Źródła dochodów i przychodów związków metropolitalnych

Rozdział - publikacja recenzowana


Tytuł
Źródła dochodów i przychodów związków metropolitalnych
Odpowiedzialność
Małgorzata Ofiarska
Twórcy
  • Ofiarska Małgorzata ( Autor ) 5.7
    Afiliacja, Pracownik naukowy : Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Samorządu Terytorialnego
Punktacja publikacji
Osoba Dysc. Pc k m P U Pu Opis
0000-0001-5311-0201 5.7 5 1 1 5,00 1,0000 5,0000 aut. roz.
Gł. język publikacji
Polski
Data publikacji
2017
Objętość
1,13 (arkuszy wydawniczych), 18 (stron).
Cechy publikacji
  • Publikacja pamiątkowa jubileuszowa
Słowa kluczowe
Dokument źródłowy
Księga jubileuszowa ku czci Profesor Krystyny Sawickiej : gromadzenie i wydatkowanie środków publicznych : zagadnienia finansowoprawne / pod redakcją naukową Wiesławy Miemiec ; komitet redakcyjny Wiesława Miemiec, Paweł Borszowski, Rafał Kowalczyk, Przemysław Pest.. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza "Unimex", 2017
Strony: 225-242
Pobierz opis jako:
BibTeX, RIS
Data zgłoszenia do bazy Publi
2017-06-12
PBN
Wyświetl
WorkId
14984

Lista publikacji