Publikacje, w których twórca pełnił rolę "Autor"

  1. Mitochondria, apoptoza, receptory rozpoznające wzorce (PRR) a stany patologiczne i procesy fizjologiczne / Adamczyk Damian, Beata Tokarz-Deptuła, Wiesław Deptuła. // Chiron Gorzowski. 2015, nr 1, s.4-7 (WorkId 10778)
  2. Wirusy olbrzymie i wirofagi : nowe elementy w biologii, a może czwrata domenta życia / Damian Adamczyk, Beata Tokarz-Deptuła, Wiesław Deptuła. // Chiron Gorzowski. 2014, nr 2, s.5-7 (WorkId 9461)
  3. Syrenie Stawy w Szczecinie : porównanie jakości wód w okresie zimowy m i wiosennym w latach 1994-1995, 1999-2000,2006-2007 i 2014 / Gorzysław Poleszczuk, Wawrzyniec Wawrzyniak, Tymoteusz Miller, Małgorzata Tokarz, Andżelika Gasperowicz, Damian Adamczyk. - // W: Pogranicze bezpieczeństwa człowieka : monografia / red. nauk. Wawrzyniec Wawrzyniak, Tadeusz E. Zaborowski.. - Gorzów Wielkopolski ; Poznań : Instytut Badań i Ekspertyz Naukowych, 2014 DOI: 10.13140/2.1.2179.2006 (WorkId 2470)