Publikacje

Filtry

Wyczyść
Publikacja (451 do 500 z 28551) Rok wydania
Artykuł: [Recenzja pracy: Uniwersytet - fabryka - maszyna / Oskar Szwabowski // 2014.Warszawa,] // Pedagogika Szkoły Wyższej. 2014, nr 1(15), s.181-188 2014
Artykuł: [Recenzja pracy: Uniwersytet ludowy / red. Tomasz Maliszewski, Małgorzata Rosalska, rec. Angelika Felska // 2016.] // Edukacja Dorosłych. 2016, nr 1, s.193-197 2016
Artykuł: [Recenzja pracy: Uniwersytet na miarę swego czasu / Kazimierz Musiał // 2013.] // Pedagogika Szkoły Wyższej. 2013, nr 2(14), s.179-185 2013
Artykuł: [Recenzja pracy: Uspołecznienie własności i wizja nowego ładu gospodarczego w polskiej myśli socjalistycznej (1918-1939) / Adam Andrzej Urbanowicz] / Tomasz Sikorski. // Historia i Polityka : wiek XX : studia z historii myśli politycznej i idei. 2017, nr 21, s.101-108 DOI: 10.12775/HiP.2017.023 2013
Artykuł: [Recenzja pracy: W ogrodzie świata / pod redakcją Łukasza Tischnera i Józefa Wróbla // Kraków,2015.] // Kwartalnik Artystyczny : Kujawy i Pomorze. 2015, nr 4, s.239-241 2015
Artykuł: [Recenzja pracy: Walka o czołgi / Jarosław J. Piątek // 2015.] // Reality of Politics. 2015, no. 6, s.134-136 2015
Artykuł: [Recenzja pracy: Walka z wyrazami obcymi w Niemczech - historia i współczesność / Ryszard Lipczuk // Kraków,2014.] // Acta Universitatis Wratislaviensis. Germanica Wratislaviensia. 2015, nr 140, s.373-376 2015
Artykuł: [Recenzja pracy: Zrównoważony rozwój / Małgorzata Burchard-Dziubińska, Agnieszka Rzeńca, Dominik Drzazga // Łódź,2014.] // Ekonomia i Środowisko=Economics and Environment. . 2015, nr 3, s.224-227 2015
Artykuł: [Recenzja pracy: Zum Schwund der lexikalischen Entlehnungen aus dem Deutschen in den Mundarten der polnischen Großstädte im ehemals deutsch-polnischen Grenzgebiet / Hanna Biaduń-Grabarek // Frankfurt am Main,2013.] // Germanistik : internationales Referatenorgan mit bibliographischen Hinweisen. 2014, Bd. 55 H. 1-2, s.21-21 2014
Artykuł: [Recenzja: „Polskie miesiące" czyli kryzys(y) w PRL] / Eryk Krasucki. // Kwartalnik Historyczny. 2010, nr 3, s.184-187 2010
Artykuł: [Recenzja: Andrzej Kątny, Katarzyna Lukas, Izabela Olszewska (Hrsg.): Studia Germanica Gedanensia 41] / Anna Sulikowska. // Acta Universitatis Wratislaviensis. Germanica Wratislaviensia. 2021, t. 146, s.108-111 DOI: 10.19195/0435-5865.146.9 2021
Artykuł: [Recenzja: Berlin und die Weltwirtschaft im 19. und 20. Jahrhundert] / Edward Włodarczyk. // Zapiski Historyczne. 1992, brak, s.2 1992
Artykuł: [Recenzja: Change your questions, change your life : 10 powerful tools for life and work : discover the power of question thinking / Marilee Adams] / Julia Podwysocka. // Edukacja Humanistyczna. 2017, nr 2(37), s.158-162 2017
Artykuł: [Recenzja: Changes in two Baltic countries : Poland and Sweden in the XVIIIth century] / Edward Włodarczyk. // Przegląd Zachodniopomorski. 1992, z. 3, s.215-219 1993
Artykuł: [Recenzja: Criminality and criminal justice in contemporary Poland : sociopolitical perspectives / Konrad Buczkowski, Beata Czarnecka-Dzialuk, Witold Klaus, Anna Kossowska, Irena Rzeplińska, Paulina Wiktorska, Dagmara Woźniakowska-Fajst, Dobrochna Wójcik] / Michał Peno. // Studia-o-Polsce : Interdyscyplinarnie (Pol-Int). 2017, 2017, s.1-3 2015
Artykuł: [Recenzja: Daria Kostecka-Jurczyk, Koncentracja w formie wspólnego przedsiębiorstwa a ryzyko konkurencyjne w świetle prawa antymonopolowego] / Rajmund Molski. // Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny. 2018, nr 3(7), s.139-145 2018
Artykuł: [Recenzja: Der Briefwechsel zwischen Carl Diem und Werner March : "unsere gemeinsam gelöste Lebensaufgabe" / bearb. von Karl Lennartz und Thomas Schmidt.] / Miłosz Stępiński. // Przegląd Zachodniopomorski. 2015, z. 2, s.172-178 DOI: 10.18276/pz.2015.2-12 2015
Artykuł: [Recenzja: Der deutsche Sport auf dem Weg in die Moderne : Carl Diem und seine Zeit / Michael Krűger.] / Miłosz Stępiński. // Przegląd Zachodniopomorski. 2015, nr 1, s.168-176 DOI: 10.18276/pz.2015.1-10 2015
Artykuł: [Recenzja: Diabli z czubami. Niemcy oczami polskich chłopów w XIX i na początku XX wieku [Some Devils with Crests. Germans in the Eyes of Polish Peasants in the Nineteenth and Early Twentieth Centuries] / Eryk Krasucki. // Acta Poloniae Historica. 2019, vol. 120, s.192-195 2019
Artykuł: [recenzja: Eckhard Jaeger, Robert Geissler (1819-1893). Ein Zeichner von 2000 Veduten. Biographie und Ouvrekatalog. Verlag Rockstuhl, Bad Lagensalza 2021, ss. 192, 74 ilustr.] / Radosław Skrycki. // Przegląd Zachodniopomorski. 2021, t. 36 (65), s.463-468 DOI: 10.18276/pz.2021.36-20 2021
Artykuł: [Recenzja: Gruzja niepodległa : od monarchii do republiki / Andrzej Furier] / Michał Romańczuk. // Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne. 2017, nr 53, s.213-216 DOI: 10.15804/athena.2017.53.12 2017
Artykuł: [Recenzja: Keith Houston, Książka : najpotężniejszy przedmiot naszych czasów zbadany od deski do deski, tłum. Paweł Lipszyc, Wydawnictwo Karakter, Kraków 2017] / Kalina Kukiełko-Rogozińska. // Studia Medioznawcze. 2018, nr 4(75), s.135-139 2018
Artykuł: [Recenzja: Kommunale Leistungsverwaltung und Stadtentwicklung vom Vormärz bis zur Weimarer Republik] / Edward Włodarczyk. // Roczniki Historyczne. 1992, r. 58, s.137-138 1990
Artykuł: [Recenzja: Kommunalpolitik und Industrialisierung : die Entfaltung der städtischen Leistungsverwaltung im 19. und frühen 20. Jahrhundert] / Edward Włodarczyk. // Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych. 1990/1991, t. 51/52, s.239-242 1993
Artykuł: [Recenzja: Kompetencje : aspekty teoretyczne i praktyczne / Urszula Jeruszka] ; Wojciech Jarecki. // Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński. 2017, nr 48 t. 2, s.431-434 DOI: 10.18276/sip.2017.48/2-36 2017
Rozdział: [recenzja: Literáronymá v slovenskej literatúre / Pavol Odaloš] / Beata Afeltowicz. - // W: Kulturowe konteksty języka. 2 / red. Beata Afeltowicz, Jolanta Ignatowicz-Skowrońska, Piotr Wojdak. - Szczecin : Volumina.pl. Daniel Krzanowski, 2016 2016
Artykuł: [Recenzja: Mihail Zoŝenko : tekstologičeskie issledovaniâ i analizy, semantika stilistika / Jarosław Wierzbiński] / Beata Rycielska. // Przegląd Rusycystyczny. 2019, nr 1 (165), s.229-233 2019
Artykuł: [Recenzja: Niemiecka polityka kolonialna Marka Czaplińskiego / Edward Włodarczyk. // Zapiski Historyczne. 1995, nr 4, s.158-160 1995
Artykuł: [Recenzja: Preussen, Deutschland, Polen : Aufsätze zur Geschichte der deutsch-polnischen Beziehungen] / Edward Włodarczyk. // Przegląd Zachodniopomorski. 1992, z. 2, s.216-221 1993
Artykuł: [Recenzja: Solidarność queerowa] / Maciej Duda. // artPapier. 2019, 21 (381) 2019
Artykuł: [Recenzja: Społeczno-ekonomiczne skutki zagospodarowania dolnej Wisły / Krystyna Wojewódzka-Król, Ryszard Rolbiecki / Elżbieta Załoga. // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka. 2017, nr 63, s.113-119 2017
Artykuł: [Recenzja: Stadt und Bürgertum im 19. Jahrhundert] / Edward Włodarczyk. // Kwartalnik Historyczny. 1992, nr 3, s.131-132 1992
Artykuł: [recenzja: Studia Soborowe. T. 2, cz. 2, Historia i recepcja Vaticanum II / pod redakcją Michała Białkowskiego] / Jan Radkiewicz. // Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie. 2016, nr 23, s.419-421 2016
Artykuł: [Recenzja: Szczecin na przestrzeni wieków : historia, kultura, sztuka] / Zdzisław Chmielewski. // Zapiski Historyczne. 1998, t. 63 z. 1, s.165-166 1995
Artykuł: [Recenzja: Szczecin na przestrzeni wieków : historia, kultura, sztuka] / Robert Kościelny. // Pogranicza : szczeciński kwartalnik kulturalny. 1996, nr 3, s.108-110 1996
Artykuł: [Recenzja: The Devil's Chain : prostitution and Social Control in Partitioned Poland / Kelly Stauter-Halsted] / Agata Zawiszewska. // European History Quarterly. 2017, vol. 47 ss. 1, s.185-187 DOI: 10.1177/0265691416674402aq 2017
Artykuł: [Recenzja: The Streaming of Hill House : essays on the Haunting Netflix Adaption] / Barbara Braid. // Journal of the Fantastic in the Arts. 2020, Vol.31 no.3 (109), s.457-459 2020
Artykuł: [Recenzja: Vom Zollverein zum Industriestaat : die wirtschaftlich-soziale Entwicklung Deutschlands 1834 bis 1914] / Edward Włodarczyk. // Przegląd Zachodniopomorski. 1994, z. 1, s.229-233 1994
Artykuł: [Recenzja: Von der Wohnungsfrage zur Wohnungspolitik : die Reformbewegung in Deutschland 1845-1914] / Edward Włodarczyk. // Roczniki Historyczne. 1992, r. 58, s.135-136 1992
Artykuł: [Recenzja: W drodze do władzy : nacjonalistyczne projekty państw Europy XXI wieku / Paweł Malendowicz] / Tomasz Sikorski. // Sprawy Międzynarodowe. 2017, r. 70 nr 3, s.133-138 2017
Artykuł: [recenzja: W poszukiwaniu nowoczesnej, demokratycznej i narodowej wizji reformy szkolnictwa : Ogólnopolski Zjazd Oświatowy (Łódź, 18-22 czerwca 1945 roku) / Maria Januszewska-Warych] / Joanna Król. // Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pedagogika. 2016, t. 25 nr 2, s.551-559 2016
Artykuł: [Recenzja: Współczesny i dawny obraz mężczyzny w literaturze i kulturze ; Współczesny i dawny obraz mężczyzny w języku] / Adrianna Seniów. // Slavia Occidentalis. 2017, t. 74/1, s.190-193 DOI: 10.14746/so.2017.74.17 2017
Artykuł: [Recenzja: Z badań nad tradycją polskiej pedagogiki. Tom IV. Władza - edukacja - wiedza] / Paulina Wężniejewska. // Przegląd Historyczno-Oświatowy : kwartalnik Związku Nauczycielstwa Polskiego poświęcony dziejom oświaty i wychowania.. 2018, 3-4, s.257-261 2018
Artykuł: [Recenzja: Zur faschistischen Kriegsvorbereitung im Regierungsbezirk Stettin von 1935 bis 1939] / Edward Włodarczyk. // Zapiski Historyczne. 1991, z. 1, s.150-153 1991
Artykuł: [recenzja: Związki handlowe ziem polskich z Bałtykiem w latach 1815-1914] / Edward Włodarczyk. // Zapiski Historyczne. 1994, z. 1, s.148-150 1994
Artykuł: [Recenzja:Rozwój floty i żeglugi pruskich portów południowego i wschodniego wybrzeża Bałtyku w latach 1815-1914] / Edward Włodarczyk. // Zapiski Historyczne. 1995, nr 4, s.153-155 1995
Rozdział: [Ruch turystyczny] : organizacja imprez turystycznych / Agnieszka Sawińska, Anna Gardzińska. - // W: Obsługa uczestników turystyki i rekreacji : wybrane aspekty / Beata Meyer redakcja naukowa. - Warszawa : Difin, 2015 2015
Artykuł: [Rynek funduszy inwestycyjnych w Polsce - recenzja] / Katarzyna Byrka-Kita. // Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny. 2019, t. 81 nr 4, s.271-274 DOI: 10.14746/rpeis.2019.81.4.21 2019
Rozdział: [Słowo wstępne] / Zbigniew Ofiarski. - // W: Polityka i praktyka regulacji rynków finansowych : stabilność finansowa, ład korporacyjny, ochrona klienta / praca zespołowa pod redakcją naukową Wojciecha Rogowskiego.. - Warszawa : Oficyna Allerhanda, 2015 2015
Artykuł: [Swoboda przepływu osób w krajach Unii Europejskiej - szanse i zagrożenia - recenzja] / Danuta Miłaszewicz. // Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński. 2018, nr 53 1, s.137-140 DOI: 10.18276/sip.2018.53/1-10 2018