Publikacje

Filtry

Wyczyść
Publikacja (501 do 550 z 32818) Rok wydania
Artykuł: [Recenzja: The Devil's Chain : prostitution and Social Control in Partitioned Poland / Kelly Stauter-Halsted] / Agata Zawiszewska. // European History Quarterly. 2017, vol. 47 ss. 1, s.185-187 DOI: 10.1177/0265691416674402aq 2017
Artykuł: [Recenzja: The Streaming of Hill House : essays on the Haunting Netflix Adaption] / Barbara Braid. // Journal of the Fantastic in the Arts. 2020, Vol.31 no.3 (109), s.457-459 2020
Artykuł: [Recenzja: Tomasz Sikorski : Prekursorzy zielonego anarchizmu : La Belle epoque, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2020, ss. 378.] / Maciej Wójcik. // Przegląd Zachodniopomorski. 2020, z. 3, s.173-177 DOI: 10.18276/pz.2020.3-10 2020
Artykuł: [Recenzja: Vom Zollverein zum Industriestaat : die wirtschaftlich-soziale Entwicklung Deutschlands 1834 bis 1914] / Edward Włodarczyk. // Przegląd Zachodniopomorski. 1994, z. 1, s.229-233 1994
Artykuł: [Recenzja: Von der Wohnungsfrage zur Wohnungspolitik : die Reformbewegung in Deutschland 1845-1914] / Edward Włodarczyk. // Roczniki Historyczne. 1992, r. 58, s.135-136 1992
Artykuł: [Recenzja: W drodze do władzy : nacjonalistyczne projekty państw Europy XXI wieku / Paweł Malendowicz] / Tomasz Sikorski. // Sprawy Międzynarodowe. 2017, r. 70 nr 3, s.133-138 2017
Artykuł: [recenzja: W poszukiwaniu nowoczesnej, demokratycznej i narodowej wizji reformy szkolnictwa : Ogólnopolski Zjazd Oświatowy (Łódź, 18-22 czerwca 1945 roku) / Maria Januszewska-Warych] / Joanna Król. // Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pedagogika. 2016, t. 25 nr 2, s.551-559 2016
Artykuł: [Recenzja: Z badań nad tradycją polskiej pedagogiki. Tom IV. Władza - edukacja - wiedza] / Paulina Wężniejewska. // Przegląd Historyczno-Oświatowy : kwartalnik Związku Nauczycielstwa Polskiego poświęcony dziejom oświaty i wychowania.. 2018, 3-4, s.257-261 2018
Artykuł: [Recenzja: Zur faschistischen Kriegsvorbereitung im Regierungsbezirk Stettin von 1935 bis 1939] / Edward Włodarczyk. // Zapiski Historyczne. 1991, z. 1, s.150-153 1991
Artykuł: [recenzja: Związki handlowe ziem polskich z Bałtykiem w latach 1815-1914] / Edward Włodarczyk. // Zapiski Historyczne. 1994, z. 1, s.148-150 1994
Artykuł: [Recenzja:Rozwój floty i żeglugi pruskich portów południowego i wschodniego wybrzeża Bałtyku w latach 1815-1914] / Edward Włodarczyk. // Zapiski Historyczne. 1995, nr 4, s.153-155 1995
Rozdział: [Ruch turystyczny] : organizacja imprez turystycznych / Agnieszka Sawińska, Anna Gardzińska. - // W: Obsługa uczestników turystyki i rekreacji : wybrane aspekty / Beata Meyer redakcja naukowa. - Warszawa : Difin, 2015 2015
Rozdział: [Słowo wstępne] / Zbigniew Ofiarski. - // W: Polityka i praktyka regulacji rynków finansowych : stabilność finansowa, ład korporacyjny, ochrona klienta / praca zespołowa pod redakcją naukową Wojciecha Rogowskiego.. - Warszawa : Oficyna Allerhanda, 2015 2015
Rozdział: [Transport a turystyka] : transport jako atrakcja turystyczna / Beata Meyer. - // W: Obsługa uczestników turystyki i rekreacji : wybrane aspekty / Beata Meyer redakcja naukowa. - Warszawa : Difin, 2015 2015
Rozdział: [Transport a turystyka] : transport a rekreacja / Rafał Maćkowiak. - // W: Obsługa uczestników turystyki i rekreacji : wybrane aspekty / Beata Meyer redakcja naukowa. - Warszawa : Difin, 2015 2015
Rozdział: [Transport a turystyka] : rodzaj transportu a realizacja imprezy turystycznej / Rafał Maćkowiak. - // W: Obsługa uczestników turystyki i rekreacji : wybrane aspekty / Beata Meyer redakcja naukowa. - Warszawa : Difin, 2015 2015
Rozdział: [Transport a turystyka] : wykorzystanie transportu w turystyce / Rafał Maćkowiak. - // W: Obsługa uczestników turystyki i rekreacji : wybrane aspekty / Beata Meyer redakcja naukowa. - Warszawa : Difin, 2015 2015
Artykuł: [Trzech autorów, trzy laudacje...] / Jerzy Madejski. // Filologia Polska : roczniki naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. 2019, , s.293-296 2019
Rozdział: [Wolne Miasto Gdańsk] : gospodarka i społeczeństwo / Bolesław Hajduk. - // W: Historia Pomorza : Województwo pomorskie i Wolne Miasto Gdańsk. Cz. 1, Ustrój, społeczeństwo i gospodarka / pod red. Szczepana Wierzchosławskiego i Przemysława Olstowskiego.. - Toruń : Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego w Toruniu, 2015 2015
Rozdział: [Wprowadzenie do mikroekonomii] : własny biznes czy awans w firmie doradczej? / Benedykt Niemczynowicz. - // W: Mikroekonomia : studia przypadków. Vol. 2 / pod red. Tomasza Bernata ; [aut. (cz.) Tomasz Bernat, Yuriy Bilan, Jarosław Korpysa, Marta Łakomy-Zinowik, Benedykt Niemczynowicz]. - Szczecin : Grupa Copy Planet, 2014 2014
Rozdział: [Wprowadzenie do mikroekonomii] : (nie)dochodowa taksówka / Tomasz Bernat. - // W: Mikroekonomia : studia przypadków. Vol. 2 / pod red. Tomasza Bernata ; [aut. (cz.) Tomasz Bernat, Yuriy Bilan, Jarosław Korpysa, Marta Łakomy-Zinowik, Benedykt Niemczynowicz]. - Szczecin : Grupa Copy Planet, 2014 2014
Rozdział: [Wprowadzenie do mikroekonomii] : polski wideorejestrator / Yuriy Bilan. - // W: Mikroekonomia : studia przypadków. Vol. 2 / pod red. Tomasza Bernata ; [aut. (cz.) Tomasz Bernat, Yuriy Bilan, Jarosław Korpysa, Marta Łakomy-Zinowik, Benedykt Niemczynowicz]. - Szczecin : Grupa Copy Planet, 2014 2014
Rozdział: [Wprowadzenie do mikroekonomii] : mundial / Jarosław Korpysa. - // W: Mikroekonomia : studia przypadków. Vol. 2 / pod red. Tomasza Bernata ; [aut. (cz.) Tomasz Bernat, Yuriy Bilan, Jarosław Korpysa, Marta Łakomy-Zinowik, Benedykt Niemczynowicz]. - Szczecin : Grupa Copy Planet, 2014 2014
Rozdział: ¿Cómo traducir los casticismos de la serie Aquí no hay quien viva en Hispanoamérica? / Nina Pielacińska. - // W: Traducir una cultura a otra / Teresa Jaromin, Małgorzata Kolankowska, Piotr Sawicki (eds.).. - Wrocław : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Filologicznej, cop, 2014 2014
Artykuł: ¿Tener o ser? : La estructura de los valores ybienestar subjetivo de los padres colombianos / Małgorzata Szcześniak, Teresita Verhelst, Gloria Patricia Rondòn, Elisabetta Straffi. // Informes Psicológicos. 2013, Vol. 13 No.1, s.53-64 2013
Artykuł: ‘Alimentary assemblages’ at intersections : food, (queer) bodies, and intersectionality in Marusya Bociurkiw’s "Comfort food for breakups: the memoir of a hungry girl" (2007) / Weronika Suchacka. // Studia Anglica Posnaniensia : An International Review of English Studies. 2020, Vol. 55, s.353-373 DOI: 10.2478/stap-2020-0018 2020
Artykuł: ‘Have you wondered why sportspeople die?’ : the medical weblog as a popularisation tool / Małgorzata Sokół. // Discourse, Context & Media. 2018, vol. 25, s.13-24 DOI: 10.1016/j.dcm.2018.07.004 2018
Rozdział: ‘Po robaku zostaje tylko fetor i wstręt’ : wokół "Przemiany" Franza Kafki / Ewa Iglewska. - // W: Wstręt i obrzydzenie / red. nauk. Wanda Dittrich, Mariusz Hybiak, Mariusz Wirski, Magdalena Zegarlińska.. - Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2015 2015
Rozdział: ’Tetanus? Who cares about tetanus?’ : audience engagement and co-participation in medical blogs / Małgorzata Sokół. - // W: Specialized Discourses and their Readerships / David Banks, Emilia Di Martino (editors).. - Singapore : Springer Singapore, 2019 2019
Artykuł: “Dead souls” and “open vessel” : is there a need for a “new” meaning of the Hebrew word nefeš? / Janusz Lemański. // Verbum Vitae : półrocznik biblijno-teologiczny . 2022, Vol. 40 nr 3, s.661-674 DOI: 10.31743/vv.13729 2022
Artykuł: “Dies Irae?” The role of religiosity in dealing with psychological problems caused by the COVID-19 pandemic : studies on a Polish sample / Roman Szałachowski, Wioletta Tuszyńska-Bogucka. // Religions. 2021, vol. 12 iss. 4 DOI: 10.3390/rel12040267 2021
Artykuł: “Educare il corpo per salvare l’anima” : sullo Splanamento de li Proverbi di Salomone di Girardo Patecchio / Angelo Rella. // Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie. 2020, nr 27, s.135-152 DOI: 10.18276/skk.2020.27-07 2020
Artykuł: “Faith is not enough?” : ego-resiliency and religiosity as coping resources with pandemic stress : mediation study / Roman Ryszard Szałachowski, Wioletta Tuszyńska-Bogucka. // International Journal of Environmental Research and Public Health. 2023, T. 20 z. 3 (1942), s.1-19 DOI: 10.3390/ijerph20031942 2023
Artykuł: “It turned my life upside down” : the experience of polish caregivers of siblings with Alzheimer’s disease / Magdalena Leszko. // Educational Gerontology. 2019, vol.45 iss. 9, s.550-558 DOI: 10.1080/03601277.2019.1676500 2019
Artykuł: “Luckily, she's alive” : narratives of vicarious experience told by Polish doctors / Agnieszka Sowińska, Małgorzata Sokół. // Journal of Pragmatics. 2019, Vol. 152, s.76-88 DOI: 10.1016/j.pragma.2018.01.007 2019
Artykuł: “May God Pickle You” : intercultural battle for words in Polish World War II recollections / Joanna Witkowska. // Annales Neophilologiarum. 2016, 10, s.175-194 DOI: 10.18276/an.2016.10-12 2016
Artykuł: “Outsourcing” diatoms in fabrication of metal-doped 3D biosilica / Weronika Brzozowska, Myroslav Sprynskyy, Izabela Wojtczak, Przemysław Dąbek, Andrzej Witkowski, Bogusław Buszewski. // Materials. 2020, vol. 13 iss. 11 DOI: 10.3390/ma13112576 2020
Artykuł: “Penitentiary hope” or the hope of a prisoner in Polish penitentiary policy in the perspective of legislative postulates for the introduction of unconditional life imprisonment / Mateusz Tomczyk. // Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie. 2019, t. 12 nr 2, s.363-376 DOI: 10.32084/tekapr.2019.12.2-28 2019
Rozdział: “POP Muse and Mate. Pauline Boty’s Refigured Bodies” / Justyna Stępień. - // W: Muses, Mistresses and Mates ; Creative Collaborationsin Literature, Art and Life / ed. by Izabella Penier and Anna Suwalska-Kołecka.. - Newcastle Upon Tyne : Cambridge Scholars Publishing, 2015 2015
Artykuł: “Retained Profit” or Making an Additional Contribution to the Company and the Possibility to Recognize Tax Deductible Expenses on Account of Notional Interest : Interpretation Difficulties under Article 15cb of the Corporate Income Tax Act / Paweł Mańczyk. // Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie. 2023, Vol. 16 no. 1, s.207-220 DOI: 10.32084/tkp.5394 2023
Rozdział: “Sikorski’s Tourists” and their confrontation with the “Icy North” / Joanna Witkowska. - // W: Travel and intercultural communication : going north / edited by Eva Lambertsson Björk and Jutta Eschenbach.. - Newcastle upon Tyne : Cambridge Scholars Publishing, 2017 2017
Artykuł: “Small meeting with athletics” recreational event as an innovative tool promoting physical activity and active leisure time amongst preschoolers / Wioletta Łubkowska, Michał Tarnowski, Jerzy Eider. // Nauka i Osvita. Naukovo-praktičnij žurnal. 2018, iss. 7-8, s.67-76 2018
Artykuł: “The Words of My Mouth Shall They Be, Yet the Will of the Greeks” : a representation of the “Diplomatic Mission” in Act III of Troas by Łukasz Górnicki / Michał Bajer. // Odrodzenie i Reformacja w Polsce. 2016, Vol. 60 Special Issue, s.221-261 DOI: 10.12775/OiRwP.2016.SI.07 2018
Artykuł: “Things Have Moved on in the South" : or the art of forgiveness as in Three Billboards Outside Ebbing, Missouri by Martin McDonagh (2017) / Beata Zawadka. // Rocznik Komparatystyczny. 2019, 10, s.85-94 DOI: 10.18276/rk.2019.10-05 2019
Rozdział: “To Come to Terms, to Find Not Answers, but Acceptance" : Canada as a place for Jewish-Ukrainian Dialogue? / Weronika Suchacka. - // W: Kanade, di Goldene Medine? : perspectives on Canadian-Jewish Literature and Culture / edited by = sous la direction de Krzysztof Majer, Justyna Fruzińska, Józef Kwaterko, Norman Ravvin.. - Leiden ; Boston : Brill Rodopi, 2018 2018
Artykuł: “Together we can all make little steps towards a better world” : interdiscursive construction of ecologically engaged voices in YouTube vlogs / Małgorzata Sokół. // Text & Talk : an Interdisciplinary Journal of Language Discourse & Communication Studies. 2022, Vol. 42 Issue 4, s.525-546 DOI: 10.1515/text-2020-0089 2022
Artykuł: “Tutto quello che allo improvviso si disse della virtù e grandezza delle donne sotto il cielo senza pari” : Prime riflessioni sul Ragionamento di Telifilo Filogenio della perfettione delle donne di Girolamo Borri / Angelo Rella. // Cartaphilus : revista de investigación y crítica estética. 2021, , s.316-333 DOI: 10.6018/cartaphilus.485581 2021
Książka: “Vedi lo sol che ‘n fronte ti riluce” : la vista e gli altri sensi in Dante e nella ricezione artistico-letteraria delle sue opere / a cura di Maria Maślanka-Soro ; con la collaborazione di Anna Pifko-Wadowska.. - Canterano (RM) : Aracne, 2019 2019
Rozdział: “What Is He, Your Coach?” : Uncut Gems as a Basketball Movie / Łukasz Muniowski. - // W: Interdisciplinary Analyses of Professional Basketball : Investigating the Hardwood / Edited by Till Neuhaus, Niklas Thomas. - London : Palgrave Macmillan Cham, 2024 DOI: 10.1007/978-3-031-41656-9_7 2024
Rozdział: “Who Devours Whom?" : oppression and eating disorders in Margaret Atwood’s "The edible woman" / Barbara Kijek. - // W: Unity in diversity. Vol. 1, Cultural paradigm and personal identity / Julitta Rydlewska, Barbara Braid (eds). - Newcastle upon Tyne : Cambridge Scholars Publishing, 2013 2013