : Święty Paweł, ©, 2019 2019
Rozdział: "Prawdziwe szczęście polega na tym, by móc szybko rozpoznać własne powołanie" : kilka uwag o walorach poznawczych prozy Elizabeth von Arnim / Agnieszka Szudarek. - // W: O pożytkach z lektury książek historycznych : eseje ofiarowane Profesorowi Krzysztofowi A. Makowskiemu na 60. rocznicę urodzin / pod redakcją Witolda Molika.. - Poznań : Instytut Historii UAM, 2016 2016
Artykuł: "Preparations" of Western Pomerania for the Thirty Years' War / Radosław Gaziński. // Przegląd Zachodniopomorski. 2019, z. 4(63), s.153-172 DOI: 10.18276/pz.2019.4-07 2019
Rozdział: "Prezydenckie" referendum z dnia 6 września 2015 roku / Andrzej Bałaban, Ewa Milczarek. - // W: Współczesne wyzwania państwa i prawa : księga jubileuszowa z okazji 45-lecia pracy naukowej profesora Jerzego Jaskierni / redakcja naukowa Łukasz Baratyński, Paweł Ramiączek, Kamil Spryszak.. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2017 2017
Rozdział: "PRL-owski nomadyzm" na przykładzie twórczości Joanny Chmielewskiej / Małgorzata Stadnik. - // W: Kolej na kolej : pociąg, dworzec, poczekalnia w literaturze i refleksji humanistycznej / redakcja Kamila Gieba, Janusz Łastowiecki, Mirosława Szott.. - Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015 2015
Rozdział: "Przeciwdowód" / Małgorzata Żbikowska. - // W: Między stabilnością a zmiennością prawa karnego : dylematy ustawodawcy / pod redakcją Wojciecha Cieślaka, Marty Romańczuk-Grąckiej.. - Olsztyn : Pracownia Wydawnicza "ElSet", 2017 2017
Artykuł: "Przepaść, zaskoczenie" : [Recenzja pracy: Z ruchem / Adam Wiedemann // 2014.Poznań] // Elewator. 2015, nr 11, s.151-153 2015
Książka: "Radujcie się w Panu" Flp 3,1 : od radosnej przyjaźni do historycznego Jezusa / pod red. Cezarego Korca i Sylwii Mackiewicz. - Szczecin : volumina.pl, 2014 2014
Rozdział: "Ratio rei latentis proposita" jako metoda opracowania epigramatycznej argucji w ujęciu teoretyków jezuickich / Jarosław Nowaszczuk. - // W: Przez stulecia / pod red. Zofii Głombiowskiej.. - Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersyetu Gdańskiego, 2014 2014
Rozdział: "Recalling the Absent Spaces" : Ethnic Heritage and Memory in Marusya Bociurkiw’s Work / Weronika Suchacka. - // W: Ethnic Resonances in Performance, Literature, and Identity / edited by Yiorgos Kalogeras, Cathy C. Waegner.. - New York ; London : Routledge, 2020 2020
Rozdział: "Rewanż" Marcelego Najdera jako narracja o ekonomicznych uwarunkowaniach Zagłady / Tatiana Czerska. - // W: Adlojada : ekonomia i kultura / [red. Jaromir Brejdak, Dariusz Kacprzak, Jerzy Madejski, Beata Małgorzata Wolska]. - Szczecin : Muzeum Narodowe w Szczecinie, 2015 2015
Książka: "Rewolucja społeczna" czy "dzika przebudowa"? : społeczne skutki przekształceń własnościowych w Polsce (1944-1956) / pod red. Tomasza Osińskiego.. - Lublin : Instytut Pamięci Narodowej, 2016 2016
Artykuł: "Robotnicy Bogiem silni" : perswazja w Kazaniach Szczecińskich BP. Kazimierza Majdańskiego / Maria Kabata. // Colloquia Theologica Ottoniana. 2019, 1, s.59-71 DOI: 10.18276/cto.2019.1-04 2019
Rozdział: "Rock'n'Roll" (1990-1991) : niezbyt pomyślna próba transplantacji dobrych wzorców prasy muzycznej (rockowej) z PRL-u do III RP / Artur M. Trudzik. - // W: Dziennikarstwo i media muzyczne a polityka / pod redakcją Dariusza Barana, Artura M. Trudzika, ; [aut. : Sebastian Fikus, Nina Pielacińska, Rafał Ciesielski, Magdalena Żmijkowska, Marek Kurkiewicz, Jakub Kosek, Urszula Majdańska-Wachowicz, Iwona Grodź, Agnieszka Lniak, Karolina Golinowska, Natalie Moreno-Kamińska, Tadeusz Sznajderski]. - Opole : Wydawnictwo Scriptorium, 2020 2020
Artykuł: "Romantyczna" pedagogika specjalna : walory i ograniczenia hermeneutyki w badaniach edukacyjnych / Marcin Wlazło. // Przegląd Badań Edukacyjnych. 2014, nr 1 (18), s.75-90 DOI: 10.12775/PBE.2014.006 2014
Rozdział: "Rozhlad" : serbołużycki obraz świata pogranicza polsko-niemieckiego / Małgorzata Mieczkowska. - // W: Mniejszości narodowe, etniczne i religijne na Ziemiach Zachodnich i Północnych : perspektywa interdyscyplinarna / redakcja naukowa Piotr J. Krzyżanowski, Beata A. Orłowska, Krzysztof Wasilewski ; Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim.. - Gorzów Wielkopolski : Akademia im. Jakuba z Paradyża, 2020 2020
Książka: "Rozliczanie" przeszłości : relacje polsko-żydowskie w tekstach kultury XX i XXI wiek / pod redakcją Tadeusza Sucharskiego i Marty Murawskiej ; Akademia Pomorska w Słupsku.. - Słupsk : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej, 2016 2016
Rozdział: "Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią" a "Nędza z Biedą z Polski precz idą" : o oddziaływaniu dialogu średniowiecznego / Dominika Gruntkowska. - // W: Widzenie Polikarpa : średniowieczne rozmowy człowieka ze śmiercią / pod red. Andrzeja Dąbrówki i Pawła Stępnia.. - Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN, Wydawnictwo : Stowarzyszenie Pro Cultura Litteraria, cop, 2014 2014
Artykuł: "Rozprawa o istocie Balatonu" w kontekście badań pedagogicznych / Elżbieta Rogalska. // Publikacje Edukacyjne. 2017, 15, s.1-5 2017
Rozdział: "Różnorodność i jedność" : publicystyka katolicka na łamach "Słowa Powszechnego" w latach 1972-1980 / Sławomir Iwasiów. - // W: Sensus catholicus : katolicy świeccy w Polsce Ludowej : postawy - aktywność - myśl : studia i szkice / red. nauk. Radosław Ptaszyński, Tomasz Sikorski. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2014 2014
Rozdział: "Rzeczowość" głównym celem w programach Wolnych Stowarzyszeń Wyborczych w RFN / Joachim von Wedel. - // W: Partyjnie czy bezpartyjnie? : szkice o zdobywaniu władzy lokalnej / red. nauk. Maciej Drzonek. - Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2014 2014
Artykuł: "Rzeczy także wychowują" : o (tylko) pozornej kontradyktoryczności / Aneta Makowska. // Rocznik Lubuski. 2021, t. 47 cz. 1, s.119-127 DOI: 10.34768/rl.2021.v471.07 2021
Artykuł: "Samodzielni" doktorzy : przykład polskiego społeczeństwa / Katarzyna Włodarczyk. // Konsumpcja i Rozwój. 2017, nr 4 (21), s.127-137 2017
Książka: "Satelici" : "satelickie" partie polityczne i organizacje społeczno-polityczne w Polsce (1944/45-1989) / red. nauk. Radosław Ptaszyński i Tomasz Sikorski. - Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2021 2021
Artykuł: "Savage Beauties" : Alexander McQueen’s performance of posthuman bodies / Justyna Stępień. // International Journal of Performance Arts and Digital Media. 2017, vol. 13 iss. 2, s.170-182 DOI: 10.1080/14794713.2017.1345584 2017
Artykuł: "Secesja - krnąbrne dziecko odwilży" : geneza Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Społecznego (październik 1956 - październik 1957) / Tomasz Sikorski. // Pamięć i Sprawiedliwość : pismo naukowe poświęcone historii najnowszej. 2021, nr 1(37), s.280-305 DOI: 10.48261/pis213713 2021
Artykuł: "Serbske Nowiny" jako media lokalne / Małgorzata Mieczkowska. // Zeszyty Łużyckie. 2013, t. 47, s.162-172 2013
Rozdział: "Skąd się wzięła ta zabawa, nie wiadomo" : "Niebko" Brygidy Helbig jako przykład narracji polsko-niemieckiej / Sławomir Iwasiów. - // W: Doświadczenie (po)granicza : polsko-niemieckie Pomorze w historii, literaturze, kulturze / red. nauk. Paweł Wolski. - Warszawa : Wyd. Naukowe PWN, 2014 2014
Artykuł: "Słowa moich ust będą ale Greków chcenie" : reprezentacja poselstwa w III akcie Troas Łukasza Górnickiego / Michał Bajer. // Odrodzenie i Reformacja w Polsce. 2015, t. 59, s.5-45 2015
Rozdział: "Służyć modlitwą i bronią" : arcybiskup Absalon twórcą sukcesów militarnych Danii w drugiej połowie XII wieku / Krzysztof Guzikowski. - // W: Ecclesia et bellum : Kościół wobec wojny i zaangażowania militarnego duchowieństwa w wiekach średnich : studia / pod redakcją Radosława Koteckiego i Jacka Maciejewskiego.. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2016 2016
Artykuł: "Spisek żarówkowy" - współczesny wymiar zaplanowanej nieprzydatności / Lidia Kłos. // Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński. 2018, nr 53 1, s.7-18 DOI: 10.18276/sip.2018.53/1-01 2018
Rozdział: "Społeczne ramię służby zdrowia" : aktywność Polskiego Czerwonego Krzyża na Pomorzu Zachodnim (1945-1948) / Urszula Kozłowska. - // W: Nie tylko partia? : organizacje społeczne w Polsce Ludowej 1944-1989 : geneza, funkcjonowanie, znaczenie / pod redakcją Tadeusza Ruzikowskiego ; Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w Warszawie.. - Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2017 2017
Artykuł: "Sport dla wszystkich" w promocji zdrowia : (na przykładzie siłowni na świeżym powietrzu) / Małgorzata Paczyńska-Jędrycka, Paweł Eider. // Marketing i Rynek. 2015, r. 22 nr 11, s.269-274 2015
Książka: "Stare i Nowe" problemy badawcze w geografii społeczno-ekonomicznej / pod red. Sławomira Sitka.. - Sosnowiec : Polskie Towarzystwo Geograficzne. Oddział Katowicki, 2018 2018
Książka: "Stare" i "nowe" w literaturze dla dzieci i młodzieży - małe formy narracyjne / pod redakcja Bożeny Olszewskiej i Olafa Pajączkowskiego ; Uniwersytet Opolski.. - Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2017 2017
Książka: "Stoję i patrzę na czym ten świat stoi" : o twórczości Ewy Lipskiej / redakcja Wojciech Ligęza, Aneta Piech-Klikowicz.. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2018 2018
Rozdział: "suche liście malowane henną..." - obrazy jesieni słowami malowane : na przykładzie poezji Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej / Joanna Rychter. - // W: Słowo, dźwięk, obraz / red. nauk. Elżbieta Skorupska-Raczyńska, Joanna Rutkowska ; Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim.. - Gorzów Wielkopolski : Wydawnictwo Akademii im. Jakuba z Paradyża, 2016 2016
Rozdział: "Synodaler Weg" Kościoła katolickiego w Niemczech : geneza i pierwszy etap / Grzegorz Chojnacki. - // W: O Kościele Jezusa Chrystusa - dzisiaj : księga pamiątkowa dydykowana księdzu Doktorowi Wojciechowi Wójtowiczowi / pod redakcją Edwarda Sienkiewicza, ; [ aut. : Edward Dajczak, Edward Sienkiewicz, Tadeusz Cynowa, Przemysław Artemiuk, Jarosław Babiński, Paweł Beyga, Grzegorz Chojnacki, Bogdan Czyżewski, Bogdan Ferdek, Marek Jagodziński, Paweł Jasina, Sylwester Jaśkiewicz, Krzysztof Kaucha, Sebastian Kowal, Jarosław Kupczak, Janusz Lemański, Radosław Mazur, Jarosław Moskałyk, Remigiusz Szauer, Janusz Szulist, Jerzy Szymik, Henryk Wejman, Zbigniew J. Werra, Janusz Wilk ]. - Koszalin, Poznań : Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego, Wydawnictwo Pallottinum, 2020 2020
Książka: "Szczecin czechosłowackim oknem na morza i oceany" : Szczecin w stosunkach polsko-czechosłowackich 1945-1989 / Anna Szczepańska-Dudziak.. - 2021. - Szczecin ; Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2021 2021
Rozdział: "Szli na Zachód osadnicy..." / Włodzimierz Durka. - // W: Kultura-tożsamość-rozwój : 75-lecie polskiego Pomorza Zachodniego : praca zbiorowa / pod red. Marka Tałasiewicza i Kazimierza Kozłowskiego.. - Szczecin : Wydawnictwo Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica, 2020 2020
Rozdział: "Śmierć Prezydenta" (1977 r.), "Zamach stanu" (1980 r.) : metamorfozy polskiej niepodległości w polskim filmie historycznym dekady Edwarda Gierka / Tomasz Sikorski. - // W: Amor patriae nostra lex : oblicza polskiej niepodległości w literaturze dokumentu osobistego, dydaktyce i edukacji historycznej : studia i materiały dedykowane profesor Barbarze Kubis z okazji pięćdziesięciolecia pracy naukowo-dydaktycznej / pod redakcją Anny Gołębiowskiej.. - Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2017 2017
Artykuł: "Świadectwo" (‘ēdût) w kapłańskiej koncepcji sanktuarium i przymierza : "Testimony" (‘ēdût) in the priestly concept of sanctuary and covenant / Janusz Lemański. // Verbum Vitae : półrocznik biblijno-teologiczny . 2015, nr 27, s.47-76 2015