Źródła dotyczące zjawisk demograficznych w Archiwum Książąt Szczecińskich

Rozdział - publikacja recenzowana


Tytuł
Źródła dotyczące zjawisk demograficznych w Archiwum Książąt Szczecińskich
Odpowiedzialność
Radosław Gaziński
Twórcy
Punktacja publikacji
Osoba Dysc. Pc k m P U Pu Opis
0000-0002-6734-9309 1.3 20 1 1 20,00 1,0000 20,0000 aut. roz.
Gł. język publikacji
Polski
Data publikacji
2022
Objętość
7 (stron).
Szacowana objętość
0,44 (arkuszy wydawniczych)
Finansowanie
Wydanie publikacji zostało sfinansowane przez Uniwersytet w Białymstoku.
Cechy publikacji
  • Publikacja pamiątkowa jubileuszowa
Słowa kluczowe
Dokument źródłowy
Jednostka, rodzina i struktury społeczne w perspektywie historycznej : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Cezaremu Kukli z okazji 45-lecia pracy naukowej / pod red. Piotr Łozowski, Radosław Poniat ; [autorzy Sławomir Augusiewicz, Marian Chachaj, Jolanta A. Daszyńska, Jakub Grodzki, Katarzyna Justyniarska-Chojak, Małgorzata Karpińska, Michał Kopczyński, Andrzej Korytko, Rafał Kosiński, Hanna Kurowska, Artur Markowski, Mirosław Nagielski, Barbara Obtułowicz, Bartosz Ogórek, Jacek Pielas, Jan Snopko, Robert Suski, Agnieszka Szudarek, Łukasz Baranowski, Antoni Barciak, Dariusz K. Chojecki, Jakub Dobrzyński, Antoinette Fauve-Chamoux, Radosław Gaziński, Henryk Gmiterek, Tomasz Jaworski, Jarosław Kita, Konrad Kołodziejczyk, Mateusz Wyżga, Marzena Liedke, Robert Litwiński, Piotr Łozowski, Irena Makarczyk, Piotr Miodunka, Tomasz Mojsik, Zdzisław Noga, Bożena Popiołek, Piotr Rachwał, Dariusz Rolnik, Jurgen Schlumbohm, Mikołaj Szołtysek, Alice Velková, Ludmiła Fialová, Dorota Żołądź-Strzelczyk, Jerzy Autuchiewicz, Witold Bobryk, Andrzej Bonusiak, Piotr Chomik, Wiesław Dłogokęcki, Dariusz Dolański, Paweł Grata, Piotr Guzowski, Radosław Poniat, Jadwiga Hoff, Wojciech Iwańczak, Grzegorz Jawor, Tomasz Kempa, Małgorzata Kołacz-Chmiel, Ewelina Maria Kostrzewska, Waldemar Kowalski, Monika Kozłowska-Szyc, Jakub Kozłowski, Maciej Kwiatkowski, Janusz Łosowski, Janusz Małłek, Bernadetta Manyś, Marcin Markiewicz, Dariusz Nawrot, Anna Obara-Pawłowska, Artur Pasko, Tadeusz Srogosz, Ryszard Szczygieł, Jacek Szpak, Jan Tęgowski, Daniel Tollet, Henryk Wąsowicz, Dorota Wereda, Jacek Wijaczka, Edward Włodarczyk, Beata Wojciechowska, Wojciech Wrzosek, Grzegorz Zackiewicz].. - Białystok : Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy, 2022
Strony: 287-293
Seria: Prace Centrum Badań Struktur Demograficznych i Gospodarczych Przednowoczesnej Europy Środkowo-Wschodniej t.12;
Pobierz opis jako:
BibTeX, RIS
Data zgłoszenia do bazy Publi
2022-06-21
PBN
Wyświetl
WorkId
31983

Lista publikacji