Publikacje

Filtry

Wyczyść
Publikacja (451 do 500 z 32079) Rok wydania
Artykuł: [Recenzja pracy: Reality of Politics / [ed. Jarosław J. Piątek] // 2014.] // Nowa Polityka Wschodnia. 2014, nr 1 (6), s.300-302 2014
Artykuł: [Recenzja pracy: Reichtum und Armut der deutschen Sprache / Angelika Storrer, Ludwig Eichinger, Wolfgang Klein, Peter Eisenberg // Berlin ; Boston,2013.] // Germanistik : internationales Referatenorgan mit bibliographischen Hinweisen. 2014, Bd. 55 H. 3-4, s.522-523 2014
Artykuł: [Recenzja pracy: Słownik sportowy niemiecko-polski / Mirosław Ilski // Warszawa,2013.] // Colloquia Germanica Stetinensia. 2016, nr 25, s.403-406 2016
Rozdział: [Recenzja pracy: Służby państwowe, organizacje rządowe i samorządowe wobec zagrożeń współczesności / red. nauk. Marek Cupryjak, Jan Pilżys // 2014.] - // W: Wokół spraw morza, regionalnej historii i polityki / red. stała "Pomorza Militarnego": Kazimierz Kozłowski, Dariusz Faszcza, Zdzisław Pacała, Jan Palgan, Piotr Chrobak ; red. cz. 1: Andrzej Wojtaszak, Henryk Walczak, Dariusz Faszcza. - Szczecin : Szczecińskie Towarzystwo "Pogranicze", Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego, Wydawnictwo Archiwum Państwowego "Dokument" w Szczecinie, 2014 2014
Artykuł: [Recenzja pracy: Smutek enklaw biedy i blichtr osiedli rezydencjalnych w badaniach metodą fotograficzną / Władysław Misiak // Warszawa,2014.] // Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja = Social Prevention and Resocialization. 2014, t. 24, s.225-228 2014
Artykuł: [Recenzja pracy: Somatische und emotionale Konzepte in der deutschen und polnischen Phraseologie / Małgorzata Guławska-Gawkowska // Frankfurt,2013.] // Germanistik : internationales Referatenorgan mit bibliographischen Hinweisen. 2013, Bd. 54 H. 3-4, s.260-261 2013
Artykuł: [Recenzja pracy: Spätmittelalterliche Regensburger Übernamen / Rosa Kohlheim, Volker Kohlheim // Heidelberg,2014.] // Germanistik : internationales Referatenorgan mit bibliographischen Hinweisen. 2015, Bd. 56 H. 1-2, s.107-108 2015
Artykuł: [Recenzja pracy: Sprachräume und Sprachgrenzen im Untersuchungsgebiet des Sprachatlas von Mittelfranken / Andrea Mathussek // Heidelberg,2014.] // Germanistik : internationales Referatenorgan mit bibliographischen Hinweisen. 2015, Bd. 56 H. 1-2, s.91-91 2015
Artykuł: [Recenzja pracy: Stanisław Skrzeszewski wobec ludzi nauki w świetle notatek, listów i pism (1944-1950) / Witold Jan Chmielewski // 2016.] // Przegląd Historyczno-Oświatowy : kwartalnik Związku Nauczycielstwa Polskiego poświęcony dziejom oświaty i wychowania.. 2016, nr 1-2, s.233-238 2016
Artykuł: [Recenzja pracy: Stil und Stilistik / Hans Werner Eroms // Berlin,2015.] // Germanistik : internationales Referatenorgan mit bibliographischen Hinweisen. 2015, Bd. 56 H. 1-2, s.70-71 2015
Artykuł: [Recenzja pracy: Szkice do teorii wychowania kreatywnego / Andrzej J. Sowiński // Kraków,2013.] // Konteksty Pedagogiczne. 2014, nr 2, s.117-121 2014
Artykuł: [Recenzja pracy: The emotional power of music / ed. by Tom Cochrane, Bernardino Fantini and Klaus R. Scherer // Oxford,2014.] // Forum Philosophicum. 2014, vol. 19 nr 1, s.145-153 2014
Artykuł: [Recenzja pracy: The Peripheral Mind / István Aranyosi // Oxford; New York :2013.] // Forum Philosophicum. 2013, no. 2, s.263-269 2013
Artykuł: [Recenzja pracy: U źródeł fantasy / pod red. Eweliny Kamińskiej i Ewy Hendryk // 2013.Szczecin,] // Colloquia Germanica Stetinensia. 2014, nr 23, s.373-378 2014
Artykuł: [Recenzja pracy: Uniwersytet - fabryka - maszyna / Oskar Szwabowski // 2014.Warszawa,] // Pedagogika Szkoły Wyższej. 2014, nr 1(15), s.181-188 2014
Artykuł: [Recenzja pracy: Uniwersytet ludowy / red. Tomasz Maliszewski, Małgorzata Rosalska, rec. Angelika Felska // 2016.] // Edukacja Dorosłych. 2016, nr 1, s.193-197 2016
Artykuł: [Recenzja pracy: Uniwersytet na miarę swego czasu / Kazimierz Musiał // 2013.] // Pedagogika Szkoły Wyższej. 2013, nr 2(14), s.179-185 2013
Artykuł: [Recenzja pracy: W ogrodzie świata / pod redakcją Łukasza Tischnera i Józefa Wróbla // Kraków,2015.] // Kwartalnik Artystyczny : Kujawy i Pomorze. 2015, nr 4, s.239-241 2015
Artykuł: [Recenzja pracy: Walka o czołgi / Jarosław J. Piątek // 2015.] // Reality of Politics. 2015, no. 6, s.134-136 2015
Artykuł: [Recenzja pracy: Walka z wyrazami obcymi w Niemczech - historia i współczesność / Ryszard Lipczuk // Kraków,2014.] // Acta Universitatis Wratislaviensis. Germanica Wratislaviensia. 2015, nr 140, s.373-376 2015
Artykuł: [Recenzja pracy: Zrównoważony rozwój / Małgorzata Burchard-Dziubińska, Agnieszka Rzeńca, Dominik Drzazga // Łódź,2014.] // Ekonomia i Środowisko=Economics and Environment. . 2015, nr 3, s.224-227 2015
Artykuł: [Recenzja pracy: Zum Schwund der lexikalischen Entlehnungen aus dem Deutschen in den Mundarten der polnischen Großstädte im ehemals deutsch-polnischen Grenzgebiet / Hanna Biaduń-Grabarek // Frankfurt am Main,2013.] // Germanistik : internationales Referatenorgan mit bibliographischen Hinweisen. 2014, Bd. 55 H. 1-2, s.21-21 2014
Artykuł: [Recenzja: „Polskie miesiące" czyli kryzys(y) w PRL] / Eryk Krasucki. // Kwartalnik Historyczny. 2010, nr 3, s.184-187 2010
Artykuł: [Recenzja: Berlin und die Weltwirtschaft im 19. und 20. Jahrhundert] / Edward Włodarczyk. // Zapiski Historyczne. 1992, brak, s.2 1992
Artykuł: [Recenzja: Change your questions, change your life : 10 powerful tools for life and work : discover the power of question thinking / Marilee Adams] / Julia Podwysocka. // Edukacja Humanistyczna. 2017, nr 2(37), s.158-162 2017
Artykuł: [Recenzja: Changes in two Baltic countries : Poland and Sweden in the XVIIIth century] / Edward Włodarczyk. // Przegląd Zachodniopomorski. 1992, z. 3, s.215-219 1993
Artykuł: [Recenzja: Criminality and criminal justice in contemporary Poland : sociopolitical perspectives / Konrad Buczkowski, Beata Czarnecka-Dzialuk, Witold Klaus, Anna Kossowska, Irena Rzeplińska, Paulina Wiktorska, Dagmara Woźniakowska-Fajst, Dobrochna Wójcik] / Michał Peno. // Studia-o-Polsce : Interdyscyplinarnie (Pol-Int). 2017, 2017, s.1-3 2015
Artykuł: [Recenzja: Daria Kostecka-Jurczyk, Koncentracja w formie wspólnego przedsiębiorstwa a ryzyko konkurencyjne w świetle prawa antymonopolowego] / Rajmund Molski. // Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny. 2018, nr 3 (7), s.139-145 2018
Artykuł: [Recenzja: Diabli z czubami. Niemcy oczami polskich chłopów w XIX i na początku XX wieku [Some Devils with Crests. Germans in the Eyes of Polish Peasants in the Nineteenth and Early Twentieth Centuries] / Eryk Krasucki. // Acta Poloniae Historica. 2019, vol. 120, s.192-195 2019
Artykuł: [Recenzja: Gruzja niepodległa : od monarchii do republiki / Andrzej Furier] / Michał Romańczuk. // Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne. 2017, nr 53, s.213-216 DOI: 10.15804/athena.2017.53.12 2017
Artykuł: [Recenzja: Keith Houston, Książka : najpotężniejszy przedmiot naszych czasów zbadany od deski do deski, tłum. Paweł Lipszyc, Wydawnictwo Karakter, Kraków 2017] / Kalina Kukiełko-Rogozińska. // Studia Medioznawcze. 2018, nr 4(75), s.135-139 2018
Artykuł: [Recenzja: Kommunale Leistungsverwaltung und Stadtentwicklung vom Vormärz bis zur Weimarer Republik] / Edward Włodarczyk. // Roczniki Historyczne. 1992, r. 58, s.137-138 1990
Artykuł: [Recenzja: Kommunalpolitik und Industrialisierung : die Entfaltung der städtischen Leistungsverwaltung im 19. und frühen 20. Jahrhundert] / Edward Włodarczyk. // Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych. 1990/1991, t. 51/52, s.239-242 1993
Artykuł: [Recenzja: Kompetencje : aspekty teoretyczne i praktyczne / Urszula Jeruszka] ; Wojciech Jarecki. // Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński. 2017, nr 48/2, s.431-434 2017
Rozdział: [recenzja: Literáronymá v slovenskej literatúre / Pavol Odaloš] / Beata Afeltowicz. - // W: Kulturowe konteksty języka. 2 / red. Beata Afeltowicz, Jolanta Ignatowicz-Skowrońska, Piotr Wojdak. - Szczecin : Volumina.pl. Daniel Krzanowski, 2016 2016
Artykuł: [Recenzja: Mihail Zoŝenko : tekstologičeskie issledovaniâ i analizy, semantika stilistika / Jarosław Wierzbiński] / Beata Rycielska. // Przegląd Rusycystyczny. 2019, nr 1 (165), s.229-233 2019
Artykuł: [Recenzja: Niemiecka polityka kolonialna Marka Czaplińskiego / Edward Włodarczyk. // Zapiski Historyczne. 1995, nr 4, s.158-160 1995
Artykuł: [Recenzja: Preussen, Deutschland, Polen : Aufsätze zur Geschichte der deutsch-polnischen Beziehungen] / Edward Włodarczyk. // Przegląd Zachodniopomorski. 1992, z. 2, s.216-221 1993
Artykuł: [Recenzja: Solidarność queerowa] / Maciej Duda. // artPapier. 2019, 21 (381) 2019
Artykuł: [Recenzja: Społeczno-ekonomiczne skutki zagospodarowania dolnej Wisły / Krystyna Wojewódzka-Król, Ryszard Rolbiecki / Elżbieta Załoga. // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka. 2017, nr 63, s.113-119 2017
Artykuł: [Recenzja: Stadt und Bürgertum im 19. Jahrhundert] / Edward Włodarczyk. // Kwartalnik Historyczny. 1992, nr 3, s.131-132 1992
Artykuł: [recenzja: Studia Soborowe. T. 2, cz. 2, Historia i recepcja Vaticanum II / pod redakcją Michała Białkowskiego] / Jan Radkiewicz. // Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie. 2016, nr 23, s.419-421 2016
Artykuł: [Recenzja: Szczecin na przestrzeni wieków : historia, kultura, sztuka] / Zdzisław Chmielewski. // Zapiski Historyczne. 1998, t. 63 z. 1, s.165-166 1995
Artykuł: [Recenzja: Szczecin na przestrzeni wieków : historia, kultura, sztuka] / Robert Kościelny. // Pogranicza : szczeciński kwartalnik kulturalny. 1996, nr 3, s.108-110 1996
Artykuł: [Recenzja: The Devil's Chain : prostitution and Social Control in Partitioned Poland / Kelly Stauter-Halsted] / Agata Zawiszewska. // European History Quarterly. 2017, vol. 47 ss. 1, s.185-187 DOI: 10.1177/0265691416674402aq 2017
Artykuł: [Recenzja: The Streaming of Hill House : essays on the Haunting Netflix Adaption] / Barbara Braid. // Journal of the Fantastic in the Arts. 2020, Vol.31 no.3 (109), s.457-459 2020
Artykuł: [Recenzja: Tomasz Sikorski : Prekursorzy zielonego anarchizmu : La Belle epoque, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2020, ss. 378.] / Maciej Wójcik. // Przegląd Zachodniopomorski. 2020, z. 3, s.173-177 DOI: 10.18276/pz.2020.3-10 2020
Artykuł: [Recenzja: Vom Zollverein zum Industriestaat : die wirtschaftlich-soziale Entwicklung Deutschlands 1834 bis 1914] / Edward Włodarczyk. // Przegląd Zachodniopomorski. 1994, z. 1, s.229-233 1994
Artykuł: [Recenzja: Von der Wohnungsfrage zur Wohnungspolitik : die Reformbewegung in Deutschland 1845-1914] / Edward Włodarczyk. // Roczniki Historyczne. 1992, r. 58, s.135-136 1992
Artykuł: [Recenzja: W drodze do władzy : nacjonalistyczne projekty państw Europy XXI wieku / Paweł Malendowicz] / Tomasz Sikorski. // Sprawy Międzynarodowe. 2017, r. 70 nr 3, s.133-138 2017