Publikacje

Filtry

Wyczyść
Publikacja (651 do 700 z 32786) Rok wydania
Rozdział: „Podziemne krety” : studium przypadku podziemnej organizacji politycznej w powiecie drawskim (1945-1947) : realia, znaczenie, mit / Eryk Krasucki. - // W: Drawsko Pomorskie i okolice poprzez wieki : studia i szkice / red. Eryk Krasucki. - Drawsko Pomorskie : Stowarzyszenie Przyjaciół Drawska "Meander", 2017 2017
Artykuł: „Podżegacz wojenny numer 1” : Winston Churchill w zimnowojennej satyrze komunistycznych mediów / Joanna Witkowska. // Pomocnik Historyczny : bezpłatny dodatek tygodnika Polityka. 2015, nr 1, s.97-98 2015
Artykuł: „Pogranicze w mediach. Media na pograniczu” : Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, 16 listopada 2016 / Paulina Olechowska. // Zeszyty Prasoznawcze. 2017, t. 60 nr 3, s.691-699 2017
Artykuł: „Pozwólcie obojgu (współ)wzrastać aż do żniwa” Mt 13,30 / Cezary Korzec. // Prosto z Mostu : miesięcznik młodzieżowo-ekumeniczny. 2015, nr 46, s.16-17 2015
Artykuł: „Późne urodzenia” czyli gdy dzieci i rodziców dzieli duży odstęp intergeneracyjny : (wybrane aspekty demograficzne i psychopedagogiczne) / Aneta Jarzębińska. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2020, 5 (590), s.26-39 DOI: 10.5604/01.3001.0014.1164 2020
Rozdział: „Prawe ramię” partii : polityczne organizacje młodzieżowe w Polsce w latach 1948-1989 i ich relacje z PPR i PZPR na tle założeń programowych / Joanna Król. - // W: "Satelici" : "satelickie" partie polityczne i organizacje społeczno-polityczne w Polsce (1944/45-1989) / red. nauk. Radosław Ptaszyński i Tomasz Sikorski; [aut.: Urszula Kurcewicz, Bernadetta Nitschke-Szram, Barbara I. Rogowska, Joanna Jról, Filip Przytulski, Cecylia Kuta, Tomasz Sikorski, Piotr Grabowiec, Elżbieta Romanowska, Marek Białokur, Anna Lew-Machniak]. - Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2021 2021
Rozdział: „Prawo własności” do religii w sztuce / Andrzej Draguła. - // W: Swoboda wypowiedzi w działalności artystycznej : materiały z konferencji zorganizowanej w dniu 16 grudnia 2013 r. przez Obserwatorium Wolności Mediów w Polsce Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Zakład Praw Człowieka Wydziału Politologii Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Zakład Praw Człowieka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego / pod red. Dominiki Bychawskiej-Siniarskiej i Doroty Głowackiej ; [Obserwatorium Wolności Mediów w Polsce].. - Warszawa : Helsińska Fundacja Praw Człowieka, 2014 2014
Rozdział: „Przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go!” (Łk 15, 22) : o nagości grzesznika / Andrzej Draguła. - // W: Nagość w kulturze / redakcja Łukasz Wróblewski, Justyna Siwiec, Michał Gołębiowski.. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2017 2017
Rozdział: „Rewolucja łagodna” : nieostry program kulturalny pierwszych lat powojennych / Eryk Krasucki. - // W: Zaraz po wojnie / pod red. Joanny Kordjak i Agnieszki Szewczyk.. - Warszawa : Zachęta - Narodowa Galeria Sztuki, 2015 2015
Rozdział: „Scribe becomes a disciple of the kongdom of heaven” (cf. Matt. 13:52) : the Christian community involoved in Jesus’ commandament to love one’s enemie / Cezary Korzec. - // W: "Miłujcie waszych nieprzyjaciół" Mt 5,44 : chrześcijanie wobec prześladowań / pod redakcją Cezarego Korca. - Szczecin : Zapol / Pro Loco Bono, 2016 2016
Artykuł: „Słownik ten zawiera również wyrazy z języków specjalistycznych, o ile we współczesnym języku niemieckim mają one odpowiednią częstotliwość występowania […]” : o leksyce matematycznej w słowniku PONS Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache (2015) / Monika Kasjanowicz-Szczepańska. // Orbis Linquarum. 2019, Vol. 49, s.127-143 DOI: 10.23817/olin.49-9 2019
Artykuł: „Sonata niemożliwa"? : Eine kleine w przekładzie na język niemiecki / Dorota Sośnicka. // Autobiografia : literatura, kultura, media : Aa@. 2021, nr 2(17), s.101-117 DOI: 10.18276/au.2021.2.17-09 2021
Artykuł: „Spisek żarówkowy” - współczesny wymiar zaplanowanej nieprzydatności / Lidia Kłos. // Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński. 2018, nr 53/1, s.7-18 DOI: 10.18276/sip.2018.53/1-01 2018
Artykuł: „Staliśmy się bowiem widowiskiem światu, aniołom i ludziom” (1 Kor 4,9) : o wizualności w komunikacji wiary = "We have been made a spectacle to the whole universe, to angels as well as to human beings" (1 Cor 4:9, NIV) : on visuality in communicating faith / Andrzej Draguła. // Biuletyn Edukacji Medialnej. 2016, nr 1, s.130-142 2016
Książka: „Ster” pod redakcją Pauliny Kuczalskiej-Reinschmit : Lwów 1895-1897 : z antologią i bibliografią zawartości / Agata Zawiszewska. - Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2017 2017
Artykuł: „Super słownik, polecam!!!” : słowniki dwujęzyczne i ich użytkownicy w świetle recenzji konsumenckich na portalach internetowych / Magdalena Lisiecka-Czop. // Lingwistyka Stosowana/ Applied Linguistics Papers / Angewandte Linguistik. 2017, T. 21 nr 1, s.55-70 2017
Rozdział: „Syn wobec „choroby psychicznej” ojca : instrukcja mądrości (Syr 3,13)” / Cezary Korzec. - // W: Troska o człowieka psychicznie chorego : wsparcie, terapia, ochrona / pod red. Andrzeja Dymera.. - Szczecin : Instytut Wydawniczy im. Jana Pawła II : Wydawnictwo Kadruk, 2013 2013
Artykuł: „Szanowny Panie Kolego” : Listy Jana Adamusa do Jana Kamińskiego z lat 1929-1932 / Maciej Jońca. // Studia Prawno-Ekonomiczne. 2022, tom 123, s.27-42 DOI: 10.26485/SPE/2022/123/2 2022
Rozdział: „Szara strefa” - między autorytaryzmem a demokracją : ewolucja systemu politycznego na Ukrainie / Marcin Orzechowski. - // W: Systemy polityczne i komunikowanie polityczne w Europie i na świecie / redakcja naukowa Katarzyna Kamińska-Karolczuk, Margaretta Mielewczyk, Rafał Ożarowski.. - Gdańsk : Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Spolecznych, Instytut Politologii, 2016 2016
Artykuł: „Ściągam, bo muszę” i „ściągam, bo mogę” : ściąganie jako metody radzenia sobie w szkole ponadgimnazjalnej / Monika Łozińska. // Zeszyty Naukowe Collegium Balticum. 2016, nr 11, s.120-128 2016
Artykuł: „Tak oto macie błogosławić Izraelitom” : błogosławieństwo Aaronowe (Lb 6,22-27), jego źródła i znaczenie / Janusz Lemański. // Rocznik Skrzatuski. 2022, , s.13-36 2022
Artykuł: „Ten krzyż reprezentuje nas wszystkich” : wolność i solidarność według Natalii Ginzburg / Magdalena Lange-Henszke. // Studia Paradyskie. 2021, t. 31, s.255-270 2021
Rozdział: „TworzyMy Niepodległość” - województwo, miasto i dziennikarze wobec setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości : reminiscencje medialne / Paulina Olechowska. - // W: Kronika Szczecina 2018 : miasto w stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości / redakcja naukowa Urszula Chęcińska, Tomasz Czapiewski. - Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2019 2019
Artykuł: „Tygodnik Powszechny” Jerzego Turowicza wobec literatury : medium prawie doskonałe / Andrzej Sulikowski. // Konteksty Kultury. 2014, t. 11 nr 1, s.85-103 DOI: 10.4467/23531991KK.14.007.1753 2014
Książka: „Tylko Rock” : rezultaty analizy strukturalnej / Artur Trudzik. - Szczecin : Szczecin : Volumina.pl Daniel Krzanowski, 2014 2014
Rozdział: „Uczynić świat bezpiecznym dla demokracji” : miejsce amerykańskich fundacji filantropijnych w kształtowaniu międzynarodowej pozycji USA w XX wieku / Renata Nowaczewska. - // W: Ameryka w zmiennych perspektywach historiograficznych i kulturowych : studia dedykowane Profesor Halinie Parafianowicz / redakcja naukowa Włodzimierz Batóg, Irmina Wawrzyczek. - Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2023 2023
Rozdział: „Urs teatralny“: „agresywniejszy, bardziej polityczny, nastawiony na dialog i zwrócony na zewnątrz" : o twórczości teatralnej Ursa Widmera / Dorota Sośnicka. - // W: Ze szczytów Alp : dramat szwajcarski w XX i XXI wieku / pod redakcją Karoliny Sidowskiej i Moniki Wąsik.. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019 2019
Rozdział: „Vertreibung“ als Argument in der deutschen Öffentlichkeit : was lehrt die Geschichte der deutschen Vertriebenen nach dem Zweiten Weltkrieg? / Jörg Hackmann. - // W: Kulturwissenschaftliche Impulse in Theorie und Praxis : Integration: Evolution? Revolution? Re-Evolution! / Christoph Oliver Mayer, Maria Lieber, Rebecca Schreiber (Hrsg.).. - Frankfurt a.M. : Peter Lang GmbH, Internationaler Verlag der Wissenschaften, 2018 2018
Książka: „Vorn die Ostsee, hinten die Friedrichstraße“ : Tucholsky, die Ostsee und Polen / pod red. Iana Kinga, Doroty Sośnickiej, Bartosza Wójcika.. - Leipzig : Ille & Riemer, 2017 2017
Rozdział: „W oczekiwaniu dziejowej szansy” : Pogranicze na łamach „Magazynu Polsko-Niemieckiego DIALOG” / Paulina Olechowska. - // W: Ziemie Zachodnie i Północne : Niemcy : mniejszości i migracje : bezpieczeństwo międzynarodowe / redakcja naukowa Andrzej Stelmach, Adam Barabasz, Cezary Trosiak.. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, 2022 2022
Artykuł: „W świetle uchwał XX Zjazdu...” : szczecińskie echa moskiewskich wydarzeń z lutego 1956 roku. Cz. 2 / Eryk Krasucki. // Zapiski Historyczne. 2013, t. 78 z. 1, s.47-72 2013
Artykuł: „Wieczni wójtowie” - zjawisko wielokadencyjności w gminach wiejskich : analiza wyników wyborów w latach 2002-2014 / Bartosz Mazurkiewicz. // Acta Politica Polonica. 2018, nr 1 (43), s.75-87 DOI: 10.18276/ap.2018.43-07 2018
Artykuł: „Więc nie ma żadnej choroby w Wenecji?” : obraz epidemii w noweli Tomasza Manna Śmierć w Wenecji / Ireneusz Ziemiński. // Konteksty Kultury. 2020, t. 17 z. 3, s.283-311 DOI: 10.4467/23531991KK.20.023.13137 2020
Artykuł: „Wir sind doch keine Versuchskaninchen” : Eksperymenty pseudomedyczne we wspomnieniach więźniarek z Ravensbrück / Piotr Krupiński. // Konteksty Kultury. 2017, t.14 z. 4, s.421-434 DOI: 10.4467/23531991KK.17.029.8353 2017
Rozdział: „właściwie nic nie trzeba wiedzieć, aby być crazy” : debiut literacki Benjamina Leberta / Joanna Sumbor. - // W: Oswoić rzeczywistość : wokół niemieckojęzycznej literatury dla dzieci i młodzieży. 2 / pod redakcją Eweliny Kamińskiej-Ossowskiej i Ewy Hendryk. - Szczecin : Volumina, 2017 2017
Artykuł: „Wojna odmładza ciało mężczyzny” : o wybranych kulturowych reprezentacjach inwalidztwa wojennego / Piotr Krupiński. // Czas Kultury. 2019, nr 4(203), s.57-65 2019
Artykuł: „Wpisanie” organów rozstrzygających z zakresu międzynarodowego prawa praw człowieka w system prawa międzynarodowego : rozważania w kontekście humanizacji prawa międzynarodowego i internacjonalizacji praw człowieka / Ewelina Cała-Wacinkiewicz. // Studia Prawnicze KUL. 2020, nr 2 (82), s.85-102 DOI: 10.31743/sp.11575 2020
Artykuł: „Z kurzem krwi bratniej” Stanisława Stommy w 1963 roku i po 50 latach / Ewa Tierling-Śledź. // Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury. 2013, z. 13, s.35-55 2013
Rozdział: „Zabić w dziecku duszę polską, podeptać, sponiewierać” : lekcja patriotyzmu według Cecylii Walewskiej / Joanna Szyszko-Trojanowska. - // W: Współczesny i dawny obraz dziecka w literaturze i kulturze / pod redakcją Leonardy Mariak i Joanny Rychter ; Uniwersytet Szczeciński. - Szczecin : volumina.pl Daniel Krzanowski, 2017 2017
Rozdział: „Zadowolony pracownik to pracujący pracownik” : historia o pracoholizmie i facylitacji / Karolina Anna Drela. - // W: O zarządzaniu : historie niezwykłe : studia przypadków z zarządzania humanistycznego / red. nauk. Monika Kostera.. - Warszawa : Difin, 2014 2014
Artykuł: „Zawieszenie” pierwszego progu ostrożnościowego i tymczasowej reguły wydatkowej / Krystyna Nizioł. // Prawo Finansów Publicznych. 2013, nr 10, s.29-31 2013
Artykuł: „Zielone spółdzielnie” jako innowacyjne podejście w wykorzystaniu alternatywnych źródeł energii / Katarzyna Hawran, Joanna Kowalik. // Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński. 2017, nr 47/2, s.187-196 DOI: 10.18276/sip.2017.47/2-17 2017
Artykuł: „Ziemiec” : Bogdan Czaykowski i „Kontynenty” / Jerzy Madejski. // Pamiętnik Literacki. 2022, , s.213-219 2022
Rozdział: „Znaczna korekta nieostateczności” : czyli kilka uwag na marginesie „Retrospekcji” / Eryk Krasucki. - // W: Retrospekcje : 25 rozmów na 25-lecie "Refleksji" / red. Sławomir Iwasiów. - Szczecin : Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, 2016 2016
Artykuł: „Życie a życie to jest duża różnica” : o biografiach Bronisławy Wajs - Papuszy / Arleta Galant. // Autobiografia : literatura, kultura, media : Aa@. 2014, nr 1 (2), s.175-194 2014
Artykuł: „Życie na poczekaniu” Wisławy Szymborskiej w rosyjskim tłumaczeniu : o międzykulturowej roli przekładu / Beata Rycielska. // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica Rossica. 2016, nr 12, s.111-127 2016
Rozdział: „Żywosłowie” Juliusza Osterwy z perspektywy kaznodziejskiej teologii głosu / Andrzej Draguła. - // W: Reducie na stulecie : studia i rozpoznania / pod redakcją Dariusza ĸosińskiego i Wandy Świątkowskiej.. - Warszawa : Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, 2019 2019
Książka: «Dalle Steppe agli Oceani» : le lingue d’Europa nei dizionari / a cura di = sous la direction de Giovanni Dotoli, Angelo Rella. - Szczecin, Paris : Volumina.pl, Alain Baudry & Cie Éditeur, 2014 2014
Artykuł: «In piedi, guardando dal finestrino» : Memoria, parola, corpo nell’immaginario ferroviario di Leonardo Sciascia / Andrea Schembari. // Italianistica Debreceniensis. 2022, , s.73-84 2022
Rozdział: «Perfetto!» : l’elemento linguistico e culturale italiano nelle moderne pubblicità televisive polacche / Angelo Sollano. - // W: L'(Im)parfait : perspectives littéraire, linguistique et culturelle / sous la rédaction de Beata Kędzia-Klebeko, Anna Kricka, Pierre Frédéric Weber. - Szczecin : Editions de l'Université, 2016 2016