Hagar - matka niewybranych?

Rozdział - publikacja recenzowana


Tytuł
Hagar - matka niewybranych?
Odpowiedzialność
Janusz Lemański
Twórcy
  • Lemański Janusz ( Autor )
    Afiliacja, Pracownik naukowy : Wydział Teologiczny, Katedra Egzegezy i Teologii Biblijnej
Gł. język publikacji
Polski
Data publikacji
2016
Objętość
23 (stron).
Szacowana objętość
1,44 (arkuszy wydawniczych)
Uwaga ogólna
Wiosenne Sympozjum Biblijne "Niewiastę dzielną któż znajdzie? Rola kobiet w historii zbawienia" , 24 marca 2015 r. Lublin.
Cechy publikacji
  • Publikacja konferencyjna

Z dokumentu źródłowego:

  • Publikacja konferencyjna
Dane konferencji
Dane konferencji dokumentu źródłowego
Słowa kluczowe
Dokument źródłowy
Niewiastę dzielną kto znajdzie? (Prz 31,10) : rola kobiet w biblijnej historii zbawienia / redakcja ks. Adam Kubiś, ks. Krzysztof Napora SCJ.. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2016
Strony: 29-51
Seria: Analecta Biblica Lublinensia 2300-1177 14;
Pobierz opis jako:
BibTeX, RIS
Data zgłoszenia do bazy Publi
2016-12-02
WorkId
14575

Lista publikacji