Publikacje, w których twórca pełnił rolę "Redaktor"

  1. Ty mówisz - ja czuję : dobre słowo - lepszy świat / redakcja Mateusz Adamczyk, Agata Hącia, Ewa Kołodziejek, Barbara Sobczak, Rafał Zimny. - Warszawa : Polska Akademia Nauk, 2022 DOI: 10.24425/146109 (WorkId 34512)