Publikacje ze słowem kluczowym "wczesny neolit"

  1. The early Neolithic cultural transformation in the Targowisko Settlement Region, SE Poland / Sławomir Kadrow, Jacek Forysiak, Daniel Okupny, Thomas Saile, Martin Posselt, Anna Rauba-Bukowska, Marcin Wąs, Juliusz Twardy, Adam Golański, Joanna Abramów. // Praehistorische Zeitschrift. 2022, vol. 97 iss. 2, s.409-446 DOI: 10.1515/pz-2022-2038 (WorkId 32899)