Publikacje, w których twórca pełnił rolę "Redaktor"

  1. Forensic identification based on biological research in cross-border criminal proceedings : legal, methodological and praxiological aspects. Vol. 1 / Barbara Janusz-Pohl, Łukasz Pohl, Wojciech Achrem (eds.) ; authors: Tomasz Trawiński, Marek Jasztal, Ewa Maślana, Tomasz Imiela, Barbara Janusz-Pohl, Leo Jankowski, Remigiusz Dobrowolski, Mateusz Tomczyk, Marta Jasińska, Mirko Faber, Wojciech Achrem, Ireneusz Sołtyszewski, Kinga Łosińska, Magdalena Achrem, Monika Ficek, Barbara Wąsowicz, Anna Rymaszewska, Andrzej Ossowski, Maria Szargut, Łukasz Pohl. - Szczecin : Wydawnictwo Naukowe US, 2022 (WorkId 33413)
  2. Identyfikacja kryminalistyczna na podstawie badań biologicznych w transgranicznych postępowaniach karnych : (aspekty prawne, metodologiczne i prakseologiczne). T. 2 / redakcja Barbara Janusz-Pohl, Łukasz Pohl, Wojciech Achrem ; autorzy: Tomasz Trawiński, Marek Jasztal, Ewa Maślana, Tomasz Imiela, Barbara Janusz-Pohl, Leo Jankowski, Remigiusz Dobrowolski, Mateusz Tomczyk, Marta Jasińska, Mirko Faber, Wojciech Achrem, Ireneusz Sołtyszewski, Kinga Łosińska, Magdalena Achrem, Monika Ficek, Barbara Wąsowicz, Anna Rymaszewska, Andrzej Ossowski, Maria Szargut, Łukasz Pohl. - Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2022 (WorkId 33388)