Publikacje w ramach serii "Nowy komentarz biblijny. Stary Testament"

  1. Księga Lamentacji / wstęp, przekład z oryginału, komentarz Cezary Korzec. - Częstochowa : Edycja Świętego Pawła, 2021 (WorkId 26955)