Czasopisma

Filtry

Wyczyść
Tytuł (1 do 50 z 4828) Numery ISSN Wydawca IF, Scopus, Publikacji
Communication papers: media literacy & gender studies 2014-6752 Universitat de Girona , , 1
Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Seria 2: Wiadomości Matematyczne 2080-5519 , , 0
Acta Scientiarum Polonorum. Piscaria. 1644-0706 Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie , , 0
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Biologica et Oecologica 1730-2366 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego , , 0
Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia. 2081-1861 Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie , , 0
Dialog : miesięcznik Związku Literatów Polskich : [miesięcznik poświęcony dramaturgii współczesnej, teatralnej, filmowej, radiowej] 0012-2041 R.S.W. "Prasa" , , 1
Ekonomiczne Problemy Usług 1896-382X, 2353-2866 Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego , , 250
Ekspert : rachunkowość i finanse 1230-9850 , , 0
Episteme : czasopismo naukowo-kulturalne 1895-4421 , , 1
Er(r)go : teoria, literatura, kultura 1508-6305, 2544-3186 Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego i Wydawnictwo Naukowe "Śląsk" , , 1
Ex Nihilo : periodyk młodych religioznawców 1689-9202 Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego , , 0
Forum Lingwistyczne : studia, archiwalia, polemiki, varia 2449-9587, 2450-2758 Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego , , 0
Gospodarka i Handel Zagraniczny Polski w 2012 Roku : [raport roczny] 1643-5435 , , 0
Gospodarka, Rynek, Edukacja / Wyższa Szkoła Zarządzania "Edukacja" 1509-5576 , , 1
Hereditas : Genetiskt Arkiv 0018-0661, 1601-5223 Berlingska Boktryckeriet , , 0
Idea : studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych 0860-4487 Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku , , 0
Miscellanea Geographica : regional studies on development. 0867-6046, 2084-6118 DE GRUYTER OPEN , , 3
Nad Odrą : miesięcznik społeczno-kulturalny 0867-8588 Wrocławskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa" , , 0
Neurokultura : medium zaangażowane 2081-4380 Biblioteka Analiz Sp. z o.o. , , 0
Nowoczesny Technik Dentystyczny 1733-6546 , , 0
Poliarchia : [Studenckie Zeszyty Naukowe Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońkiego] 2300-4584, 2392-1218 Księgarnia Akademicka , , 0
Polilog : studia neofilologiczne 2083-5485 Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku , , 1
Problemy : miesięcznik poświęcony zagadnieniom wiedzy i życia 0032-9487 Wydawnictwo "Czytelnik" , , 0
Problemy Polityki Społecznej : studia i dyskusje 1640-1808 Wydawnictwo IFiS PAN , , 1
Przestrzeń i Forma : czasopismo naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 1895-3247, 2391-7725 Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk - Oddział w Gdańsku i Instytutu Architektury i Planowania Przestrzennego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie , , 3
Psychiatria i Psychoterapia [Dokument elektroniczny] : czasopismo internetowe Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego 1895-3166 , , 2
Racjonalia : z punktu widzenia humanistyki 2083-9952 Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie , , 0
Revista Română de Geografie Politică = Romanian Review on Political Geography 1582-7763 , , 0
Rocznik Chojeński : pismo historyczno-społeczne 2080-9565 Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne "Terra Incognita" , , 27
Rocznik Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii im. gen. Karola Kaczkowskiego 0208-6328 , , 0
Studia Paedagogica Ignatiana : rocznik Wydziału Pedagogicznego Akademii Ignatianum w Krakowie 2299-4890, 2450-5358, 2450-5366 Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum , , 21
Studia Sandomierskie : filozofia-teologia-historia 0208-7626 Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu , , 0
Studia Źródłoznawcze = Commentationes 0081-7147, 2451-1331 Wydawnictwo DiG , , 3
Turystyka Kulturowa : czasopismo naukowe [Dokument elektroniczny] 1689-4642 KulTour.pl , , 14
Wizje Peryferyjne : fakty, hipotezy, science fiction 1425-7238 , , 0
Wodociągi - Kanalizacja : teoria, praktyka, zarządzanie 1731-724X Wydawnictwo Abrys , , 1
Ze Skarbca Kultury : biuletyn informacyjny Zakładu Narodowego im. Ossolińskich 1230-221X Wydawniczy Zakład Narodowy im. Ossolińskich , , 0
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne 0083-4351, 2084-4069 Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego , , 1
Zeszyty Naukowe. Architektura / Politechnika Śląska 0860-0074 Wydawnictwo Politechniki Śląskiej , , 0
Życie i Płodność : kwartalnik interdyscyplinarny 1898-2158 Wydawnictwo "jak" Andrzej Choczewski , , 0
[fo:pa] - kwartalnik literacko-filozoficzny 1733-3857 Stowarzyszenie OPERAHAUS , , 0
¿? – Czasopismo Iberystyczne 1731-0997 Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego , , 0
2nd Annual International Conference on Business Strategy and Organizational Behaviour BizStrategy 2012 2251-1970 , , 0
5th Annual International Conference on Innovation and Entrepreneurship (IE 2015) : conference proceedings 2251-2039, 2251-2047 , , 0
AARGnews : the newsletter of the Aerial Archaeology Research Group 1756-753X Aerial Archaeology Research Group , , 2
AbfallR: Zeitschrift für das Recht der Abfallwirtschaft 2190-8117 Verlagsgesellschaft mbH , , 1
Abhandlungen des Naturwissenschaftlichen Vereins zu Bremen 0340-3718 Im Selbstverlag des Naturwissenschaftlichen Vereins , , 2
Academia Letters 2771-9359 Academia.edu , , 1
Academic Journal of Interdisciplinary Studies 2281-3993, 2281-4612 , , 1
Academic Journal of Modern Philology bezkosztowe 2299-7164, 2353-3218 Polska Akademia Nauk ; Uniwersytet Wrocławski , , 6