Publikacje ze słowem kluczowym "terroryzm"

  1. Państwo wobec współczesnych zagrożeń / red. nauk. Marek Cupryjak, Patryk Nowak. - Szczecin : Volumina.pl Daniel Krzanowski, 2014 (WorkId 243)
  2. Prawne i historyczne ujęcie wojny i terroryzmu / redakcja naukowa Marek Cupryjak, Patryk Nowak, Piotr Ostrowski ; Uniwersytet Szczeciński. Wydział Humanistyczny. Zakład Badań nad Konfliktami i Pokojem. - Szczecin : Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Zapol Dmochowski, Sobczyk, 2016 (WorkId 15940)
  3. Wielowymiarowe ujęcie bezpieczeństwa społecznego : prawo - przestępczość - terroryzm / redakcja naukowa Sławomir Bylina, Marek Cupryjak, Patryk Nowak ; Uniwersytet Szczeciński. Wydział Humanistyczny. Bezpieczeństwo Narodowe. - Szczecin : Zapol Dmochowski, Sobczyk Sp.j, 2016 (WorkId 15941)
  4. Zwalczanie zagrożeń współczesnego świata / red. nauk. Grzegorz Ciechanowski, Marek Cupryjak, Patryk Nowak. - Szczecin : Minerwa Wydawnictwo Naukowe WH, 2015 (WorkId 785)