Artykuły w czasopiśmie "Postępy Biologii Komórki"

  1. Barkoding DNA jako nowoczesne narzędzie biologii molekularnej / Lidia Skuza, Katarzyna Demska, Anastazja Adamczyk. // Postępy Biologii Komórki. 2015, t. 42 nr 4, s.621-632 (WorkId 11026)