Publikacje ze słowem kluczowym "barkoding DNA"

  1. Barkoding DNA jako nowoczesne narzędzie biologii molekularnej / Lidia Skuza, Katarzyna Demska, Anastazja Adamczyk. // Postępy Biologii Komórki. 2015, t. 42 nr 4, s.621-632 (WorkId 11026)
  2. DNA barcoding in selected species and subspecies of rye (Secale) using three chloroplast loci (matK, rbcL, trnH-psbA) / Lidia Skuza, Izabela Szućko, Ewa Filip, Anastazja Adamczyk. // Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca. 2019, vol. 47 iss. 1, s.54-62 DOI: 10.15835/nbha47111248 (WorkId 19969)