Zwyczaj międzynarodowy a Konstytucja RP z 1997 r

Rozdział - publikacja recenzowana


Tytuł
Zwyczaj międzynarodowy a Konstytucja RP z 1997 r
Odpowiedzialność
Izabela Gawłowicz, Piotr Łaski
Twórcy
  • Gawłowicz Izabela ( Autor )
    Afiliacja, Pracownik naukowy : Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego
  • Łaski Piotr ( Autor )
    Afiliacja, Pracownik naukowy : Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego
Gł. język publikacji
Polski
Data publikacji
2013
Objętość
0,5 (arkuszy wydawniczych), 8 (stron).
Cechy publikacji

Z dokumentu źródłowego:

  • Monografia naukowa
  • Publikacja konferencyjna
Dane konferencji dokumentu źródłowego
Dokument źródłowy
Źródła prawa w Rzeczypospolitej Polskiej : w 15 lat po wejściu w życie Konstytucji z 2 kwietnia 1997 roku / pod redakcją Andrzeja Bałabana, Jerzego Ciapały i Przemysława Mijala. - Szczecin : Uniwersytet Szczeciński Wydział Prawa i Administracji, 2013
Strony: 47-54
Pobierz opis jako:
BibTeX, RIS
Data zgłoszenia do bazy Publi
2013-07-12
WorkId
1137

Lista publikacji