Skaza : Agnieszka 46 (1946) jako przykład "niezmierzonej" symplifikacji "mundurowo-kombatanckiego" mitu w polskim filmie dekady Władysława Gomułki

Rozdział - publikacja recenzowana


Tytuł
Skaza
Podtytuł
Agnieszka 46 (1946) jako przykład "niezmierzonej" symplifikacji "mundurowo-kombatanckiego" mitu w polskim filmie dekady Władysława Gomułki
Odpowiedzialność
Tomasz Sikorski, Urszula Kozłowska
Twórcy
  • Sikorski Tomasz ( Autor ) 1.3
    Afiliacja, Pracownik naukowy : Wydział Humanistyczny, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych - Zakład Historii XIX i XX wieku
  • Kozłowska Urszula ( Autor ) 5.8
    Afiliacja, Pracownik naukowy : Wydział Humanistyczny, Instytut Socjologii - Zakład Socjologii Zdrowia i Zachowań Prozdrowotnych
Punktacja publikacji
Osoba Dysc. Pc k m P U Pu Opis
0000-0002-3090-0793 1.3 20 1 2 14,14 0,7071 14,1420 aut. roz.
0000-0001-5444-5847 5.8 20 1 2 14,14 0,7071 14,1420 aut. roz.
Gł. język publikacji
Polski
Data publikacji
2019
Objętość
27 (stron).
Szacowana objętość
1,23 (arkuszy wydawniczych)
Cechy publikacji

Z dokumentu źródłowego:

  • Monografia naukowa
  • Wyodrębnione autorstwo rozdziałów
Słowa kluczowe
Dokument źródłowy
Ziemie Zachodnie i Północne w polskiej kinematografii (1944/1945-1989) : zbiór studiów / pod redakcją Macieja Kowalskiego i Tomasza Sikorskiego. - Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2019
Strony: 169-195
Seria: Film, Historia i Konteksty 3;
Pobierz opis jako:
BibTeX, RIS
Data zgłoszenia do bazy Publi
2019-09-25
PBN
Wyświetl
WorkId
22524

Lista publikacji