Impact of Economic Affluence on CO2 Emissions in CEE Countries

Artykuł - publikacja recenzowana


Tytuł
Impact of Economic Affluence on CO2 Emissions in CEE Countries
Odpowiedzialność
Agnieszka Majewska, Urszula Gierałtowska
Twórcy
Sumy twórców
2 autorów
Punktacja publikacji
Osoba Dysc. Pc k m P U Pu Opis
0000-0003-2059-7724 5.1 140 2 2 140,00 0,5000 70,0000 Art.
0000-0002-2249-6022 5.1 140 2 2 140,00 0,5000 70,0000 Art.
Gł. język publikacji
Angielski (English)
Data publikacji
2022
Objętość
21 (stron).
Szacowana objętość
1,31 (arkuszy wydawniczych)
Identyfikator DOI
10.3390/en15010322
Adres URL
https://www.mdpi.com/1996-1073/15/1/322/pdf
Adres URL
https://www.mdpi.com/1996-1073/15/1
Uwaga ogólna
Publikacja jest dostępna w Open Access na licencji Creative CommonsAttribution (CC BY) license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).
Uwaga ogólna
This article belongs to the Special Issue Sustainable Finance in Energy Sectors=Ten artykuł należy do wydania specjalnego Zrównoważone finanse w sektorach energetycznych.
Finansowanie
The project is financed within the framework of the program of the Minister of Science andHigher Education under the name “Regional Excellence Initiative” in the years 2019-2022, 001/RID/2018/19
Cechy publikacji
  • Oryginalny artykuł naukowy
  • OpenAccess
Dane OpenAccess
CC_BY - Licencja,
FINAL_PUBLISHED - Wersja tekstu,
OPEN_JOURNAL - Sposób publikacji,
AT_PUBLICATION - Moment udostępnienia,
2022-01-04 - Data udostępnienia
Słowa kluczowe
Czasopismo
Energies
( ISSN 1996-1073 )
Kraj wydania: Szwajcaria (Schweiz)
Zeszyt: tom 15 zeszyt 1
Strony: 1-21
Nr: 322
Pobierz opis jako:
BibTeX, RIS
Data zgłoszenia do bazy Publi
2022-01-04
PBN
Wyświetl
WorkId
30440

Lista publikacji