Publikacje ze słowem kluczowym "Szczecin"

  1. Syrenie Stawy w Szczecinie : porównanie jakości wód w okresie zimowy m i wiosennym w latach 1994-1995, 1999-2000,2006-2007 i 2014 / Gorzysław Poleszczuk, Wawrzyniec Wawrzyniak, Tymoteusz Miller, Małgorzata Tokarz, Andżelika Gasperowicz, Damian Adamczyk. - // W: Pogranicze bezpieczeństwa człowieka : monografia / red. nauk. Wawrzyniec Wawrzyniak, Tadeusz E. Zaborowski.. - Gorzów Wielkopolski ; Poznań : Instytut Badań i Ekspertyz Naukowych, 2014 DOI: 10.13140/2.1.2179.2006 (WorkId 2470)