Źródła działalności innowacyjnej w regionie mazowieckim w latach 2008-10 : modelowanie probitowe

Rozdział - publikacja recenzowana


Tytuł
Źródła działalności innowacyjnej w regionie mazowieckim w latach 2008-10
Podtytuł
modelowanie probitowe
Odpowiedzialność
Arkadiusz Świadek, Barbara Czerniachowicz
Twórcy
  • Świadek Arkadiusz ( Autor )
  • Czerniachowicz Barbara ( Autor )
    Afiliacja, Pracownik naukowy : Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Instytut Zarządzania i Inwestycji - Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
Sumy twórców
2 autorów 0 redaktorów.
Gł. język publikacji
Polski
Data publikacji
2013
Objętość
0,65 (arkuszy wydawniczych), 12 (stron).
Uwaga ogólna
Materiały V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „InfoGlobMar 2013”, 14 czerwca 2013 r., Sopot.
Cechy publikacji
  • Publikacja konferencyjna
Dane konferencji
Słowa kluczowe
Dokument źródłowy
Przedsiębiorstwo w otoczeniu globalnym. Dylematy i kierunki rozwoju / red. A. Oniszczuk-Jastrząbek, T. Gutowski.. - Gdańsk : Uniwersytet Gdański, 2013
Strony: 29-40
Pobierz opis jako:
BibTeX, RIS
Data zgłoszenia do bazy Publi
2013-12-19
WorkId
1234

Lista publikacji