Wszystkie publikacje typu "Książka"

  1. Państwo wobec współczesnych zagrożeń / red. nauk. Marek Cupryjak, Patryk Nowak. - Szczecin : Volumina.pl Daniel Krzanowski, 2014 (WorkId 243)
  2. Prawne i historyczne ujęcie wojny i terroryzmu / redakcja naukowa Marek Cupryjak, Patryk Nowak, Piotr Ostrowski ; Uniwersytet Szczeciński. Wydział Humanistyczny. Zakład Badań nad Konfliktami i Pokojem. - Szczecin : Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Zapol Dmochowski, Sobczyk, 2016 (WorkId 15940)
  3. Służby specjalne i inne podmioty w systemie bezpieczeństwa państwa / redakcja naukowa Marek Cupryjak, Tomasz Grzywański, Patryk Nowak ; Uniwersytet Szczeciński. Wydział Humanistyczny. Bezpieczeństwo Narodowe. - Szczecin : Zapol Sobczyk Sp.J, 2016 (WorkId 15939)
  4. Wielowymiarowe ujęcie bezpieczeństwa społecznego : prawo - przestępczość - terroryzm / redakcja naukowa Sławomir Bylina, Marek Cupryjak, Patryk Nowak ; Uniwersytet Szczeciński. Wydział Humanistyczny. Bezpieczeństwo Narodowe. - Szczecin : Zapol Dmochowski, Sobczyk Sp.j, 2016 (WorkId 15941)
  5. Wybrane zagadnienia współczesnego bezpieczeństwa społecznego / red. nauk. Marek Cupryjak, Patryk Nowak. - Szczecin : Volumina.pl Daniel Krzanowski, 2015 (WorkId 397)
  6. Z dziejów historii wojskowości polskiej i powszechnej : studenckie studia i szkice / redakcja naukowa Renata Gałaj-Dempniak, Katarzyna Kastrau, Dorota Kąkol, Patryk Nowak. - Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Humanistycznego US Minerwa, 2016 (WorkId 749)
  7. Zwalczanie zagrożeń współczesnego świata / red. nauk. Grzegorz Ciechanowski, Marek Cupryjak, Patryk Nowak. - Szczecin : Minerwa Wydawnictwo Naukowe WH, 2015 (WorkId 785)